Filter

Uitgelicht

23 subsidies binnen uw criteria

Milieu Investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

Investeert u in bijvoorbeeld schone(re) transportmiddelen? In productiemachines die uw grondstofverbruik aanzienlijk verlagen? Of bent u van plan (uiterst) duurzaam te gaan bouwen? Kortom: investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

Lees verder
Meer info

Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wat voor bedrijf in welke sector dan ook, als innovatie ook maar even aan de orde is, grote kans dat u dan profijt heeft van de WBSO. Wat is WBSO? WBSO, voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk., is dé fiscale stimuleringsregeling, dé subsidie dus voor innovatie. In de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen.

Lees verder
Meer info

Alle subsidies

OP West

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West II wel eens interessant voor u zijn.

Lees verder
Meer info

OP Noord

Is uw MKB-bedrijf gevestigd in een van de noordelijke provincies van Nederland - om precies te zijn in Groningen, Friesland of Drenthe - en zet u in op innovatie en/of een koolstofarme economie? Dan komt het EFRO-programma, een EFRO-subsidie dus in het kader van EFRO OPNoord (voluit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Operationeel Programma Noord-Nederland) als geroepen.   

Lees verder
Meer info

Topsector Energieregelingen (TSE)

TSE, voluit Topsector Energie, is een subsidie van jaarlijks zo’n € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. De projecten die in aanmerking komen voor TSE subsidie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

Lees verder
Meer info

Vroege Fase Financiering (VFF)

Heeft u een idee voor een innovatief product of een vernieuwende dienst? Maar wilt u voor u er de markt mee opgaat eerst onderzoeken of het daar kans van slagen heeft?! Dan is de  Vroegefasefinanciering (VFF) zeker iets voor u. Want de VFF is er juist om innovatieve starters en MKB’ers als u financieel bij te staan in het marktrijp maken van uw product en/of dienst.

Lees verder
Meer info

SME-instrument

Uw innovatieve product of dienst succesvol introduceren op de Europese markt?! Een product of dienst waarmee u zich onderscheidt?! Met impact op gebieden als ICT, milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid?! Dan zou het H2020 SME-Instrument uw internationale groeiambitie wel eens een ‘boost’ kunnen geven.

Lees verder
Meer info

Small Business Innovation Research (SBIR)

Loopt u met plannen rond voor of heeft u een idee hoe u met een eigen onderscheidend innovatief project een maatschappelijk vraagstuk kunt oplossen? Dan zou een small business subsidie in het kader van de Small Business Innovation Research (kortweg SBIR) u wel eens dichter bij realisatie ervan kunnen brengen.

Lees verder
Meer info

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Heeft u plannen om duurzame energie te gaan produceren? Door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassa of geothermie? Grote kans dat de SDE+ subsidie u dan de benodigde extra energie, lees financiële steun geeft om uw plannen te realiseren.

Lees verder
Meer info

Subsidieregeling Praktijkleren

Biedt uw organisatie leerwerkplekken aan scholieren en studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs? Dan zou de Subsidieregeling Praktijkleren wel eens interessant kunnen zijn voor u. Zeker in de wetenschap dat de regeling is verlengd tot 2023!

Lees verder
Meer info

OPZuid

Draagt u als MKB-ondernemer in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland via innovatieve initiatieven bij aan versnelling van de economische ontwikkeling in Zuid-Nederland? Dan zou de OPZuid-subsidie wel eens interessant voor u kunnen zijn.

Lees verder
Meer info

OP Oost

Bent u in Overijssel en/of Gelderland in samenwerking met andere ondernemers of met een kennisinstelling bezig met het ontwikkelen van een, in algemene zin, innovatief product? Of behelst de samenwerking een project waar het specifiek gaat om het realiseren van CO2-reductie?

Lees verder
Meer info

MIT – MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren

En MKB’er en actief bezig aan een voor uw bedrijf innovatieve en onderscheidende ontwikkeling? Of heeft u juist behoefte aan gedegen onderzoek om uitsluitsel te krijgen over of uw innovatieve en onderscheidende ontwikkeling wel technisch en financieel haalbaar is? Dat komt de MIT-subsidie (voluit de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) voor u als geroepen!

Lees verder
Meer info

LIFE (EU)

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma loopt nog tot 2020 en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van milieu en klimaat.

Lees verder
Meer info

Innovatiekrediet

Werkt u aan de technische ontwikkeling van een nieuw product? Of bent u bezig met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Kortom: bent u druk met veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief?

Lees verder
Meer info

Innovatiebox

Om aanspraak te kunnen maken op Innovatiebox dient u (vanuit de WBSO) een S&O-verklaring (een Speur- en Ontwikkelingsverklaring) te hebben. Voor  niet-MKB’ers geldt dat zij bovenop de S&O-verklaring een extra toegangsticket (bijvoorbeeld een patent, een kwekersrecht, specifieke programmatuur of een exclusieve licentie) moeten kunnen overleggen.

Lees verder
Meer info

Fast Track to Innovation (FTI)

Bent u met een consortium van organisaties druk met een innovatief product, proces of dienst, maar kan het project wel een versnelling gebruiken?! Dan is de Fast Track to Innovation subsidie, kortweg FTI subsidie in het kader van Horizon2020 precies wat u nodig heeft.

Lees verder
Meer info

Eurostars 2

Bent u een MKB-bedrijf? En werkt u met (minimaal) één onderneming uit een Eurostars-land samen aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor Eurostars 2.

Lees verder
Meer info

ESF-Regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020

Uw medewerkers lang(er) én op een prettig verantwoorde manier aan het werk houden?! Ervoor zorgen dat ze zich binnen uw organisatie positief kunnen blijven ontwikkelen?! En dat ze hun functie gezond en veilig kunnen uitoefenen?! Zomaar drie actuele thema’s die voor uw bedrijf, voor u en voor uw medewerkers heel duidelijk het belang onderstrepen van Duurzame Inzetbaarheid.

Lees verder
Meer info

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Is uw bedrijf actief bezig met energiebesparing? In de zin van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in gebouwen, apparatuur en processen? In bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichting of warmtepompen? Dan kunt u in aanmerking kunnen komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Lees verder
Meer info

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Doet u zaken in of met ontwikkelingslanden? Bent u zakelijk actief in opkomende markten? Grote kans dat u daarvoor financiering of verzekeringen nodig heeft. Zo ja, dan kan het aanvragen van een DGGF-subsidie, een subsidie voluit in het kader van het Dutch Good Growth Fund, voor uw bedrijf of organisatie wel eens erg interessant zijn.

Lees verder
Meer info

Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI)

Heeft u moeite met het aanboren van nieuwe buitenlandse markten? Terwijl u wel degelijk toe bent aan of al bezig bent met het internationaliseren van uw bedrijf? Of hikt u bij uw buitenlandse avontuur aan tegen technologische en/of culturele barrières? Laat staan dat u zeker weet of er in het buitenland genoeg vraag is naar uw product of dienst.

Lees verder
Meer info

Subsidieoverzicht

In welke sector u ook actief bent, of uw innovaties echt van de grond komen is voor een groot deel een financiële kwestie. En dus een kwestie van subsidies. Daarmee is het ook meteen een zaak is van Leap want wij zijn niet alleen gespecialiseerd in alle subsidies, wij zijn ook nog eens kind aan huis in elk type onderneming en als geen ander thuis in alle bedrijfsprocessen die er spelen. Inderdaad: dus ook in uw onderneming, in uw bedrijfsprocessen en uw subsidies.

De strategische aanpak

De lange termijn, de strategische aanpak, daar zijn wij van. Want als onze jarenlange ervaring ons iets heeft geleerd, dan is het dat u dan pas echt de vruchten plukt van onze expertise. Van samenwerking met Leap want alleen door te focussen op de lange(re) termijn en de strategische aanpak krijgt innovatie binnen uw bedrijf ook alle ruimte, alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zich blijvend te ontwikkelen. En daarmee uw onderneming naar een hoger plan te tillen.

Alle subsidies op een rij

Wij zijn ook van het inzicht en van de duidelijkheid. Daarom zetten wij in de vorm van een subsidieoverzicht graag alle relevante subsidies voor uw innovatieprojecten op een rij. Met de opmerking daarbij dat het, gegeven de dynamiek in het subsidie-instrumentarium, voor nu gaat om een momentopname met het oog op 2019. Dit overzicht, met alle subsidies op een rij, helpt u op hoofdlijnen te bepalen welke subsidies te koppelen zijn aan uw roadmaps of innovatieprojecten.

Degelijk haalbaarheidsonderzoek

Daarmee is uiteraard nog niet gezegd dat u de subsidie ook gegarandeerd krijgt. Daarvoor zal eerst een degelijk haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat u tijd, geld en energie steekt in een aanvraag die – puur op basis van de formaliteiten – geen kans van slagen heeft.