Team Life Sciences & Health

IJzersterk, de positie van Nederland binnen de wereldwijde Life Sciences & Health-sector. Want of het nu gaat om een spray voor het kunnen vernevelen van medicatie of vaccins, een sneltest voor virusdetectie (zoals SARS-CoV-2), naaldloze injecties voor het inbrengen van functionele inkt of vaccins, een operatierobot ter ondersteuning van chirurgen of een cryotherapie cabine voor het verminderen van medische klachten, het wordt allemaal in Nederland ontwikkeld.

Subsidies en financieringsmixen voor technologiebedrijven in de Life Sciences & Health sector.

Prachtkansen voor onze kenniseconomie

Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staan wereldwijd goed aangeschreven. En Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg.

Al deze innovaties hebben er mede toe bijgedragen dat de Life Sciences & Health-sector de uitdagingen op weg naar vitale burgers en een gezonde economie vol vertrouwen, lees als geen ander aan kan. Daarbij komt dat de sector, juist door de unieke combinatie van kennis en kunde prachtkansen biedt voor de Nederlandse kenniseconomie.

SUBSIDIEINSTRUMENTARIUM

De Nederlandse overheid heeft een nieuwe centrale missie (‘Gezondheid & Zorg’) opgesteld waarbij van subsidieprogramma’s wordt verwacht dat subsidieaanvragen binnen het LSH-thema aansluiting moet hebben. De centrale missie is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en dat de gezondheids­verschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen. Als uitwerking zijn onderliggende missies geformuleerd gericht op:

  1. Leefstijl & leefomgeving,
  2. Verplaatsing van de zorg naar de leefomgeving,
  3. Verhoging van de participatiegraad van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking en
  4. Verhoging van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

 

TEAM LIFE SCIENCES & HEALTH

Binnen Leap hebben we een specialistenteam met ervaren specialisten die stuk voor stuk verschillende achtergronden hebben, om op deze manier ook inhoudelijk met verschillende type bedrijven te kunnen sparren.

MEERWAARDE

Veel innovaties breken niet door op de markt, zeker ook binnen de LSH-sector. Door de jaren heen hebben we verschillende succesvolle projecten begeleid. Hierdoor weten wij goed te bepalen over welke kenmerken een project dient te beschikken om kansrijk te zijn. Onze begeleiding in projecten gaat zo ver dat wij in de beginfase van het project al instappen en actief meedenken in het vormen van het projectidee en het bijbehorende business plan. Ook denken wij mee in het vinden van de juiste samenwerkingspartners (matchmaking), het formuleren van de subsidieaanvraag en later de uitwerking en administratie (compliance).

Behalve een gedreven visie en uithoudingsvermogen, weten we uit ervaring dat er een aantal aspecten cruciaal zijn in het wel of niet slagen van een project:

  1. De potentiële impact van het project: de maatschappelijke relevantie. Kun je met het projectidee een verschil maken in de regio? Of over de landsgrenzen heen in Europa of zelfs wereldwijd?
  2. Is er draagvlak voor het project? Oftewel: is er een afnamemarkt voor het eindresultaat van het project? Dit is soms wat lastig te bepalen doordat bij hele innovatieve (disruptieve) ideeën de markt er vaak nog niet van bewust is dat dit iets is dat men nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eerste IBM Personal Computer voor de thuisgebruiker, of de eerste iPad van Apple.
  3. Is het te implementeren? Zijn bijvoorbeeld alle relevante stakeholders betrokken bij het project? Omring jezelf met samenwerkingspartners om zo een sterk ontwikkelteam te vormen en de uitrol in de markt mogelijk te maken.
  4. Beschikbare financiering voor het project. Heb je voldoende (aanvullende) financiering om het project gedurende de looptijd te kunnen trekken.

Publicaties

IN CONTACT KOMEN MET (HET NETWERK VAN) HET LIFE SCIENCES & HEALTH TEAM?

Onze consultants binnen het LSH-specialistenteam hebben een specialistische achtergrond en bijbehorende contacten. Zo hebben we onder andere expertise in bio-informatica, lab-on-chip, microfluidica, moleculaire dynamica, nanotechnologie en organische chemie. Door deze kennis en achtergrond zijn wij op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen de Life Sciences & Health sector en begrijpen wij waar u mee bezig bent. Vanuit het netwerk zijn we in staat interessante connecties te leggen en ondernemers van specialistische financiering voor onderzoek en/of ontwikkelprojecten te voorzien. Leden van dit Life Sciences & Health specialistenteam zijn:

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

Jussi Vuopionperä

Consultant