Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 50.000 - € 2.500.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

SME-instrument


Uw innovatieve product of dienst succesvol introduceren op de Europese markt?! Een product of dienst waarmee u zich onderscheidt?! Met impact op gebieden als ICT, milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid?! Dan zou het H2020 SME-Instrument uw internationale groeiambitie wel eens een ‘boost’ kunnen geven. Want het SME-Instrument (SME staat voor small and medium-sized enterprise) is de EU-subsidie voor MKB-bedrijven die internationaal (nog meer) hun vleugels willen uitslaan.

SME-Instrument: wie komen in aanmerking?

Elk Nederlands en in de Europese Unie (EU) gevestigd MKB-bedrijf (en dat kan ook heel goed een start-up zijn), mits internationaal georiënteerd, innovatief en met groeiambities kan een SME-Instrument subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen is samenwerking met andere bedrijven niet nodig.

Voor de volledigheid, een MKB-bedrijf is een bedrijf met:

  • niet meer dan 250 medewerkers
  • maximaal € 50 miljoen omzet, of
  • maximaal € 43 miljoen balanstotaal

SME-Instrument: subsidiebedragen van € 50.000 tot € 2,5 miljoen

De subsidiebedragen in het kader van het SME-Instrument kunnen variëren van € 50.000 tot € 500.000 en zelfs € 2,5 miljoen. Deze bedragen houden verband met het feit dat het SME-Instrument twee fases kent.

Fase 1 betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Daarvoor is een vast bedrag van € 50.000 beschikbaar.

Fase 2 richt zich op de verdere commerciële opschaling en uitrol in Europa. Daarvoor zijn subsidies van bedragen van € 500.000 tot € 2,5 miljoen beschikbaar.

“SME-Instrument: geef uw innovativiteit en internationale ambitie een boost!”

SME-Instrument: Fase 1 / Haalbaarheid

Fase 1 van het SME-Instrument betreft een onderzoek voor de duur van 6 maanden. Daarin worden de technische en/of economische haalbaarheid (technologische werking, gebruikservaringen en marktpotentie) van uw product of dienst onderzocht. Resulterend in een technisch en/of commercieel haalbaarheidsrapport, inclusief een plan voor de opschaalfase.

SME-Instrument: Fase 2 / Commerciële opschaling

In Fase 2 van het SME-Instrument gaat het om de doorontwikkeling en vooral de commerciële opschaling in Europa van uw prototype. In deze fase kunt u in een periode van 2 jaar uw commercialisatieplan uit SME Fase 1 uitvoeren.

SME-Instrument: beoordeling van aanvragen

Een aanvraag voor een SME-subsidie wordt beoordeeld op de volgende 4 punten:

  • Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
  • Commercieel potentieel (de business case)
  • Economische impact
  • De potentie van het team om doelen te bereiken

Het meest belangrijk is de mate waarin uw project op EU-niveau toegevoegde waarde heeft. Toegevoegde waarde in die zin dat uw project én kennis moet generen die in de EU nog onvoldoende bestaat én een oplossing biedt voor een problematiek op EU-niveau. Kortom, uw oplossing moet scoren op belangrijkheid en urgentie.

Voor de uiteindelijke goedkeuring van SME Fase 2 projecten moeten de directies van de geselecteerde bedrijven in Brussel op gesprek komen om hun project en bedrijf toe te lichten.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Frank Kiliaan

Senior Consultant

f.kiliaan@leap.nlBel ons

Ervaringen