Sectoren

Ons land heeft een zeer succesvolle opererende technologische industrie. Waarvan een deel zonder meer kan worden bestempeld als High Tech.

Onze Sectoren:

Wereldwijd sterke positie

De Nederlandse High Tech sector heeft met zowel grote als kleinere (MKB-)bedrijven wereldwijd een sterke positie verworven. Bijvoorbeeld op gebieden als mechatronica, nanotechnologie, halfgeleiders en medische apparatuur.

Vanuit de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) is het Nederlandse subsidiebeleid vooral gericht op versterking van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector en op financiering van innovatieve projecten. Daarnaast bieden verschillende subsidieprogramma’s vanuit het Europese Horizon 2020 kansen voor Nederlandse High Tech-bedrijven. Ondertussen vormt software steeds meer de ruggengraat van ons bedrijfsleven en van onze maatschappij. De beleidsmakers zijn zich al lang terdege bewust dat software en ICT steeds essentiëler zijn (en worden) voor het succesvol aangaan van maatschappelijke uitdagingen op terreinen als vergrijzing, voedselveiligheid en koolstofarme economie.

Vitale burgers en een gezonde economie

De internationale positie van de Nederlandse Life Sciences & Health sector is ook zeer sterk. Zowel het biomedische als biotechnologische onderzoek bij Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven.
Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Innovaties waarmee de sector de uitdagingen op weg naar vitale burgers en een gezonde economie prima aan kan.

De Nederlandse chemische industrie is ook een belangrijke speler in West-Europese productieketens en draagt zo in grote mate bij aan onze welvaart. Daarbij is het dé sector die zorgt dat relevante hoogwaardige kennis binnen onze industrie behouden blijft voor economische groei.

landbouwsubsidies - landbouwsubsidies

Uitblinker in innovativiteit en productiviteit

Als één sector uitblinkt in innovativiteit en productiviteit, dan is het AgriFood. Ze is dan ook goed voor bijna 10% van onze nationale inkomsten en werkgelegenheid.  Bovendien is ons land hofleverancier van de meest toonaangevende innovatieve AgriFood-bedrijven en kennisinstellingen. Niet voor niets hebben maar liefst 12 van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland.

Alle subsidiesAgri & Food