Medewerkers productief, gemotiveerd en gezond houden, is een grote uitdaging in elke organisatie. Deze uitdaging wordt alleen maar groter door onder meer de verhoogde pensioenleeftijd en de snelle (technologische) veranderingen op de werkvloer.

De overheid stelt daarom in juni de subsidieregeling “ESF-Regeling, Duurzame Inzetbaarheid” weer open. Hiermee wil men projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren

Projectvoorbeelden ESF Regeling

  • Het innovatieproces, hoe kunnen we blijven leren: Een high tech bedrijf heeft 7 jaar geleden de markt bestormd met een baanbrekend idee, maar wordt nu voorbijgesneld door de markt. Met behulp van de extern adviseur is de leercultuur en het ondernemerschap onder de werknemers aangewakkerd, waardoor hun ideeën de weg naar de markt nu wel vinden.
  • Hoog ziekteverzuim: Een verzekeraar kampt met hoog ziekteverzuim. Een kostbare kwestie. Er is een extern adviseur ingeschakeld om het verband tussen werkzaamheden en het ziekteverzuim te onderzoeken. De aanbevelingen zijn met behulp van de extern adviseur geïmplementeerd.
  • Gebrek aan motivatie: Een snelgroeiend ICT-bedrijf kent een turbulente periode. Een veranderende bezetting binnen het management heeft een negatieve weerslag op het personeel. In samenspraak met de het personeel is de vinger op de zere plek gelegd, een plan opgesteld en geïmplementeerd om het tij in de positieve zin te keren.
  • Arbeidstijdenmanagement: Binnen een productiebedrijf werkt men in ploegendiensten. Deeltijdwerken, minder nachtdiensten draaien en ruim op voorhand verlof aanvragen is niet mogelijk. Met behulp van een extern adviseur is een nieuwe planningsmethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd

ESF Regeling aanvragen?

Mocht u een project willen starten op het gebied van de duurzame inzetbaarheid, dan toetsen wij deze graag op subsidiemogelijkheden.

Ik heb interesse                              Meer informatie