Energie Investeringsaftrek (EIA)


Periode Doorlopend
Type
Project
Individueel
Type
Bijdrage
Fiscaal
Type
subsidie
nationaal

De EIA-subsidie, ook wel Energie Investeringsaftrek, is er misschien wel voor uw bedrijf. Leap vertelt u graag alles over de EIA zelf en ook zeker hoe onze subsidiespecialisten u kunnen helpen bij een eventuele aanvraag van de Energie Investeringsaftrek. Lees snel verder om te weten hoe wij dit doen. 

Is uw bedrijf actief bezig met energiebesparing? In de zin van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in gebouwen, apparatuur en processen? Dan kan er de EIA-subsidie u een handje helpen. Maak bijvoorbeeld gebruik  van de investeringsaftrek voor zonnepanelen, elektrificatie van processen of warmtepompen binnen de Energie Investeringsaftrek. Want dat is dé fiscale regeling – en dus dé subsidie – waarmee de overheid bedrijven ondersteunt die inzetten op energiebesparing. Dit alles doet de regering in de overtuiging dat elke EIA-subsidie direct bijdraagt aan de verduurzaming van energieverbruik en daarmee aan energiebesparing. Meer over de EIA-subsidie leest u hieronder.

 

EIA-SUBSIDIE: OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN SAMEN VOOR VERDUURZAMING

De Energie Investeringsaftrek is meer dan een subsidieregeling waarmee het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bedrijven aanmoedigt te investeren in innovatieve, duurzame en energiezuinige technieken middels een fiscale aftrek. De EIA-subsidie is dan ook meer dan een investeringsaftrek op zonnepanelen of een subsidie op warmtepompen in bedrijven. De EIA is vooral een krachtenbundeling van overheid en bedrijfsleven in een gezamenlijke strijd voor energiebesparing en verduurzaming.  

 

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK AANVRAGEN: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Wie komen er in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek? Kortom: wie kunnen de EIA-subsidie aanvragen? Heel simpel, bedrijven die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt kost minimaal € 2.500,- en voldoet aan de eisen die in de EIA Energielijst staan.
 • Het bedrijf moet in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- en/of vennootschapsbelasting (Vpb).
 • De investering mag niet langer dan drie maanden geleden gedaan zijn.

 

EIA AANVRAGEN: MINDER VENNOOTSCHAPSBELASTING

Als een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de Energie Investeringsaftrek, mag 45,5% van de aanschaf- en voortbrengingskosten in mindering gebracht worden op de fiscale winst. U betaalt dus minder vennootschapsbelasting. Het maximale netto EIA-voordeel bij een maximaal Vpb-percentage van 25,8%? Dat is ongeveer 11,7% van het investeringsbedrag. Op voorwaarde dat de EIA-aanvraag wordt ingediend binnen 3 maanden nadat de opdracht aan de leverancier schriftelijk is bevestigd én dat de EIA-aanvraag ook administratief perfect is opgesteld.

Een investering in een energiebesparend bedrijfsmiddel kan mogelijk in aanmerking komen voor zowel de EIA-subsidie als de MIA-subsidie, de Milieu Investeringsaftrek. Het is dan zaak om te kiezen voor de aanvraag van één van de twee regelingen. Of om de investeringskosten te splitsen in een EIA-aanvraag en een MIA-deel. De specialisten van Leap kunnen u daarbij vanzelfsprekend van dienst zijn. Bijvoorbeeld door er via structureel onderzoek van uw investeringen voor te zorgen dat u optimaal profiteert van fiscale voordelen.

 

VOORWAARDEN ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA 2023)

Om een succesvolle EIA-aanvraag in te dienen, moet uw bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen. Het bedrijfsmiddel dient te zijn opgenomen in de EIA-lijst 2023 (specifiek omschreven of generiek omschreven). Een aanvraag in 2023 voor deze fiscale aftrekregeling wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd (schriftelijk bewijs). Wanneer een investering in aanmerking komt voor zowel de EIA als de Milieu-investeringsaftrek (MIA), dan dient er zoals gezegd een keuze gemaakt te worden. Er kan gekozen worden voor één van de twee regelingen of de kosten van de investering dienen opgesplitst te worden in een EIA- en een MIA-deel.

 

INDIENINGSTERMIJN

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de termijn dat er binnen 3 maanden na datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd, de aanvraag dient te zijn ingediend voor de Energie Investeringsaftrek.

EIA: veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als ik aanklop bij Leap?

Bedrijven komen vaak bij ons met een vraag of er subsidiemogelijkheden zijn voor een specifieke investering die ze gaan doen of hebben gedaan. Het eerste wat we doen is informatie opvragen over de desbetreffende investering. Waar wordt in geïnvesteerd? Is het energiebesparend of brengt het een milieuvoordeel met zich mee? Wat zijn de kosten? Wanneer wordt of is de investering gedaan? Op basis daarvan starten we een onderzoek of de investering in aanmerking komt voor de Energie- of Milieu investeringsaftrek. Bij complexe vraagstukken en/of grote investeringen nemen we contact op met de leverancier en zullen we ook contact zoeken met de subsidieverstrekker om met hen de investering en eventuele EIA/MIA aanvraag voor te bespreken.

Subsidieaanvraag in 5 stappen

1.      Ophalen informatie bij bedrijf of organisatie;
2.      Optioneel: aanvraag toetsen bij de RVO;
3.      Aanvraag indienen in het portaal van de RVO (let op: dit moet binnen drie maanden na  opdrachtbevestiging);
4.      Beantwoorden van aanvullende vragen. Dit is vaak een proces waarbij we informatie ophalen bij de klant en leverancier om die te verwerken in een antwoordbrief;
5.      Na goedkeuring ontvangt u de beschikking.

Hoelang duurt het voor de aanvraag voor een EIA/MIA is ingediend?

Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de beschikbaar informatie, kan het indienen van een EIA/MIA aanvraag 1 dag tot soms enkele weken in beslag nemen. De duur van het beoordelingsproces is daarna sterk afhankelijk van het type aanvraag. Over een EIA-aanvraag voor led-verlichting is meestal binnen een maand wel een duidelijk antwoord beschikbaar, voor grote investeringen of investeringen die niet expliciet benoemd staan, duurt het beoordelingsproces vaak meerdere maanden.

Hoe vaak belt Leap met mij?

In principe bellen we één keer met de klant om het project/de investering te bespreken, vervolgens zullen we alle benodigde informatie per e-mail opvragen.

Wat heeft Leap van mij nodig nodig?

Naast de informatie over de investering zelf, hebben we voor het indienen van de aanvraag voor de EIA/MIA een aantal basisgegevens nodig, namelijk:
1.      Bedrijfsgegevens van het bedrijf dat de investering doet, o.a. KvK-nummer;
2.      Kostenoverzicht, bij voorkeur in de vorm van een 2-zijdig getekende opdrachtbevestiging inclusief kosten uitsplitsing/detaillering;
3.      Datum aangaan investeringsverplichting (opdrachtbevestiging);
4.      Moment van ingebruikname.
Voor het beantwoorden van eventuele vragen is het mogelijk dat er andere documenten worden opgevraagd wanneer wij deze niet zelf online kunnen vinden. Bijvoorbeeld indien nog niet aangeleverd: offertes, opdrachtbevestiging, daarnaast informatie nodig voor het berekenen van energiebesparingen of milieuvoordeel of specifieke technische informatie.

Kan ik als bedrijf echt alles loslaten?

Ja, wij ontzorgen de klant volledig. Uiteraard zal de klantinformatie bij ons moeten aanleveren. Maar wij zullen de aanvraag indienen. Zodra het voortraject soepel is verlopen en wij alle informatie beschikbaar hebben, beantwoorden wij ook eventuele vragen zonder tussenkomst van de klant. Is er hele specifieke informatie noodzakelijk, zoals de te verwachten energiebesparing in een specifiek proces, begeleiden wij de klant in het verkrijgen van de juiste informatie. Maar ons streven is om de last bij de klant tot een minimum te beperken.

EIA-subsidie aanvragen?

Wilt u de EIA-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Chris Hogevonder

Senior Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Chris Hogevonder

  Senior Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  Over Leap 

  Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, financiering en innovatie voor Nederlandse technologiebedrijven. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies. Het maximaliseren van de innovatiekracht van uw onderneming is onze missie!

  Met gedreven specialisten die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen wij relevante subsidiemogelijkheden in kaart en benutten wij deze op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze specialisten spreken de taal van uw organisatie én hebben kennis van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap zetten wij kwalitatieve aanvragen neer die zorgen voor een hoge slagingskans en toegekende subsidies. En uiteraard vinden wij een goede borging van deadlines en administratieve vereisten vanzelfsprekend. Met een aantoonbaar (internationaal) trackrecord kunnen wij ook u helpen bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

  Naast de EIA-subsidie kunnen wij u ook helpen met advies en aanvraag van de Innovatiebox, WBSO-subsidie en meer!