Of het nu gaat om zonne-of windenergie, geothermische energie dan wel energie uit biomassa, als u producent bent van welke vorm van hernieuwbare energie dan ook, dan kunt u rekenen op steun. Bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie voortvloeiend uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Meer weten? Klik hier.