2021 biedt nieuwe kansen voor High Tech bedrijven in Zuid-Nederland

OP Zuid

OPZuid 2021-2027

Momenteel worden er nieuwe plannen gemaakt voor het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. Dit biedt weer mooie kansen voor High Tech bedrijven in Zuid-Nederland. Het nieuwe OPZuid programma geeft de mogelijkheid innovatieve oplossingen aan te dragen die toepassingsgericht zijn (hogere TRL-niveaus) en passend zijn aan de vijf grote maatschappelijke thema’s die in Zuid-Nederland en op mondiale schaal spelen:

  • Energie
  • Klimaat
  • Grondstoffen
  • Landbouw & voeding
  • Gezondheid

De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking – binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Budget

Naar verwachting is er een budget beschikbaar tussen de € 80 en de € 90 miljoen voor de periode 2021-2027.

Start Programma

De start van het programma wordt in het najaar van 2021 verwacht.

 

REACT-EU

Ten gevolge van de COVID-19 pandemie worden er middels REACT-EU extra middelen vrij gemaakt ten behoeve van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel en op crisisherstel. Een van de twee lijnen zal zich richten op vergroening en digitalisering voor het innovatief MKB.

Budget

Naar verwachting is er een budget beschikbaar van € 50 miljoen waarvan € 40 miljoen zal worden besteed in 2021. De middelen moeten uiterlijk eind 2023 zijn besteed.

Start Programma

De start van REACT-EU wordt in maart 2021 verwacht.

 

INTERREG

Is er sprake van innovatieve ontwikkeling waarbij samenwerking over de grens een rol speelt, dan bieden de Interreg-programma’s mogelijk ondersteuning. Het Interreg A programma is door de Europese Unie in het leven geroepen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken die gezamenlijk in de grensregio’s zijn geïdentificeerd en om het onbenutte groeipotentieel in grensgebieden te benutten, en tegelijkertijd het samenwerkingsproces te versterken met het oog op de algehele harmonieuze ontwikkeling van de Unie.

De programma’s die in 2021 worden opengesteld zijn:

  • Interreg Duitsland-Nederland
  • Interreg Vlaanderen-Nederland
  • Het Twee Zeeën programma

Budget

Er wordt € 389 miljoen beschikbaar gesteld voor de verschillende Interreg-programma’s binnen Nederland.

Start Programma

Verwacht wordt dat de verschillende Interreg-programma’s hun eerste openstelling zullen hebben tussen het tweede en vierde kwartaal van 2021.

 

Kortom, is er sprake van ontwikkeling of opschaling van een innovatie, samenwerking tussen meerdere partijen, grensoverschrijdende samenwerking of innovatie in het kader van vergroening of digitalisering, neem dan gerust contact met ons op. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent deze programma’s.

Debby Kauffman

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Debby Kauffman

Consultant

Mail d.kauffman@leap.nlBel 0247113349