Kennisvouchers, innovatieprojecten, haalbaarheidsstudies, kleine(re) en grote(re) R&D-samenwerkingsprojecten… Het zijn de instrumenten behorend bij de MIT, voluit de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.
Instrumenten bedoeld om per regio innovatie vanuit en door het MKB beter, nadrukkelijker en structureler op de kaart te zetten. En te houden. Om van innovatie een doorlopend verhaal te maken. Een doorlopend succesverhaal.

Meer weten?
Klik hier voor de Fact sheet