Heeft u innovatieve plannen en/of ideeën die groen en groei samenbrengen? En bent u in het kader van een dergelijk project ‘in’ voor privaat-publieke samenwerking waar het gaat om onderzoek en ontwikkeling? Dan zouden de subsidiemogelijkheden vallend onder de regeling Topsector Energie (TSE) – voor 2016 zijn dat er alleen al 12 in totaal – u wel eens heel goed van pas kunnen komen.

Meer weten? Klik hier.