De mate waarin bedrijven succesvol innoveren is afhankelijk van uiteenlopende competenties. Denk aan bedrijfsstrategie- en cultuur, teamcompetenties, managementstijl, levensfase van de onderneming, vermogen om in te spelen op veranderingen in de omgeving en de aanwezigheid van een structuur of proces voor  innovatie. Om succesvol te innoveren en daarmee marktpositie te behouden of vergroten, is het zaak om op elk van de genoemde competenties te excelleren. Consultants van Leap brengen uw verbetermogelijkheden in kaart en pakken een leidende rol om op elk van de onderdelen structurele verbetering te realiseren.