Financieren

Bedrijven ondersteunen bij het aantrekken van financiering voor innovatie, dus bij het aantrekken van groeikapitaal, daar draait alles om bij onze afdeling Financieren. Het gaat hierbij om private financiering, om geld dus dat wordt opgehaald bij banken, informals en professionele investeringsfondsen (Venture Capital of Private Equity).

Financierings-
check

Doe hier de check en bekijk of u in aanmerking komt voor een vrijblijvende afspraak.

Stapelfinanciering

Deze private innovatiefinanciering komt bovenop de subsidies en de instrumenten (zoals de Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet) waarmee de overheid risicokapitaal financiert. Daardoor is er vaak sprake van een mix, beter gezegd van een stapeling van financiering uit zowel publieke als private bronnen. Met deze stapelfinanciering wordt de totale financieringsbehoefte ingevuld.

Zo werken wij!

Wat uw financieringsbehoefte ook is, om u optimaal te kunnen helpen aan groeikapitaal, aan innovatiefinanciering is het allereerst zaak om deze optimaal inzichtelijk te krijgen. Hoe? Door tijdens een oriënterend gesprek uw toekomstplannen te doorgronden. Om van daaruit uw risicoprofiel vast te stellen en te bepalen welke financieringsbronnen zich het best lenen voor uw financieringsbehoefte. En om vervolgens al onze bevindingen te bundelen in een plan van aanpak.

Publieke en private financiering

Juist vanuit deze gecombineerde expertise slaan onze adviseurs voor u de brug tussen publieke en private financiering. En kunnen ze, ongeacht de levensfase van uw onderneming, uw ideale financieringsmix bepalen.
Dat alles gebeurt vaak volgens een samen met u opgesteld meerjarenplan. Aan de hand daarvan volgen wij de ontwikkelingen binnen uw onderneming op de voet en kunnen wij – al naar gelang de fase waarin uw onderneming zich bevindt – steeds nieuwe, steeds andere relevante financieringsvormen inschakelen. Kunnen wij, kortom, u maatwerk blijven leveren!

“Juist vanuit deze gecombineerde expertise slaan onze adviseurs voor u de brug tussen publieke en private financiering.”

Financieren is maatwerk

Puur maatwerk, financieren! Te beginnen bij het in kaart brengen van uw toekomstplannen en het, in het licht van uw financieringsbehoefte, toetsen van de haalbaarheid van uw ambities.  Om u vervolgens een overzicht te geven van alle financieringsvormen (zowel publiek als privaat) met daarbij een indicatie van de slagingskans van het aanvragen daarvan. Pas als dit in kaart is gebracht, bent u klaar voor de volgende stap, het daadwerkelijk aantrekken van de beoogde financiering.

Netwerk van financiers en investeerders

Over het aantrekken van financiering gesproken: wij zijn kind aan huis in een groot netwerk van financiers en investeerders. Van banken, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, informals/angel investors, investeringsfondsen tot crowdfunding platforms en kredietunies. Alle denkbare partijen dus om u mee in contact te brengen.

Regierol vervullen

Bij het verwerven van uw financiering nemen wij u volgens een helemaal op uw situatie toegesneden plan van aanpak volledig bij de hand. Onze jarenlange praktijkervaring wijst immers uit dat wij door het vervullen van deze regierol het financieringsproces optimaal kunnen sturen en in de voor u beste banen kunnen leiden.
Bovendien zorgen wij er zo voor dat u zich vooral kunt  blijven focussen op waar het uiteindelijk om gaat: de ontwikkelingen binnen uw bedrijf.

Financieren

Gecombineerde expertise

Wat ons uniek maakt?! De combinatie, de krachtenbundeling van specialisten op het gebied van subsidies en overheidsregelingen én van private financiering onder één dak. Want daardoor zijn wij als geen ander in staat om financieringsvraagstukken vanuit alle denkbare invalshoeken te analyseren.

Neem contact op

Onze werkwijze

Wat uw financieringsbehoefte ook is, om u optimaal te kunnen helpen aan groeikapitaal, aan innovatiefinanciering is het allereerst zaak om deze optimaal inzichtelijk te krijgen.