Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Fiscale korting
Type
subsidie
nationaal

Energie Investeringsaftrek (EIA)


Is uw bedrijf actief bezig met energiebesparing? In de zin van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in gebouwen, apparatuur en processen? Dan kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de investeringsaftrek zonnepanelen, subsidie voor ledverlichting of warmtepompen, de Energie Investeringsaftrek (EIA). Want dat is dé fiscale regeling, de subsidie dus waarmee de overheid bedrijven ondersteunt die inzetten op energiebesparing. Dat alles in de overtuiging dat elke EIA-subsidie direct bijdraagt aan de verduurzaming van energieverbruik en daarmee aan energiebesparing.

 

EIA-subsidie: overheid en bedrijfsleven samen voor verduurzaming

De Energie Investeringsaftrek is meer dan een subsidieregeling waarmee het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedrijven aanmoedigt te investeren in innovatieve, energiebesparende en duurzame technieken. De EIA-subsidie is dan ook meer dan een investeringsaftrek op zonnepanelen of een subsidie op ledverlichting in bedrijven. De EIA-subsidie is vooral een krachtenbundeling van overheid en bedrijfsleven in een gezamenlijke strijd voor energiebesparing en verduurzaming.   

“EIA-subsidie aanvragen: minder energiekosten én minder belasting betalen.”

EIA aanvragen: wie komen in aanmerking?

Wie in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek? Kortom: wie de EIA-subsidie  kunnen aanvragen? Heel simpel, bedrijven die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt kost minimaal € 2.500 en voldoet aan de eisen zoals opgesteld in de Energielijst.
  • Het bedrijf moet in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- en/of  vennootschapsbelasting (Vpb).

 

EIA aanvragen: minder vennootschapsbelasting

Als een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA, mag 45% van de aanschaf- en voortbrengingskosten geminderd worden op de fiscale winst. U betaalt dus minder vennootschapsbelasting. Het maximale netto EIA-voordeel bij een maximaal Vpb-percentage van 25%? 11,25% van het investeringsbedrag. Op voorwaarde dat de EIA-aanvraag wordt ingediend binnen 3 maanden nadat de opdracht aan de leverancier schriftelijk is bevestigd. En dat de aanvraag voor de EIA-subsidie ook administratief perfect is opgesteld.

“Structureel investeringsonderzoek voor optimaal fiscaal profijt.”

Energie Investeringsaftrek en/of Milieu Investeringsaftrek

Een investering in een energiebesparend bedrijfsmiddel kan mogelijk in aanmerking komen voor zowel de EIA-subsidie als de MIA-subsidie, de Milieu Investeringsaftrek. Het is dan zaak om te kiezen voor één van de twee regelingen. Of om de investeringskosten te splitsen in een EIA- en een MIA-deel. De specialisten van Leap kunnen u daarbij vanzelfsprekend perfect van dienst zijn. Bijvoorbeeld door er via structureel onderzoek van uw investeringen voor te zorgen dat u optimaal profiteert van fiscale kortingen.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Pim Wischhoff

Senior Consultant

p.wischhoff@leap.nlBel ons