Max. subsidie
per project
€ 2.000.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de OP Oost-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

OP Oost

OP Oost is een Europees subsidieprogramma voor de Nederlandse provincies Overijssel en/of Gelderland. De OP Oost-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling in deze oostelijke regio’s. Bent u zo’n ondernemer? Let dan op, wij leggen uit hoe OP Oost werkt, hoeveel subsidie u kunt krijgen en hoe Leap daarbij kan helpen. 

 

OP Oost voor u?

Voor u verder leest, is het goed om te kijken of u aanspraak maakt op de OP Oost-subsidie. Bent u in Overijssel en/of Gelderland in samenwerking met andere ondernemers of met een kennisinstelling bezig met het ontwikkelen van een, in algemene zin, innovatief product? Of behelst de samenwerking een project waar het specifiek gaat om het realiseren van CO2-reductie? Dan is financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  Operationele Programma voor Overijssel en Gelderland, kortweg EFRO OP Oost, interessant voor u.

OP Oost-subsidie als onderdeel van EFRO

De OP Oost-subsidie is onderdeel het EFRO-programma. Om de verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen, richtte de Europese Unie (EU) het EFRO op. Ook Nederland ontvangt voor de uitvoering van het EFRO-programma geld van de EU, verdeeld over verschillende regio’s. Hieronder valt dus, voor de oostelijke regio’s, de OP Oost-subsidie. 

 

EFRO OP OOST: VERSTERKEN ONDERZOEK EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

Via OP Oost stelt de Europese Unie voor de periode 2014-2020 een bedrag van in totaal € 101 miljoen beschikbaar voor regionale samenwerking. Met als doel het stimuleren van van onderzoek en technologische ontwikkelingen in Oost-Nederland. En daarmee de concurrentiepositie van de regio als toonaangevende en innovatieve Europese regio (verder) te versterken.

 

EFRO OP OOST-SUBSIDIE: AANSLUITEN OP EUROPESE UITDAGINGEN

Om voor subsidiëring vanuit EFRO Op Oost in aanmerking te komen, is het essentieel dat de samenwerkingen en de projecten aansluiten op de uitdagingen waar Europa voor staat. Dit zijn uitdagingen op gebieden als:

 • Voedselzekerheid
 • Vergrijzing en gezondheid
 • Klimaatverandering
 • Schone en efficiënte energie
 • Beschikbaarheid van grondstoffen

 

“EFRO OP OOST: HOE MEER SAMENWERKING, HOE MEER INNOVATIVITEIT, HOE STERKER OOST-NEDERLAND!”

 

EFRO OP OOST SUBSIDIEAANVRAGEN: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Het EFRO OP Oost programma is met name bedoeld voor ondernemers uit het mkb. Maar ook het grootbedrijf, kennisinstellingen, open innovatiecentra en zelfs overheidsinstanties kunnen ervoor in aanmerking komen. Voorwaarde is dan wel dat dit gebeurt vanuit een consortium van tenminste 3 organisaties en dat het mkb tenminste 30% van de projectbegroting inbrengt.

 

EFRO OP OOST: INZETTEN OP ‘ALGEMENE INNOVATIE’ EN ‘SLIMME CO2-REDUCTIE’

 

Voor 2019 kan voor EFRO OP Oost ingezet worden op de volgende twee thema’s:

 • Algemene Innovatie

Hierbij gaat het voor OP Oost om de ontwikkeling van innovatieve producten of processen met een aanzienlijke impact in de regio of in Nederland. Met name ter stimulering van de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, specifiek passend bij TRL-niveaus 4 tot en met 8.

 

 • Slimme CO2-reductie

Hierbij gaat het voor OP Oost om projecten op het terrein van het ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen gericht op koolstofarme technologieën.

 

In tegenstelling tot de openstelling bij het thema ‘Algemene Innovatie’ zijn pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving, of experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie in de markt bij dit thema wél subsidiabel.

 

EFRO OP OOST: AANSLUITEN OP SLIMME SPECIALISATIE STRATEGIEËN

In het algemeen geldt bovendien dat projectaanvragen moeten aansluiten op (één van) de volgende Slimme Specialisatie Strategieën van Gelderland en Overijssel:

 • High Tech Systemen en Materialen
 • Agrofood
 • Health
 • Energie‐ & Milieutechnologie (inclusief biobased economy)

 

Projecten kunnen daarnaast ook een crossover hebben met (één van) de volgende ondersteunende sectoren:

 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Water
 • Maakindustrie

 

EFRO OP OOST: SUBSIDIES TOT € 2.000.000

De subsidiebijdrage in het kader van EFRO OP Oost ligt op 40 – 50% voor bedrijven, op  50% voor kennisinstellingen en kan oplopen van minimaal. € 350.000,- tot maximaal € 2.000.000,-.

Per provincie zijn de budgetten als volgt verdeeld:

Gelderland

 • Algemene Innovatie: € 4,5 miljoen.
 • Slimme CO2-reductie: € 6 miljoen

Overijssel

 • Algemene Innovatie: € 9,8 miljoen.
 • Slimme CO2-reductie: € 4 miljoen

 

Meer weten over OP Oost-subsidie?

Heeft wat u gelezen heeft u nieuwsgierig gemaakt naar meer informatie rondom de OP Oost-subsidie? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder! Wij hebben veel ervaring met alle subsidies rondom het EFRO en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en aanvraagrondes. Daarbij kunt u dus ook bij ons aankloppen met vragen over OPZuid, OP Noord en OP West.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Fatima Zulic

Senior Consultant

f.zulic@leap.nlBel ons

Over Leap 

Leap is The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in financiering, innovatie en natuurlijk subsidies voor Nederlandse technologiebedrijven. Wij hanteren een branchespecifieke en strategische aanpak die ervoor zorgt dat we maximaal rendement uit subsidies voor projecten behalen. Zo ook voor het EFRO en de OP Oost-subsidie. Wij zien het maximaliseren van uw innovatiekracht als onze missie!

Onze gedreven consultants die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen relevante subsidiekansen in kaart. Deze benutten wij deze niet alleen op Europees niveau zoals met OP Oost en ook bijvoorbeeld de LIFE-subsidie of de MIT, maar ook op regionaal en nationaal niveau. 

Wat ons uniek maakt is dat we de taal van uw bedrijf spreken én kennis hebben van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van strategisch onderzoek, zetten we een subsidie roadmap uit die voor kwalitatieve aanvragen zorgen. Dit leidt tot een hoge slagingskans en toegekende subsidie van het EFRO.