Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
Regionaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u weten hoe Leap u met deze subsidiekans kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

BIK-regeling

Doel van de BIK-regeling

Er kan financieel voordeel worden verkregen op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor op of na 1 oktober 2020 een verplichting is aangegaan. Hiermee kan een korting (afdrachtvermindering) op de loonheffingen worden verkregen. Hierdoor komt de subsidie ten goede aan bedrijven met personeel, zonder dat deze per sé winst maken.

 

Vrijwel alle investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen komen in aanmerking, vaak is dit ook stapelbaar met andere subsidiemogelijkheden.

Wie kan van de BIK-regeling gebruikmaken?

Alle bedrijven die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de BIK-regeling. Wel moet er personeel op de loonlijst staan, omdat het voordeel een korting op de af te dragen loonheffingen betreft. Deze systematiek is vergelijkbaar met de WBSO-regeling. Indien verschillende inhoudingsplichtigen deel uitmaken van een fiscale eenheid, kan slechts door één inhoudingsplichtige binnen de fiscale eenheid een aanvraag worden ingediend.

 

Met de BIK-regeling kan 3,9% van de investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffingen. Voor het deel van het investeringsbedrag boven € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt het voordeel 1,8%. Per BIK-aanvraag moet het investeringstotaal ten minste € 20.000,- bedragen.  Aanvragen kan vermoedelijk vanaf 1 september 2021, juist daarom is het van belang nu alvast goed alle investeringen en bijbehorende betalingen vast te leggen.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Huub Hendriks

Senior Consultant

h.hendriks@leap.nlBel ons