Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 750.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de OPZuid-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

Tijdelijk gesloten. De eerste openstellingen voor de programmaperiode 2021-2027 verwachten wij begin 2022.

OPZUID

OPZuid is een Europees subsidieprogramma voor de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Mkb-ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling in deze zuidelijke regio’s maken kans op de OPZuid-subsidie. Bent u zo’n ondernemer?  Dan zou de OPZuid-subsidie wel eens interessant voor u kunnen zijn.

 

OPZuid-subsidie als onderdeel van EFRO

De OPZuid-subsidie is onderdeel het EFRO-programma. Om de verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen, richtte de Europese Unie (EU) het EFRO op: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook Nederland ontvangt voor de uitvoering van het EFRO-programma geld van de EU, verdeeld over verschillende regio’s. Hieronder valt dus, voor de zuidelijke regio’s, de OPZuid-subsidie.

OPZUID-SUBSIDIE: MEER CONCURRENTIEKRACHT!

Met de OPZuid-subsidie, voluit het subsidieprogramma OPZuid ‘Valorisatievermogen mkb,  willen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de concurrentiekracht van het mkb in hun regio aanjagen. Met name door bedrijven bij te staan in het omzetten van bestaande kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten. 

 

Speerpunten OPZuid-subsidie

Binnen de OPZuid-subsidie zijn er enkele speerpunten. De focus ligt bij OPZuid op:

  • innovatiebevordering
  • de overgang naar een koolstofarme economie. 

Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

 

“OPZUID: HET MKB ALS AANJAGER VAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN ZUID-NEDERLAND!”

 

OPZUID-SUBSIDIE: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Het subsidieprogramma OPZuid ‘Valorisatievermogen MKB’ is zoals gezegd in eerste instantie bedoeld voor mkb-bedrijven. Maar dat is in eerste instantie, want ook grootbedrijven en kennisinstellingen kunnen een beroep doen op de OPZuid-subsidie. Op één voorwaarde: dat ze dat doen vanuit samenwerking met het mkb.

 

OPZUID-SUBSIDIE: STEUN TOT WEL 750.000 EURO

Financiële ondersteuning in het kader van de OPZuid-subsidie kan oplopen tot € 750.000. Met de restrictie daarbij dat het project in kwestie een crossover moet zijn tussen de internationale topclusters (High Tech Systemen & Materialen, Chemie & Materialen en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) of tussen de internationale en nationale topclusters (Life Sciences & Health, Biobased, Logistiek of Maintenance). Bovendien dient het project uitgevoerd te worden in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland.

 

Meer weten over OPZuid-subsidie?

Heeft het bovenstaande over de OPZuid-subsidie u nieuwsgierig gemaakt? Wilt u hierdoor meer weten over deze subsidie vanuit de Europese Unie? Dan helpen wij u graag! Wij hebben veel ervaring met alle subsidies rondom het EFRO en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidieregelingen en aanvraagrondes. Daarbij kunt u dus ook bij ons aankloppen met vragen over OP Oost, OP Noord en OP West

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bertus Postma

Managing Consultant

b.postma@leap.nlBel ons

Over Leap 

Leap is The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in financiering, innovatie en natuurlijk subsidies voor Nederlandse technologiebedrijven. Wij hanteren een branchespecifieke en strategische aanpak die ervoor zorgt dat we maximaal rendement uit subsidies voor projecten behalen. Zo ook voor het EFRO en de OPZuid-subsidie. Wij zien het maximaliseren van uw innovatiekracht als onze missie!

Onze gedreven consultants die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen relevante subsidiekansen in kaart. Deze benutten wij deze niet alleen op Europees niveau zoals met OPZuid en ook bijvoorbeeld de LIFE-subsidie of de MIT, maar ook op regionaal en nationaal niveau. 

Wat ons uniek maakt is dat we de taal van uw bedrijf spreken én kennis hebben van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van strategisch onderzoek, zetten we een subsidie roadmap uit die voor kwalitatieve aanvragen zorgen. Dit leidt tot een hoge slagingskans en toegekende subsidie van het EFRO.