Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 1.050.000 - € 1.750.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

Small Business Innovation Research (SBIR)


Loopt u met plannen rond voor of heeft u een idee hoe u met een eigen onderscheidend innovatief project een maatschappelijk vraagstuk kunt oplossen? Dan zou een small business subsidie in het kader van de Small Business Innovation Research (kortweg SBIR) u wel eens dichter bij realisatie ervan kunnen brengen.

 

SBIR-subsidie: impuls voor uw innovatief vermogen

Het SBIR-programma is door de overheid in het leven geroepen om tegelijkertijd én een impuls te geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven én meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR-thema’s worden aanbesteed via een zogeheten SBIR-uitdaging. Bedrijven kunnen daarop een projectvoorstel indienen. De aanbesteding doorloopt de volgende drie fases:

  • Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek;
  • Fase 2: Ontwikkelen;
  • Fase 3: Vermarkten (geen subsidiebijdrage).

“SBIR: hoe méér innovatief vermogen, hoe méér inzicht in bodemdaling
en hoe méér milieuvriendelijke sportvelden!”

 

SBIR-subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Het aanvragen van een SBIR-subsidie staat open voor bedrijven, en al helemaal MKB-bedrijven, die zelf actief zijn op het gebied van onderzoek en met (product)ontwikkeling.

 

SBIR-subsidieprogramma: twee oproepen

Het SBIR-subsidieprogramma heeft momenteel twee openstaande oproepen:

Perronrandbeveiliging

Het ministerie van EZK en ProRail dagen in deze innovatiecompetitie ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen die voorkomen dat personen vanaf het perron op het spoor terechtkomen. Door een toenemende drukte op perrons, zijn creatieve ideeën nodig om efficiënt en veilig met de beschikbare ruimte om te gaan zonder dat hierbij het in- en uitstapproces vertraagd worden, maar juist versneld. De perronrand is bij deze processen het raakvlak tussen perron en trein. Bij grote drukte kan deze mogelijk zwaarder belast gaan worden.

Het vraagstuk waar het ministerie van EZK en ProRail ondernemers voor uitdagen is:
“Hoe zouden we deze perronrand, dit raakvlak tussen perron en trein, optimaal veilig kunnen houden zodanig dat ondanks toenemende drukte (1) reizigers deze ruimte vrijhouden, (2) treinen op tijd kunnen vertrekken en (3) veiligheid optimaal wordt gewaarborgd.”

Deze oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Het maximumbudget per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 30.000,- (incl. btw). Projecten die met goed resultaat de haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen uitgenodigd worden om een aanbod te doen voor fase 2; onderzoek en ontwikkeling. Het maximumbudget per project in de onderzoek en ontwikkeling fase bedraagt € 180.000,- (incl. btw).

 

Oproep voor voorstellen innovatiecompetitie gerelateerd aan COVID-19

In juni kunnen lokale overheden projectvoorstellen indienen. Daarna worden de calls openbaar gemaakt.

Nieuws over deze regeling