Portbase

“Van groot belang voor onze dienstverlening is naast een gedegen markt- en proceskennis onze innovativiteit, onze innovatieve slagkracht. Subsidies komen daarbij goed van pas. Op dat terrein zijn wij al heel actief, maar echt ingevoerd in alle mogelijk geschikte regelingen, nee, dat waren wij niet. Bovendien konden wij in het kader van de WBSO goed gebruiken.

Dat resulteerde in een samenwerking met Leap. In veel bredere zin dan alleen subsidieregelingen, want wat wij ook wilden: een goede en transparante aansluiting tussen ons innovatieproces en de business funnel.

“Samenwerking met Leap heeft ertoe bijgedragen dat onze innovatieve slagkracht groter is geworden en ons innovatieproces nog beter aansluit op de markt’’

– Marten van der Velde, Manager Strategy & Innovation bij Portbase

 

Die aansluiting is samen met Leap gerealiseerd. Mede op basis van interne workshops sluit ons innovatieproces nu naadloos aan op onze markt. Van het eerste idee tot en met het uiteindelijk in de markt zetten van een concrete dienst of service. Het hele proces is optimaal gestroomlijnd. En iedereen binnen onze organisatie weet wat in elk stadium van het proces zijn of haar rol is. Met als resultaat dat de succesratio van onze innovatietrajecten nog verder omhoog is gegaan.

Ja, de samenwerking met Leap heeft de manier waarop wij naar het managen van onze innovaties kijken naar een hoger plan getild. Trouwens, waar het gaat om die samenwerking denken wij aan mogelijke structurele partnering. Aan het over en weer delen van kennis, expertise en ervaringen. Over ontwikkelingen, over trends, noem maar op.”

Over Portbase

Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken.

Samen met de groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Simon Zomerdijk

Net als Portbase met ons samenwerken? Neem contact op:

Simon Zomerdijk
Managing Consultant

Mail s.zomerdijk@leap.nl