Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 750.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

OPZuid


Draagt u als MKB-ondernemer in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland via innovatieve initiatieven bij aan versnelling van de economische ontwikkeling in Zuid-Nederland? Dan zou de OPZuid-subsidie wel eens interessant voor u kunnen zijn.

OPZuid-subsidie: meer concurrentiekracht!

Met de OPZuid-subsidie, voluit het subsidieprogramma OPZuid ‘Valorisatievermogen MKB’,  willen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de concurrentiekracht van het MKB in hun regio aanjagen. Met name door bedrijven bij te staan in het omzetten van bestaande kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten.

“OPZuid: het MKB als aanjager van de economische ontwikkeling in Zuid-Nederland!”

OPZuid-subsidie: wie komen in aanmerking?

Het subsidieprogramma OPZuid ‘Valorisatievermogen MKB’ is in eerste instantie bedoeld voor MKB-bedrijven. In eerste instantie, want ook grootbedrijven en kennisinstellingen kunnen een beroep doen op de OPZuid-subsidie. Op één voorwaarde: dat ze dat doen vanuit samenwerking met het MKB.

OPZuid-subsidie: steun tot wel 750.000 euro

Financiële ondersteuning in het kader van de OPZuid-subsidie kan oplopen tot € 750.000. Met de restrictie daarbij dat het project in kwestie een crossover moet zijn tussen de internationale topclusters (High Tech Systemen & Materialen, Chemie & Materialen en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) of tussen de internationale en nationale topclusters (Life Sciences & Health, Biobased, Logistiek of Maintenance). Bovendien dient het project uitgevoerd te worden in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland en vóór 31 december 2020 afgerond te zijn.