Team Life Sciences & Health

IJzersterk, de positie van Nederland binnen de wereldwijde Life Sciences & Health-sector. Want of het nu gaat om biomedische of biotechnologisch onderzoek, Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staan wereldwijd goed aangeschreven. En Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg.

Subsidies en financieringsmixen voor technologiebedrijven in de Life Sciences & Health sector.

Prachtkansen voor onze kenniseconomie

Al deze innovaties hebben er mede toe bijgedragen dat de Life Sciences & Health-sector de uitdagingen op weg naar vitale burgers en een gezonde economie vol vertrouwen, lees als geen ander aan kan. Daarbij komt dat de sector, juist door de unieke combinatie van kennis en kunde prachtkansen biedt voor de Nederlandse kenniseconomie.

 

Stimulering via tal van subsidieregelingen

Om de sector Life Sciences & Health tenminste op het huidige hoge niveau te houden maar waar mogelijk naar een nog hoger peil te brengen, kan een beroep worden gedaan op tal van Life Sciences & Health subsidieregelingen. Om er een paar te noemen:

ZonMw

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). ZonMw kent specifieke openstaande subsidieoproepen en subsidieoproepen op uitnodiging.

Thematische Technology Transfer (TTT)

TTT stimuleert samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en stimuleert daarnaast investeerders om te investeren in startups (kennisstarters) die gebruik maken van de kennis binnen deze samenwerking. Naast de thematische samenwerking voor kennisoverdracht bestaat uit minimaal drie onderzoeksorganisaties, met een sterk potentieel vanuit excellente wetenschap. Deze samenwerking levert een hoge maatschappelijke en economische toegevoegde waarde. Subsidiabele activiteiten binnen de eerste pijler richten zicht op de screening van kennis van potentiële eindgebruikers, verwerven van IP, creëren van spin-offs, exploitatie van resultaten en validatieprojecten.

De tweede pijler betreft de investering vanuit een fonds dat een samenwerkingsverband heeft met het consortium, in de vorm van groeifinanciering en begeleiding.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Binnen de MIT stimuleert de topsector Life Sciences & Health (LSH, onder de naam Health~Holland) innovatie binnen deze sector, gericht op (dier)gezondheid en welvaart. De topsector omvat een breed scala aan disciplines en thema’s: Moleculaire diagnostiek; Beeldvorming en image-guided therapieën; Thuiszorg & zelfmanagement; Regenerative medicine; Pharmacotherapie; One Health; Gespecialiseerde voeding; Health technology assessments (HTA-studies); Enabling technologies en infrastructuur; en Global Health.

Naast innovatie binnen de topsector LSH, zijn er ook gezondheid gerelateerde cross-overs denkbaar vanuit topsectoren zoals Agri en Food; Chemie; Creative Industrie; en Higtech Systems & Materialen (HTSM) en ICT.

PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

Publiek-private samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) binnen de topsector LSH, kunnen zicht aansluiten bij TKI LSH (Health~Holland) en in aanmerking komen voor de verschillende PPS-toeslagen. Deze PPS-toeslagen bestaan uit algemene en specifieke openstaande Health~Holland subsidieoproepen.

Horizon 2020 / Horizon Europe

Horizon 2020 (vanaf 2021 Horizon Europe) is een onderzoek- en innovatieprogramma vanuit de Europese Unie/Europese Commissie. Het programma kent vele diverse focusgebieden en subsidiemogelijkheden, waar Life Sciences & Health aansluit. Binnen de pijler ‘Excellent Science’ bestaan er subsidies vanuit European Research Council (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) en Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), zoals Innovative Training Networks (ITN) en Individual Fellowships. ‘Excellent Science’ is gericht op internationale publiek-private samenwerkingsverbanden, training en opleiding van PhD-studenten, fundamentele en toegepaste wetenschap, of disruptieve innovatie.

De pijler ‘Industrial Leadership’ kent verschillende doelstellingen, waar de sector Life Sciences & Health aansluiting kent met bijvoorbeeld nano- en biotechnologie voor toepassing binnen medische technologieën, medicijnen, biomaterialen en oppervlakten/membranen.

Doelstelling ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’ is onderdeel van de pijler ‘Societal Challenges’. Hierbinnen bestaan verschillende subsidieoproepen voor onderwerpen zoals gepersonaliseerde medicijnen, innovatieve gezondheidszorg en -systemen, infectieziekte en zorg ICT.

Naast de bovengenoemde subsidiemogelijkheden, zijn ook subsidies zoals WBSO, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), INTERREG, Eurostars 2, Enhanced EIC pilot en SME-Instrument, zeer geschikt voor onderzoek en innovatie binnen de sector Life Sciences & Health. Zie ons subsidieoverzicht voor meer informatie.

In contact komen met het Life Sciences & Health team?

Binnen Leap hebben we binnen deze sector een team met specialisten op verschillende gebieden. Met deze specialistische achtergrond begrijpen wij waar u mee bezig bent en zijn we op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de Life Sciences & Health sector. Vanuit het netwerk zijn we in staat interessante connecties te leggen en ondernemers van specialistische financiering voor onderzoek en/of ontwikkelprojecten te voorzien. Neem contact op met het Life Sciences & Health specialistenteam:

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

Jussi Vuopionperä

Consultant