Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de Kansen voor West-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

Tijdelijk gesloten. De eerste openstellingen voor de programmaperiode 2021-2027 verwachten wij begin 2022.

OP Kansen voor West

OP West is een Europees subsidieprogramma voor de Nederlandse Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Mkb-ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling in deze westelijke regio’s maken kans op de OP West-subsidie. Bent u een ondernemer die zich inzet voor een innovatieve en/of koolstofarme economie? Dan komt de OP West-subsidie als geroepen.

 

EFRO – KANSEN VOOR WEST III

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West III wel eens interessant voor u zijn.

KANSEN VOOR WEST III: INNOVATIEVE IMPULS RANDSTAD

Kansen voor West III is het samenwerkingsverband van de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Dit samenwerkingsverband heeft voor de tweede keer een programma – dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – ontwikkeld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. En wel door het verstrekken van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

 

“KANSEN VOOR WEST III: PRACHTKANS OP EEN SUBSIDIEBEDRAG TOT 50% VAN DE SUBSIDIABELE KOSTEN, ZONDER MAXIMUMBEDRAG.”

 

KANSEN VOOR WEST III SUBSIDIE AANVRAGEN: WAT EN WIE KOMEN IN AANMERKING?

De Kansen voor West III subsidie is gericht op projecten vanaf €200.000,- aan subsidiabele kosten. MKB-ondernemingen of consortia waarin het MKB betrokken wordt, kunnen er aanspraak op maken.

 

KANSEN VOOR WEST III SUBSIDIE: DE VOORWAARDEN

Toekenning van subsidieaanvragen in het kader van het Kansen voor West III programma gebeurt op basis van scores die aan projecten worden toegekend.

De Kansen voor West subsidieregeling is in te delen in drie prioritaire assen:

  • Innovatie (valorisatie en innovatiefinanciering)
  • Koolstofarme economie (minder fossiele brandstoffen en energieverbruik)
  • Stedelijke Ontwikkeling (arbeidsmarkt en ontwikkelingsstrategie)

Innovatie

Voor deze as zijn de doelstellingen het stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten (valorisatie) en het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB. Voor projectaanvragen op deze as is met name de mate van innovativiteit en de businesscase belangrijk.

 

Koolstofarme economie

Voor deze as zijn de doelstellingen het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in landsdeel West en het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving. Voor projectaanvragen op deze as is met name de mate waarin deze bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de businesscase belangrijk.

 

Stedelijke ontwikkeling

Voor deze as zijn de doelstellingen het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties en het opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie. Voor projectaanvragen op deze as is het met name belangrijk dat het project past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma.

 

KANSEN VOOR WEST III: HOOGTE SUBSIDIE EN SUBSIDIABELE KOSTEN

Waar het gaat om projecten in de assen ‘Innovatie’ en ‘Koolstofarme economie’ wordt 40% subsidie over de subsidiabele kosten uitgekeerd. Voor projecten die vallen onder de as ‘Stedelijke Ontwikkeling’ bedraagt de subsidie over de subsidiabele kosten 50%. Allemaal zonder maximumbedrag.

Onder subsidiabele kosten vallen:

  • Loonkosten
  • Afschrijvingskosten
  • Overige kosten derden
  • Onderlinge facturen partners
  • Onderlinge leveringen verbonden ondernemingen

Meer weten over OP West-subsidie?

Heeft wat u gelezen heeft u nieuwsgierig gemaakt naar meer informatie rondom de OP West-subsidie? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder! Wij hebben veel ervaring met alle subsidies rondom het EFRO en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en aanvraagrondes. Daarbij kunt u dus ook bij ons aankloppen met vragen over OPZuid, OP Oost en OP Noord.

Over Leap 

Leap is The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in financiering, innovatie en natuurlijk subsidies voor Nederlandse technologiebedrijven. Wij hanteren een branchespecifieke en strategische aanpak die ervoor zorgt dat we maximaal rendement uit subsidies voor projecten behalen. Zo ook voor het EFRO en de OP West-subsidie. Wij zien het maximaliseren van uw innovatiekracht als onze missie!

Onze gedreven consultants die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen relevante subsidiekansen in kaart. Deze benutten wij deze niet alleen op Europees niveau zoals met OP West en ook bijvoorbeeld de MIT  of de LIFE-subsidie, maar ook op regionaal en nationaal niveau. 

Wat ons uniek maakt is dat we de taal van uw bedrijf spreken én kennis hebben van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van strategisch onderzoek, zetten we een subsidie roadmap uit die voor kwalitatieve aanvragen zorgen. Dit leidt tot een hoge slagingskans en toegekende subsidie van het EFRO.