Samenwerking met Leap heeft ertoe bijgedragen dat onze innovatieve slagkracht groter is geworden en ons innovatieproces nog beter aansluit op de markt’’ – Marten van der Velde, Manager Strategy & Innovation bij Portbase

“Van groot belang voor onze dienstverlening is naast een gedegen markt- en proceskennis onze innovativiteit, onze innovatieve slagkracht. Subsidies komen daarbij goed van pas. Op dat terrein zijn wij al heel actief, maar echt ingevoerd in alle mogelijk geschikte regelingen, nee, dat waren wij niet. Bovendien konden wij in het kader van de WBSO goed gebruiken.

Dat resulteerde in een samenwerking met Leap. In veel bredere zin dan alleen subsidieregelingen, want wat wij ook wilden: een goede en transparante aansluiting tussen ons innovatieproces en de business funnel.

Die aansluiting is samen met Leap gerealiseerd. Mede op basis van interne workshops sluit ons innovatieproces nu naadloos aan op onze markt. Van het eerste idee tot en met het uiteindelijk in de markt zetten van een concrete dienst of service. Het hele proces is optimaal gestroomlijnd. En iedereen binnen onze organisatie weet wat in elk stadium van het proces zijn of haar rol is. Met als resultaat dat de succesratio van onze innovatietrajecten nog verder omhoog is gegaan.

Ja, de samenwerking met Leap Business Innovation heeft de manier waarop wij naar het managen van onze innovaties kijken naar een hoger plan getild. Trouwens, waar het gaat om die samenwerking denken wij aan mogelijke structurele partnering. Aan het over en weer delen van kennis, expertise en ervaringen. Over ontwikkelingen, over trends, noem maar op.”

Over Portbase

Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken.

Samen met de groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Nadere informatie?

Bart Jansen, Business Innovation Strategist (b.jansen@leap.nl)

Provink B.V.

- Identificeren en valideren van groeikansen

Portbase

- Bouwen aan innovatiecompetentie(s) - Business Model Innovatie

Nyink B.V.

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

DSPA

- Bouwen aan innovatiecompetentie(s) - Innovatie assessment

Inther Logistics Engineering

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Boermarke

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Pfister Weegtechniek

- Innovatie assessment - Bouwen aan innovatiecompetentie(s)

Lely Groep

- Small Business Innovation Research (SBIR)

Anachron

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Inepro Group

Xomnia

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Royal Eijkelkamp

- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-programma) - Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI) - Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Alfa Laval

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - Fast Track to Innovation (FTI)

Solarus Sunpower

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - SME-Instrument - Horizon 2020 (EU)

Winterwarm

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - Small Business Innovation Research (SBIR)

Schmits Chemical Solutions

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-programma) - MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Pas Reform

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-programma)

Remeha

- Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO) - Small Business Innovation Research (SBIR)

Bel mij terug

Ik wil weten hoe ik van de expertise van Leap kan profiteren.

Verplichte velden