Noord

Met het subsidieprogramma OP-Noord willen de provincies Drenthe, Friesland en Groningen tot en met 2020 ruim € 122 miljoen investeren in innovaties in het MKB en koolstofarme economie. In 2017 bestaan de volgende mogelijkheden.

Meer weten? Klik hier.

Oost
In 2017 is er een nauwe samenhang tussen de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en het Operationeel Programma Oost Nederland (OP Oost). Vanaf 11 april aanstaande is het opnieuw mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. De sector waarin een onderneming actief is, kan bepalend zijn voor het indienen bij het juiste loket. Laat u hierover door ons informeren.

Meer weten? Klik hier.

West
Zelfs de randstad, toch één van de economisch al meest krachtige gebieden in ons land, kan waar het gaat om innovatie nog wel wat ondersteuning gebruiken. En dus hebben Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (inclusief de vier grote steden) de krachten gebundeld in Kansen voor West 2014 – 2020.

Met alle prachtkansen van dien voor het MKB in het westen op financiële ondersteuning waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling ter vergroting van de regionale innovatiekracht.

Meer weten? Klik hier.