Ondernemers zijn de kurk waarop onze economie drijft. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken bij met het Innovatiefonds MKB+ en stelt in de periode vanaf 2012 in totaal € 500 miljoen ter beschikking. Betrokkenheid van het fonds helpt andere financiers over de streep te trekken.

Meer weten? Klik hier.