Tot en met 16 september nog subsidie voor Praktijkleerplaatsen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt tot 2023 subsidie beschikbaar voor het aanbieden van praktijk- of werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO).

Wanneer u in het studiejaar 2019-2020 begeleiding heeft verzorgd aan leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding (bijv. MBO BBL of HBO) hebben gevolgd, kan met de Praktijkleren subsidieregeling mogelijk tot € 2.700 subsidie per leerplaats worden ontvangen.

 

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een erkend leerbedrijf zijn
  • Getekende praktijkleerovereenkomst
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO
  • Specifiek per opleidingsrichting kunnen er aanvullende eisen zijn

 

Periode van openstelling

De aanvraag moet worden ingediend na afloop van het studiejaar of de begeleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit is mogelijk van 2 juni 2020 09.00 uur tot en met 16 september 2020 17:00 uur. Het subsidiebudget van RVO wordt, bij overschrijding van het budget, naar rato verdeeld over alle in aanmerking komende aanvragen.

Pim Wischhoff

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Pim Wischhoff

Consultant

Mail p.wischhoff@leap.nlBel 024 - 711 33 49