Max. subsidie
per project
€ 2.000.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

OP Oost


Bent u in Overijssel en/of Gelderland in samenwerking met andere ondernemers of met een kennisinstelling bezig met het ontwikkelen van een, in algemene zin, innovatief product? Of behelst de samenwerking een project waar het specifiek gaat om het realiseren van CO2-reductie? Dan is financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  Operationele Programma voor Overijssel en Gelderland, kortweg EFRO OP Oost, interessant voor u!

EFRO OP Oost: versterken onderzoek en technologische ontwikkeling

Via OP Oost stelt de Europese Unie voor de periode 2014-2020 een bedrag van in totaal € 101 miljoen beschikbaar voor regionale samenwerking. Met als doel het stimuleren van van onderzoek en technologische ontwikkelingen in Oost-Nederland. En daarmee de concurrentiepositie van de regio als toonaangevende en innovatieve Europese regio (verder) te versterken.

Dit alles niet door bedrijven apart, maar juist door de kruisbestuiving tussen alle innovatieve ideeën van ondernemers en kennisinstellingen te stimuleren.

EFRO OP Oost-subsidie: aansluiten op Europese uitdagingen

Om voor subsidiëring vanuit EFRO OP Oost in aanmerking te komen, is het essentieel dat de samenwerkingen en de projecten aansluiten op de uitdagingen waar Europa voor staat. UItdagingen op gebieden als:

 • Voedselzekerheid
 • Vergrijzing en gezondheid
 • Klimaatverandering
 • Schone en efficiënte energie
 • Beschikbaarheid van grondstoffen

“EFRO OP Oost: hoe meer samenwerking, hoe meer innovativiteit,
hoe sterker Oost-Nederland!”

EFRO OP Oost subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Het EFRO OP Oost programma is met name bedoeld voor MKB-bedrijven. Maar ook het grootbedrijf, kennisinstellingen, open innovatiecentra en zelfs overheidsinstanties kunnen ervoor in aanmerking komen. Voorwaarde is dan wel dat dit gebeurt vanuit een consortium van tenminste 3 organisaties en dat het MKB tenminste 30% van de projectbegroting inbrengt.

EFRO OP Oost: inzetten op ‘Algemene Innovatie’ en ‘Slimme CO2-reductie’

Voor 2019 kan voor EFRO OP Oost ingezet worden op de volgende twee thema’s:

 • Algemene Innovatie
  Hierbij gaat het om de ontwikkeling van innovatieve producten of processen met een aanzienlijke impact in de regio of in Nederland. Met name ter stimulering van de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, specifiek passend bij TRL-niveaus 4 tot en met 8.
 • Slimme CO2-reductie
  Hierbij gaat het om projecten op het terrein van het ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen gericht op koolstofarme technologieën.
  In tegenstelling tot de openstelling bij het thema ‘Algemene Innovatie’ zijn pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving, of experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie in de markt bij dit thema wél subsidiabel.

EFRO OP Oost: aansluiten op Slimme Specialisatie Strategieën

In het algemeen geldt bovendien dat projectaanvragen moeten aansluiten op (één van) de volgende Slimme Specialisatie Strategieën van Gelderland en Overijssel:

 • High Tech Systemen en Materialen
 • Agrofood
 • Health
 • Energie‐ & Milieutechnologie (inclusief biobased economy)

Projecten kunnen daarnaast ook een crossover hebben met (één van) de volgende ondersteunende sectoren:

 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Water
 • Maakindustrie

EFRO OP Oost: subsidies tot € 2.000.000

De subsidiebijdrage in het kader van EFRO OP Oost ligt op 40 – 50% voor bedrijven, op  50% voor kennisinstellingen en kan oplopen van minimaal. € 350.000,- tot maximaal
€ 2.000.000,-.

Per provincie zijn de budgetten als volgt verdeeld:

Gelderland

 • Algemene Innovatie: € 4,5 miljoen.
 • Slimme CO2-reductie: € 6 miljoen

Overijssel

 • Algemene Innovatie: € 9,8 miljoen.
 • Slimme CO2-reductie: € 4 miljoen

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons