Hoe groter de concurrentiekracht van Europa, hoe beter! Daarom trekt de Europese Commissie tussen nu en 2020 zo’n € 70 miljard uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit om de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven uit te dagen om al hun innovatiekracht in te zetten voor oplossingen voor Europabrede maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten? Klik hier.