Het begrip ‘innovatie’ op zichzelf heeft voor veel ondernemers weinig betekenis. Innovatie kan worden ingevuld als R&D, technologische innovatie, productontwikkeling, proces innovatie, sociale innovatie, business model innovatie, etc. Waarom is het belangrijk om onderscheid tussen de verschillende typen van innovatie activiteiten te maken?

Reden is dat verschillende innovatie-activiteiten ook verschillende strategische en organisatorische implicaties hebben. Hierbij geldt dat verschillende innovatie-activiteiten verschillende sterktes en zwaktes hebben en een eigen aanpak en hulpmiddelen vereisen. Leap schept duidelijkheid en geeft inzicht in de effecten van elk van de innovatie-activiteiten.

Business model innovation wordt binnen Leap uitgelegd als het ‘verkennen van nieuwe manieren voor het creëren, leveren en verzilveren van waarde door verandering van het bestaande business model’. We dagen u en uw team uit de verschillende dimensies van uw business model te verkennen en zodoende tot een nieuw en verbetert business model te komen.

Middels co-creatie sessies met klanten wordt inzicht verkregen in klantbehoeften en de vertaalslag gemaakt naar marktgerichte business modellen. Hierbij maken we gebruik van modellen als ‘as-a-service’, Total Cost of Ownership (TCO), Service Design, expertsessies en klantreizen. Leap heeft een praktisch programma ontwikkeld om u te helpen bij de transitie naar een marktgericht businessmodel waar producten-en services als totaalconcept worden gepositioneerd.