Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)


Heeft u plannen om duurzame energie te gaan produceren? Door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassa of geothermie? Grote kans dat de SDE+ subsidie u dan de benodigde extra energie, lees financiële steun geeft om uw plannen te realiseren. Want de SDE+, voluit de Stimulering Duurzame Energieproductie is juist bedoeld om producenten van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas te ondersteunen. Door het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van maximaal 15 jaar te compenseren.

SDE+ subsidie: ruim baan voor duurzame energieopwekking

Wat is SDE-subsidie? SDE+ is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het leven geroepen om de ontwikkeling van meer duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Uit milieuoogpunt natuurlijk – duurzame energie is beter voor het milieu -, ter bevordering van onze economie maar ook om ons land minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.

“SDE+ subsidie: wie wil er nou niet zijn investeringen in duurzame energie veel sneller terugverdienen?!”

SDE+ subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Elk bedrijf en elke instellingen die zich toelegt op de productie van duurzame, lees hernieuwbare energie kan een SDE subsidie aanvragen.

SDE+ subsidie aanvragen: de voorwaarden

Voor een aanvraag voor een SDE+ subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • Met de desbetreffende productie-installatie mag geen energie worden opgewekt voordat een beschikking m.b.t. SDE+ is afgegeven door RVO.
  • Er mag per indieningsperiode per locatie maar 1 aanvraag per categorie productie-installaties worden ingediend.
  • Voor alle categorieën productie-installaties geldt dat de vereiste vergunningen met de subsidieaanvraag meegestuurd moeten worden.
  • Projecten waarvoor reeds een SDE-beschikking is afgegeven, mogen niet opnieuw worden ingediend.

SDE+ subsidie: de cijfers

De SDE+ subsidie is een subsidie per kWh en komt neer op het toegewezen basisbedrag (prijs groene stroom) minus het correctiebedrag (prijs grijze stroom). Met een maximum basisbedrag van 13 ct/kWh voor elektra en warmte en 9,20 ct/kWh voor groen gas.

Juist om ervoor te zorgen dat alle technologieën met elkaar concurreren, geldt één integraal budgetplafond. Bovendien geldt de SDE+ subsidie tot een maximum aantal vollasturen. Dat aantal is per categorie vastgesteld.

Groeiversneller Zon

Is uw aanvraag voor de SDE+ goedgekeurd en ontvangt u hiervoor een beschikking, is de realisatie van de duurzame energiebron de volgende stap. Met de Groeiversneller Zon kunt u subsidie ontvangen voor het inhuren van advies om de geplande duurzame energiebron te realiseren. Dit geldt alleen voor bedrijven/daken in Gelderland.

Dit advies kan betrekking hebben op:

  • Algemene begeleiding om te helpen met de realisatie, zoals het opvragen en vergelijken van verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen.
  • Technisch advies, bijvoorbeeld rondom de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet.
  • Financieel advies, bijvoorbeeld rondom de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering.

De omvang van de Groeiversneller Zon is minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- (ex BTW). Het subsidiepercentage is 50%, wat betekent dat u minimaal hetzelfde bedrag zelf financiert. Verder mogen de facturen van de in te huren deskundigen niet verstuurd en betaald zijn voordat de voucher is ingediend en moet de voucher binnen één jaar na toekenning worden toegepast.

SDE+: vanaf 2020 verbreed tot SDE++

Opmerking bij dit alles: vanaf 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed. Stond bij SDE+ voor Stimulering Duurzame Energieproductie, SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Dat betekent dat de regeling zich niet meer richt op duurzame energieproductie maar op CO2-reductie.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Pim Wischhoff

Consultant

p.wischhoff@leap.nlBel ons

Ervaringen