Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 3.000.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

Fast Track to Innovation (FTI)


Bent u met een consortium van organisaties druk met een innovatief product, proces of dienst, maar kan het project wel een versnelling gebruiken?! Dan is de Fast Track to Innovation subsidie, kortweg FTI subsidie in het kader van Horizon2020 precies wat u nodig heeft. Want de FTI is er juist op gericht om innovatieactiviteiten die al dicht bij de markt staan te bevorderen. Net die versnelling mee te geven!

FTI subsidie: de doelstellingen

De FTI subsidie heeft tot doel:

  • Een innovatief idee sneller (lees binnen 3 jaar na de start van het project) naar de markt te brengen.
  • Het, zonder gebonden te zijn aan een specifiek technologisch gebied, ondersteunen van Innovatieve en marktgerichte projecten, met het oog op (snelle) commercialisatie.
  • Het ondersteunen van projecten van kleine, samenwerkende internationale consortia.

“Met de FTI subsidie zet u uw innovatieve projecten in de hoogste versnelling.”

FTI subsidie: de voorwaarden

Kenmerkend voor de FTI subsidie is dat er veel vrijheid is waar het gaat om het onderwerp van de innovatie. In het algemeen geldt dat een Fast Track to Innovation project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020.
In het kader van de FTI te subsidiëren activiteiten zijn: innovatieve projecten (systeem, model of prototype gedemonstreerd in een relevante omgeving) waarbij gewerkt wordt aan prototypes, testing, demonstraties, pilots, grootschalige product validatie en markttoepassing.

FTI subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?!

Wie aanspraak kunnen maken op een FTI subsidie? Consortia van organisaties van minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Elk van de drie deelnemers moet daarbij juridisch onafhankelijk zijn en in een andere EU lidstaat of geassocieerd land gevestigd zijn. 
Bovendien moet in elk consortium, al mogen kennisinstellingen en publieke organisaties er deel van uitmaken, het bedrijfsleven altijd de meerderheid vormen.

FTI subsidie: tot maximaal € 3 miljoen

Het FTI subsidiepercentage bedraagt 70%. In principe is de maximale projectsubsidie vastgesteld op € 3 miljoen, maar in de regel houdt de Europese Commissie als richtlijn een projectsubsidie aan van € 1-2 miljoen.
De FTI subsidieaanvragen kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Daarbij gelden wel zogeheten ‘cut off dates’ waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. Tot en met 2020 zijn dit:

  • 19 februari 2020
  • 09 juni 2020
  • 27 oktober 2020

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bianca Duiverman

Senior Consultant

b.duiverman@leap.nlBel ons