Subsidie voor transportsector

Met circa 50.000 actieve Nederlandse bedrijven is de transportsector een cruciaal onderdeel van de economie. Met het oog op de toekomst, zien Nederlandse – en Europese overheden het belang van deze sector. Onderwerpen als innovatie, internationalisering en verduurzaming staan ook in de transportsector hoog op de prioriteitenlijst en worden daarom gestimuleerd middels een aantal interessante subsidieregelingen.

Innovatie

Binnen het thema innovatie valt er in de transportsector qua subsidies veel te halen. De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk WBSO is een van de meest gebruikte -, laagdrempelige fiscale regelingen en wordt veel gebruikt. Deze regeling is bedoeld voor innovaties van technische aard waarbij er technische risico’s/uitdagingen spelen. Binnen de transportsector wordt deze regeling veelal gebruikt door bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van onder andere innovatieve trucks, trailers en oprijwagens. Een groot deel van transportbedrijven maken inmiddels al jaren op succesvolle wijze gebruik van deze regeling. Ook biedt de WBSO mogelijkheden voor innovatieve softwareprojecten. Zo wordt deze regeling binnen de transportsector bijvoorbeeld ingezet voor de ontwikkeling van softwareregelsystemen die worden gebruikt in vervoersmiddelen.

Uiteraard bestaat de transportsector niet enkel en alleen uit vervoermiddelen en bestuurders. Ook de infrastructuur en overige verkeersaspecten spelen een cruciale rol. Een voorbeeld is het succesverhaal van de bio-based verkeersborden die onlangs door fase 1 van de Europese EIC-accelerator subsidie is gekomen. Deze innovatie heeft in het verleden ook succes geboekt in onder andere de MIT R&D Samenwerking, waarbij voor €175.000 aan subsidie werd binnengehaald.

Internationalisering

Internationaal transport wordt ook middels subsidie gestimuleerd. Zo is de Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen als tegemoetkoming voor aanpassingskosten door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie. Voor deze regeling komen transporteurs die importeren naar en/of exporteren uit het VK in aanmerking.

Scholing en ontwikkeling

De thema’s scholing en ontwikkeling zijn binnen de transportsector interessante onderwerpen voor subsidie. In het verleden zijn verschillende MKB-Idee en SLIM aanvragen succesvol aangevraagd in de transportsector voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het succesverhaal van de Smart driver Coaching (De Fitte Chauffeur) is hier een mooi voorbeeld van.

Verduurzaming

Wellicht het meest vooraanstaande onderwerp binnen de transportsector is duurzaamheid. Vandaar dat zich op dit speelvlak talloze subsidieregelingen voordoen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is reeds in veelvoud ingezet voor duurzame investeringen in bedrijfspanden, bedrijfsvoertuigen en overige bedrijfsmiddelen. Investeringen als cameraspiegels, stand airco’s en sideskirts voor vrachtwagens vallen bijvoorbeeld binnen de EIA en worden voor 45,5% vergoed. Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) bieden mogelijkheden bij de vermindering van uitstoot afkomstig van de transportsector. Voor zowel de EIA- als de MIA-regeling valt een gemiddeld voordeel van 11% te halen.

De overheid ziet de verduurzaming in de transportsector als een prioriteit, wat terug te zien is aan de opstelling van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek transportsector Logistiek (2022-2026). Deze tijdelijke regeling is gericht op het uitvoeren van onderzoek naar de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke ambitie. Hieronder valt zowel fundamenteel – als experimenteel onderzoek met subsidiabele bedragen van €500.000 – €1.000.000. Verder is de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) speciaal ingesteld voor organisaties in de sector welke investeren in bedrijfsvoertuigen zonder de uitstoot van broeikasgassen. Door slim te investeren in duurzaamheid draagt de transportsector haar steentje bij aan het verhelpen van de milieucrisis.

Stefan Kempenaar

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

STEFAN KEMPENAAR

Consultant

Mail s.kempenaar@leap.nlBel 024-711 33 49