ICT & Digitale Innovatie

ICT is en wordt alleen nog maar meer en meer de ruggengraat van ons bedrijfsleven. Smart Industrie, Cyber Security, E-Health… Om slechts een paar voorbeelden te noemen van succesvolle én belangwekkende innovaties die er zonder ICT zeker niet waren gekomen. De ICT en Digitale Innovatie topsector krijgt steeds meer een hoofdrol. Dat zien wij, maar de Europese Unie ook. Vandaar dat het met tal van subsidies komt om verder te innoveren. Benieuwd welke dit zijn? Onze consultants leggen het graag uit.

ICT innovatie steeds crucialer 

Dat heeft er mede toe geleid dat ook binnen het (Europese) stimuleringsbeleid ICT ontwikkeling als steeds crucialer wordt gezien bij het succesvol aangaan van tal van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan vergrijzing, voedselveiligheid en CO2-reductie.

Stimulering via tal van ICT-subsidieregelingen

Ter stimulering van de ICT sector kan een beroep worden gedaan op tal van subsidieregelingen. Om er een paar te noemen:

  • Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO, voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve projecten die binnen de EU plaatsvinden. De WBSO heeft de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen en is voor High Tech bedrijven ook zeker interessant om toe te passen.

  •  MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Binnen de MIT stimuleert de overheid innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. RVO biedt hiervoor verschillende instrumenten die voor de high Tech sector belangrijk zijn. Lees meer over MIT-haalbaarheidsprojecten en de MIT-R&D samenwerkingsprojecten.

  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het EFRO-programma wordt er vanuit Europa subsidiemogelijkheden geboden voor regionale ontwikkelingsprojecten. Deze projecten dienen bij te dragen aan het versterken van de regionale economie, verduurzaming en digitalisering. De specifieke regelingen en bijbehorende voorwaarden per regio zijn OP Noord, EFRO Oost, Kansen voor Westen OP Zuid.

Ervaring ICT & Digitale Innovatie

Wij hebben een stel ‘nerds’, een apart clubje. binnen Leap. “Wij, het Team ICT & Digitale Innovatie maken flauwe grappen, die anderen niet snappen. We praten over nieuwe technologie en (klant)opdrachten die net nét wat anders zijn.” En deze ICT-groep groeit. Snel zelfs! Want ICT wordt meer en meer de ruggengraat van ons bedrijfsleven. Met als gevolg dat wij steeds meer en meer IT klanten voorzien van subsidies. ICT ontwikkeling is key. Waarbij het tegenwoordig over veel meer gaat dan alleen de WBSO. Door de jaren heen heeft Leap een schat aan ervaring opgedaan in de subsidie ICT. Daarmee is veel kennis en expertise vergaard waar het gaat om alle specifiek voor deze sector bedoelde subsidieregelingen.

Wie hielp Leap met ICT ontwikkeling?

Wie daar vanuit hun eigen praktijk zeker over mee kunnen praten zijn:

Het succes van Leap

BELANGRIJK ASPECT VAN SAMENWERKING: KENNIS DELEN

Nog zo’n voor ons belangrijk aspect van goede samenwerking binnen de ICT en Digitale Innovatie sector: kennis delen! Precies daarom organiseren we voor onze klanten ronde tafel sessies en online workshops. Daarbij verzorgen wij intern zogeheten TIDIcademies. In het kader daarvan evalueren wij zowel goed- als afgekeurde aanvragen. En wij presenteren de bijgewoonde kennissessies of evaluaties met subsidieverstrekkende instanties.

 

RENDEMENT OP INNOVATIE OPTIMALISEREN

Uw rendement op ICT & software innovatie verhogen, om niet te zeggen optimaliseren en mede daardoor omzetgroei faciliteren. Daar is het ons allemaal om te doen. Daarvoor zijn wij voortdurend onze kennis en expertise aan het updaten. Door het volgen van alle denkbare IT opleidingen (van Big Data Specialist tot  programmeercursussen).

Dat alles maakt ons tot ware IT experts met kennis over ICT & software. Schakel ons in en gegarandeerd dat alle voor u relevante subsidies in kaart worden gebracht, worden besproken én (als het ook maar even haalbaar is) worden aangevraagd. Succesvol worden aangevraagd!

 

DIVERSITEIT AAN SPECIALISTEN VOOR ICT ONTWIKKELING

Van spin-off tot en met multinational en gevestigd door heel Nederland, zo divers zijn onze klanten. Zo divers is dan ook de samenstelling van ons TIDI-team binnen de ICT en Digitale Innovatie sector. Niet in de laatste plaats omdat wij juist vanuit onze diversiteit, lees veelzijdigheid de succesratio van onze aanvraagtrajecten – van WBSO tot H2020 – aanzienlijk weten te verhogen.

ICT & Digitale innovatie Nieuws

IN CONTACT KOMEN MET HET ICT & DIGITALE INNOVATIE TEAM?

Binnen Leap hebben we binnen deze sector voor ICT ontwikkeling een team met specialisten op verschillende gebieden. Met deze specialistische achtergrond begrijpen wij waar u mee bezig bent en zijn we op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de sector ICT en Digitale Innovatie. Vanuit het netwerk zijn we in staat interessante connecties te leggen en ondernemers van specialistische financiering voor onderzoek en/of ontwikkelprojecten te voorzien. Leden van dit ICT en Digitale Innovatie specialistenteam zijn:

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Thomas Boerrigter

Managing Consultant

t.boerrigter@leap.nlBel ons