Wijzigingen EIA en MIA 2023

Op 2 februari was de jaarlijkse bijeenkomst van de RVO om intermediairs en bedrijven te informeren over de wijzigingen in de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA).

De EIA en MIA behoren in Nederland tot de belangrijkste regelingen voor bedrijven om subsidie te ontvangen op investeringen in bedrijfsmiddelen met een energiebesparend karakter of die een positieve uitwerking hebben op het milieu en de leefomgeving. Onlangs zijn de wijzigingen voor 2023 weer gepubliceerd en in dit artikel neem ik u graag mee langs de belangrijkste wijzigingen.

 

In het kort

De EIA biedt bedrijven de mogelijkheid een gedeelte van de investeringskosten in energiebesparende bedrijfsmiddelen te compenseren in de aangifte Vennootschapsbelasting. Voor 2023 geldt dat 45,5% van het investeringsbedrag na toekenning als aftrekpost opgevoerd mag worden. Netto levert dit in de regel ongeveer 11,7% voordeel op. Zelfstandigen mogen de aftrekpost opvoeren in hun aangifte inkomstenbelasting.

De MIA richt zich meer op investeringen in bedrijfsmiddelen die invloed hebben op de leefomgeving en niet energiebesparing. Net als in 2022 gelden dezelfde percentages, namelijk 27%, 36% of 45%. De hoogte is afhankelijk van de mate waarin een investering een bijdrage levert of de meerkosten ten opzichte van een meer gangbaar alternatief. Verrekening gebeurt op dezelfde wijze als bij de EIA, in de vorm van een aftrekpost op de Vennootschaps- of inkomstenbelasting.

Daarnaast kan voor een deel van de investeringen ook Vamil aangevraagd worden, waarmee de investering voor 75% op een willekeurig moment mag worden afgeschreven.  In wezen zijn zowel de MIA als de Vamil gericht op het verminderen van de belastingdruk voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, maar de MIA richt zich op de investeringskosten zelf en de Vamil richt zich op de afschrijvingskosten van de investering.

Energieprijs

Omdat de EIA als belangrijke vuistregel hanteert dat alleen investeringen met een terugverdientijd van tussen de 5 en 15 jaar in aanmerking komen, was het te verwachten dat de huidige energieprijzen een weerklank zouden hebben op verschillende investeringen. Zo moet in de berekening voor de terugverdientijd nu rekening worden gehouden met nieuwe, hogere gestandaardiseerde tarieven voor gas en elektra. Dit is ook terug te zien bij een aantal vervallen codes (zie onderaan dit artikel voor de belangrijkste wijzigingen). Hierdoor krijgen investeringen die in 2022 nog in aanmerking kwamen mogelijk een kortere terugverdientijd dan 5 jaar  en kunnen ze dus niet langer meer worden aangevraagd. Maar andersom, investeringen die eerder een langere terugverdientijd dan 15 jaar hadden, komen nu mogelijk wel in aanmerking.

Eén code die eruit springt door afwezigheid dit jaar in de EIA, is ledverlichting. Goede ledverlichting wordt inmiddels als dermate standaard beschouwd dat het niet langer meer via de EIA gestimuleerd wordt. Een verrassing is het niet, maar voor veel bedrijven was dit wel een geliefde code die meehielp bij de keuze om uiteindelijk voor de kwalitatief betere lamp te kiezen, in plaats van de goedkoopste.

Van het gas af en stikstof

Het mag geen verrassing zijn dat in zowel de EIA als MIA een verschuiving plaatsvindt richting investeringen die een bijdrage leveren aan het van het gas gaan. Zo was het tot en met afgelopen jaar nog mogelijk om MIA aan te vragen voor gasgestookte ketels met verlaagde NOx-uitstoot, maar vanaf dit jaar worden deze niet langer meer gestimuleerd. Vanuit het kabinetsbeleid is duidelijk het standpunt gekozen dat warmteopwekking met warmtepompen, ongeacht het type bron, de voorkeur geniet. Zo zijn specifiek voor de extra zware warmtepompen (>70kW) versoepelde eisen opgenomen, omdat deze in de praktijk moeilijk konden voldoen aan de eisen die golden. Kleinschalige biomassa is daarmee ook komen te vervallen.

Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat intensieve veehouderij niet langer meer gestimuleerd wordt om ook daar de stikstofuitstoot te reduceren.

Ten slotte zijn de mogelijkheden verruimd rond investeringen in isolerende maatregelen en komen zaken als kierafdichting en blowerdoortesten in aanmerking in combinatie met verbeteren van de isolatie of aanbrengen van HR++ glas.

Wijzigingen milieulijst

Vervallen

 • Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers
 • Reformer voor waterstofproductie
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm³
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm³
 • Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)
 • Natreinigingssysteem
 • Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product.

Nieuw

 • Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen
 • Distributiekabels met een mantel op basis van gerecycled materiaal
 • Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer
 • Systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei
 • Vuilwatertank voor een vaartuig (aanpassen bestaande situatie)
 • Walstroomaansluiting aan boord van een zeeschip
 • Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
 • Waterstof aangedreven mobiel werktuig
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager
 • Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie)
 • Accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten
 • Verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International
 • Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International
 • Circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie
 • Geëxpandeerd cellulose ester spouwmuurisolatie
 • Houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen
 • Circulaire binnendeur met terugnamegarantie
 • Demontabel herbruikbaar wandsysteem met vlaskern
 • Cleanroom met herbruikbare wandpanelen en terugnamegarantie

Wijzigingen Energielijst

Vervallen

– Ledverlichting;

– Besparingssystemen voor verlichting;

– Adiabatische bevochtigingsapparatuur;

– Energiezuinig afzuigsysteem.

 

Belangrijkste wijzigingen

De actuele energieprijzen zijn verwerkt in de berekening voor de generieke meldingen.

Gebouwde omgeving

 • De aanvullende eisen voor warmtepompen(boiler) zijn gewijzigd, namelijk:
  • Onderscheid gemaakt tussen een warmtepompboiler en een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel;
  • Onderscheid gemaakt tussen een warmtepomp op basis van een gesloten of open bodembron en op basis van een halogeenvrij koudemiddel;
  • Een nieuwe categorie voor lucht/water warmtepompen met een vermogen > 70 kW waarbij de SCOP > 4,0 voor de buitenunit moet zijn;
  • Elektrisch gedreven luchtgerelateerde warmtepomp op basis van een halogeenvrij koudemiddel met een COP van > 3,0.
 • Isolatie van bestaande wanden komt in aanmerking voor € 50 per m² in plaats van € 30 per m²;
 • Kosten voor kierdichtingen en blowerdoortesten bij het toepassen van isolatie bij bestaande constructies en HR-glas komen in 2023 ook in aanmerking.

Duurzame energie / energietransitie

Vervallen vanaf 2023

 • Ketels gestookt op biomassa;
 • Warmte- en koudenetten zijn vervallen op de Energielijst 2023, hiervoor zijn specifieke subsidies aangekondigd.

Belangrijkste wijzigingen

 • Accu voor het opslaan van duurzaam opgewekte energie is aangepast naar een stationaire opslag met een vermogen van minimaal 5 kVa en een capaciteit van ten minste 15 kWh;
 • Het benutten van overtollige warmte in de industrie is uitgebreid met hoge temperatuur toepassing;
 • Maximum bedrag voor reduceren van CO₂-emissie bijstaande inrichtingen is verhoogd.

Processing

Vervallen vanaf 2023

 • Inductie bak- of kookplaat;
 • Warmtebrug voor horeca en grootkeukens;
 • Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m²;
 • Teruglevervoorziening remenergie bij bestaande productie-installaties;
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren.

Belangrijkste wijzigingen

 • Een multifunctioneel kooksysteem is toegevoegd;
 • Voor koelinstallaties > 100 kW is het toepassen van warmteterugwinning verplicht gesteld;
 • Voor transkritische CO₂ koel-/vriesinstallaties bij supermarkten is het toepassen van minimaal één parallelcompressor en een warmterugwinningssysteem verplicht gesteld;
 • Klimaatcomputer is vervallen.

Transport

Vervallen vanaf 2023

 • Inklapbare zeecontainer;
 • Eutectische transportkoeling.

Belangrijkste wijzigingen

 • Elektrische koeling voor koel/vries wegtransport is toegevoegd;
 • Alleen een volledig gesloten zijafschermingssysteem komt nog in aanmerking;
 • De lichtgewicht laadbak komt alleen bij vervanging in aanmerking.
Chris Hogevonder

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

CHRIS HOGEVONDER

Senior Consultant

Mail c.hogevonder@leap.nlBel 024-711 33 49