Loopduur
Subsidie
2022-2029
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de Kansen voor West-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

OP Kansen voor West

OP West is een Europees subsidieprogramma voor de Nederlandse Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Mkb-ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling in deze westelijke regio’s maken kans op de OP West-subsidie. Bent u een ondernemer die zich inzet voor een innovatieve en/of koolstofarme economie? Dan komt de OP West-subsidie als geroepen.

 

EFRO – KANSEN VOOR WEST III

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West III wel eens interessant voor u zijn.

KANSEN VOOR WEST III: INNOVATIEVE IMPULS RANDSTAD

Kansen voor West III is het samenwerkingsverband van de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. In de periode van 2022 tot en met 2029 zal de regeling in meerdere rondes open gaan.

Dit samenwerkingsverband heeft voor de derde keer een programma – dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – ontwikkeld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. En wel door het verstrekken van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

 

“KANSEN VOOR WEST III: PRACHTKANS OP EEN SUBSIDIEBEDRAG TOT 50% VAN DE SUBSIDIABELE KOSTEN, ZONDER MAXIMUMBEDRAG.”

 

KANSEN VOOR WEST III SUBSIDIE AANVRAGEN: WAT EN WIE KOMEN IN AANMERKING?

De Kansen voor West III subsidie is gericht op projecten vanaf €200.000,- aan subsidiabele kosten. MKB-ondernemingen of consortia waarin het MKB betrokken wordt, kunnen er aanspraak op maken.

 

KANSEN VOOR WEST III SUBSIDIE: DE VOORWAARDEN

Toekenning van subsidieaanvragen in het kader van het Kansen voor West III programma gebeurt op basis van scores die aan projecten worden toegekend. De openstellingen (voor aanvragen) richten zich de komende jaren op zes specifieke doelstellingen:

 • innovatie (Versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën)
 • energie-efficiëntie (Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot)
 • hernieuwbare energie (Bevorderen van Hernieuwbare Energie)
 • energiesystemen (Ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag)
 • circulaire economie (Bevorderen van de transitie naar een circulaire economie)
 • duurzame stedelijke ontwikkeling (Bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden)

 

KANSEN VOOR WEST III: HOOGTE SUBSIDIE EN SUBSIDIABELE KOSTEN

Het nieuwe meerjarenprogramma krijgt een budget van circa 237 miljoen euro. Dit geld wordt verdeeld over verschillende specifieke openstellingen binnen de provincies en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Het programma zal niet in één keer volledig worden opengesteld. Vier jaar lang, twee keer per jaar volgt er een openstellingsmoment, waarop diverse calls worden gelanceerd en opengezet. De eerste ronde voor het indienen van aanvragen gaat in op 1 juni 2022 en betreft de volgende dertien openstellingen:

Noord-Holland

 • Amsterdam/Innovatie/Life Science MKB (budget € 3 miljoen);
 • Provincie Noord-Holland/Innovatie/MKB Life-Science Health Noord (budget € 2 miljoen);
 • Provincie Noord-Holland/Innovatie (budget € 2 miljoen);
 • Provincie Noord-Holland/Klimaat/Warmtenetten (budget € 2 miljoen).

 

Zuid-Holland

 • Den Haag/Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel (budget € 2 miljoen);
 • Den Haag/Innovatie/Valorisatie (budget € 2 miljoen);
 • Rotterdam/Innovatie (budget € 1,5 miljoen);
 • Rotterdam/Klimaat – Europa dichter bij de burgers/Burgerinitiatief transities Bospolder-Tussendijken (budget € 0,85 miljoen);
 • Provincie Zuid-Holland/Innovatie/Doorontwikkeling Fieldlabs 2.0 (budget € 3,2 miljoen);
 • Provincie Zuid-Holland/Klimaat/Warmtenetten (budget € 4 miljoen);
 • Provincie Zuid-Holland – Rotterdam/Klimaat/Circulaire Chemie in Havengebied (budget € 6 miljoen).

Utrecht

 • Stad Utrecht – Provincie Utrecht/Innovatie/MKB Life Health (budget € 4 miljoen).

 

Flevoland

 • Provincie Flevoland/Innovatie/Valorisatie (budget € 2 miljoen).

 

Meer weten over OP West-subsidie?

Heeft wat u gelezen heeft u nieuwsgierig gemaakt naar meer informatie rondom de OP West-subsidie? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder! Wij hebben veel ervaring met alle subsidies rondom het EFRO en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en aanvraagrondes. Daarbij kunt u dus ook bij ons aankloppen met vragen over OPZuid, OP Oost en OP Noord.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Joris Sibbel

Consultant

j.sibbel@leap.nlBel ons

Over Leap 

Leap is The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in financiering, innovatie en natuurlijk subsidies voor Nederlandse technologiebedrijven. Wij hanteren een branchespecifieke en strategische aanpak die ervoor zorgt dat we maximaal rendement uit subsidies voor projecten behalen. Zo ook voor het EFRO en de OP West-subsidie. Wij zien het maximaliseren van uw innovatiekracht als onze missie!

Onze gedreven consultants die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen relevante subsidiekansen in kaart. Deze benutten wij deze niet alleen op Europees niveau zoals met OP West en ook bijvoorbeeld de MIT  of de LIFE-subsidie, maar ook op regionaal en nationaal niveau. 

Wat ons uniek maakt is dat we de taal van uw bedrijf spreken én kennis hebben van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van strategisch onderzoek, zetten we een subsidie roadmap uit die voor kwalitatieve aanvragen zorgen. Dit leidt tot een hoge slagingskans en toegekende subsidie van het EFRO.