Team High Tech

 

De Nederlandse hightech sector heeft met zowel grote als kleinere (MKB-)bedrijven wereldwijd een sterke positie verworven. Vooral in markten voor nanotechnologie, halfgeleiders en medische apparatuur.

Vanuit de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) is het Nederlandse subsidiebeleid gericht op verdere versterking van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector en op financiering van innovatieve projecten. Daarnaast bieden verschillende subsidieprogramma’s vanuit het Europese Horizon 2020 – en daarna Horizon Europe – kansen voor Nederlandse hightech bedrijven.

Binnen Leap hebben we daarvoor een team met ervaren specialisten op verschillende gebieden in de hightech sector. Daardoor kunnen we per type bedrijf een consultant aan u koppelen die uw type ontwikkeling begrijpt en u van informatie voorziet over financiering en innovatie in de sector.

Onze consultants zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen de hightech sector. Bovendien zijn ze vanuit hun brede netwerk in de sector als geen ander in staat om u in contact te brengen met interessante partners die ook met hulp van Leap in ruime mate van financiering zijn en worden voorzien.

Meerwaarde

Onze meerwaarde zit hem in het zijn van de verbindende factor. Want juist vanuit deze rol zijn we in staat om u in brede zin te ondersteunen. Dus we ontzorgen u niet alleen waar het gaat om puur de financieringsaanvraag, we doen ook al het mogelijke om de totale impact van uw project te verbeteren en u in contact te brengen met bedrijven uit uw en andere sectoren.

Actief in de hightech netwerken van Nederland

Het Leap High Tech Specialisten Team (HTST) is vanuit onze drie vestigingen (Nijmegen, Delft en Enschede) vertegenwoordigd in de belangrijkste hightech netwerken van ons land. Tegelijk werkt het team vestiging- en regio-overschrijdend, overkoepelend dus, nauw met elkaar samen. Alle gezamenlijke kennis, kunde en ervaring wordt gedeeld en ingezet om uw project te doen slagen.

Over netwerken gesproken… Bianca Duiverman, één van de HTST-specialisten, is voorzitter van het Young Holland Instrumentation Network, dat weer onderdeel is van hét hightech platform van West-Nederland: het Holland Instrumentation Network. Waarvan Bianca overigens bestuurslid is.

Sectoroverschrijdend samenwerken

Bianca: ‘’Mijn doel is om het hightech netwerk in Nederland uit te bouwen en sectoroverstijgend met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Door actief betrokken te zijn bij Holland Instrumentation sta ik dicht bij de hightech sector en weet ik wat er in brede zin speelt. Door de verschillende events, zoals de inhoudelijke masterclasses, heb ik laagdrempelig toegang tot niet alleen kennis, kunde en de juiste contacten, maar ook de stap richting het aangaan en vormen van succesvolle samenwerkingen.’’

Een andere Leap hightech specialist is Frank Kiliaan. Hij is binnen onze organisatie actief als senior consultant. Als beoordelaar van internationale EUREKA aanvragen, in zijn rol van extern adviseur voor het ministerie van EZ, kwam hij al in 1992 in aanraking met subsidies.

Multinationale consortia

Sinds 1997 legt hij zich toe op het ontwikkelen, begeleiden en managen van subsidietrajecten, met nadruk op internationale technologie ontwikkeling voor grote multinationale consortia voor de bekendste grote en kleinere hightech bedrijven – met name uit de Semiconductor, MedTech en Automotive industrie.
In zijn meer dan 20 jaar ervaring met subsidietrajecten heeft Frank (MSc Management Sciences en Industrial Engineering, TU/e) zich bekwaamd in alle aspecten van subsidietrajecten, staatssteunvraagstukken, business en project development, startup begeleiding en financieringsvraagstukken binnen de hightech industrie.

Frank is onder andere actief in tal van netwerken in de regio Eindhoven, zoals TU/e Innovation Space, Brainport Industry Campus en High Tech NL.

In contact komen met het High Tech Specialisten Team?

Houd de website van Leap in de gaten, want daar informeren wij u geregeld over onze dienstverlening en de evenementen die wij organiseren.
Hebt u nu al een dringende vraag over het financieren van uw hightech project? Neem dan contact op met één van de leden van ons High Tech Specialisten Team:

Bianca Duiverman

Senior Consultant

Frank Kiliaan

Senior Consultant