Het SBIR-programma is een aanbestedingsprogramma. De projecten vinden plaats in opdracht van de overheid en worden aanbesteed via tenders waarop kan worden ingeschreven. De overheid wil hiermee, op door haar gedefinieerde thema’s, het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten stimuleren, die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment zijn er voor 2016 een aantal regelingen bekend.

Meer weten? Klik hier.