CrossRoads2 geopend

Tot op heden heeft Crossroads2 steun verleend aan 126 bedrijven. Alleen al in de afgelopen maanden kende het programma steun toe aan 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies.

Crossroads2 is een onderdeel van het overkoepelende Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Het programma richt zich op MKB ondernemingen binnen de regio Zuid Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) en Vlaanderen. Crossroads stimuleert MKB-bedrijven in 8 verschillende sectoren; hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Een belangrijk criterium is de grensoverschrijdende meerwaarde die kan worden geboden in de doelgebieden.

Haalbaarheidsstudies met CrossRoads2

Er kunnen opnieuw haalbaarheidsstudies worden aangevraagd. Deze studies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een potentieel project te toetsen. Haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd door een externe organisatie, die aan de andere kant van de grens gevestigd is. Op deze wijze kan 50% subsidie worden verkregen, tot een  maximum van € 10.000,-. De call is geopend tot uiterlijk 29 juni 2018, en wordt behandeld op basis van first-come-first-serve. CrossRoads2 voorziet een bedrag van € 349.800,-.

Eisen en budget van CrossRoads2 voor innovatieprojecten 

Onlangs is er een nieuwe call voor innovatieprojecten geopend. Voor een innovatieproject dat aan de eisen voldoet, kan tot wel € 135.000,- aan subsidie worden ontvangen. Innovatieprojecten kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2017 en zullen worden behandeld op basis van een tender systeem.

Het budget dat beschikbaar is voor innovatieprojecten tijdens deze call is € 515.326,-, dus mocht u een interessant project hebben en bent u benieuwd of deze in aanmerking komt voor de CrossRoads 2 regeling?

Meer weten?