Ons assessment geeft inzicht in de variabelen waar we aan gaan werken om uw bedrijf meer en effectiever te laten innoveren. Wij visualiseren uw huidige innovatieprestaties ten opzichte van uw gewenste innovatieprestaties in onze Leap Innovatie Prestatieladder. Op basis van ons assessment en de gewenste positie op de prestatie ladder wordt een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak met duidelijke fasering en planning opgesteld.

Toelichting Leap Innovatie Prestatieladder

De Leap Innovatie Prestatieladder biedt ondernemers inzicht in de effectiviteit van hun innovatieproces. Het gevalideerde assessment dat we samen met onze opdrachtgevers doorlopen geeft inzicht in concrete verbeterkansen om rendement op innovatie te vergroten. Samen met ondernemers gaan we aan de slag met een concreet en uitvoerbaar verbeterplan. Niet alleen als procesbegeleider maar juist ook in de uitvoering.