Filter

Uitgelicht

34 subsidies voor uw selectie

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Het doel van de SLIM-subsidieregeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) is om werkgevers in het mkb te stimuleren om meer in te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie.

Lees meer
Meer info

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingwerk (WBSO) stimuleert innovatie middels een korting op de loonbelasting berekend over de loonkosten (uren) voor product- en procesontwikkeling. Door middel van een urenadministratie per medewerker, per project per dag houdt u in onze WBSO Portal een digitaal projectdossier bij.

Lees meer
Meer info

Alle subsidies

MDIEU

De opties binnen de MDIEU zijn enorm. Mocht u twijfelen of uw project in aanmerking komt? Neem dan contact op met de specialisten van Leap!

Lees meer
Meer info

Circulaire Economie

Subsidieregeling Circulaire Economie (Circulaire ketenprojecten) heeft als uitgangspunt dat de nieuwe circulaire oplossing een vermindering van grondstoffengebruik en CO2-emissie oplevert.

Lees meer
Meer info

European Innovation Council (EIC)

Het grote innovatieprogramma European Innovation Council ofwel EIC ondersteund excellent onderzoek en ontwikkeling, uitgevoerd door het MKB. Doel van het EIC-instrument is het financieren van bottom-up ideeën om deze vervolgens op internationaal vlak op te kunnen schalen.

Lees meer
Meer info

EIC Transition

Bent u een ambitieuze mkb’er en houdt u zich bezig met ontwikkeling, groei en internationalisering van het bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de European Innovation Council Transition ofwel EIC Transition.

Lees meer
Meer info

MIT R&D SUBSIDIE

De subsidie voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten heeft als doel om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer
Meer info

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) - Haalbaarheidsprojecten

De subsidie voor MIT Haalbaarheidsproducten ondersteunt Mkb'ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen en vraagstukken lopen.

Lees meer
Meer info

Value-added Innovation in fooD chAins (VIDA)

VIDA is een 3-jarig Europees project (2018-2021) binnen Horizon 2020 voor MKB bedrijven. De VIDA-regeling heeft als doel de implementatie van nieuwe oplossingen in de voedingssector te versnellen.

Lees meer
Meer info

MKB Idee

MKB Idee is een regeling die bedoeld is om de leercultuur bij mkb-bedrijven te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen bij het investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Lees nu verder.

Lees meer
Meer info

EIC Pathfinder

De EIC Pathfinder biedt subsidies tot € 4.000.000,- ter bevordering van samenwerking, interdisciplinair onderzoek en innovatie op wetenschappelijk geïnspireerde en nieuwe toekomstige technologieën. De subsidieregeling bestaat uit FET-Open en FET-Proactive en moet bestaan uit een samenwerking van ten minste 3 entiteiten uit 3 verschillende lidstaten en geassocieerde EU-landen.

Lees meer
Meer info

EIC Accelerator

De EIC Accelerator ondersteunt de ontwikkeling van marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen middels blended finance, bestaande uit een combinatie tussen subsidie en een lening. De Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Er is een budget van € 592,5 miljoen beschikbaar voor 'Open' aanvragen en € 495,1 miljoen voor specifieke 'Challenges'. 

Lees meer
Meer info

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Naar aanleiding van het Ontwerp van het Klimaatakkoord worden er verschillende programma’s uitgevoerd onder de vernieuwde DEI+. Eén van de programma’s is Circulaire economie.

Lees meer
Meer info

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

De subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie biedt financiële ondersteuning bij investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt.

Lees meer
Meer info

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING (EFRO)

De EFRO is onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de EU te balanceren, specifiek gericht op de ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving. 

Lees meer
Meer info

MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA-SUBSIDIE)/ WILLEKEURIGE AFTREK MILIEU-INVESTERINGEN (VAMIL)

De Milieu investeringsaftrek (MIA) is een fiscaal geregelde subsidie voor de vermindering van de milieubelasting. Als u investeert in duurzame bedrijfsmiddelen (gebouwen, apparatuur en processen) waarmee u de milieubelasting verlaagt, dan kunt u een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw belastbare winst waardoor u belasting bespaard.

Lees meer
Meer info

Kansen voor West III

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West III wel eens interessant voor u zijn.

Lees meer
Meer info

OP Noord

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in een van de noordelijke provincies van Nederland - om precies te zijn in Groningen, Friesland of Drenthe - en zet u in op innovatie en/of een koolstofarme economie? Dan komt het EFRO-programma, een EFRO-subsidie dus in het kader van EFRO OP Noord (voluit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Operationeel Programma Noord-Nederland) als geroepen.   

Lees meer
Meer info

Topsector Energieregelingen (TSE)

TSE, voluit Topsector Energie, is een subsidie van jaarlijks zo’n € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. De projecten die in aanmerking komen voor TSE subsidie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

Lees meer
Meer info

VROEGE FASE FINANCIERING (VFF) AANVRAGEN

Heeft u een idee voor een innovatief product of een vernieuwende dienst? Maar wilt u voor u er de markt mee opgaat eerst onderzoeken of het daar kans van slagen heeft?! Dan is de  Vroegefasefinanciering (VFF) zeker iets voor u. Want de VFF is er juist om innovatieve starters en MKB’ers als u financieel bij te staan in het marktrijp maken van uw product en/of dienst.

Lees meer
Meer info

Small Business Innovation Research (SBIR)

Loopt u met plannen rond voor of heeft u een idee hoe u met een eigen onderscheidend innovatief project een maatschappelijk vraagstuk kunt oplossen? Dan zou een small business subsidie in het kader van de Small Business Innovation Research (kortweg SBIR) u wel eens dichter bij realisatie ervan kunnen brengen.

Lees meer
Meer info

SDE++ SUBSIDIE AANVRAGEN

Wanneer u hernieuwbare energie gaat produceren kunt u gebruik maken van de subsidieregeling SDE++. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon.

Lees meer
Meer info

SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN

De subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaats en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximale subsidie bedrag is €2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Lees meer
Meer info

OPZuid

Draagt u als MKB-ondernemer in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland via innovatieve initiatieven bij aan versnelling van de economische ontwikkeling in Zuid-Nederland? Dan zou de OPZuid-subsidie wel eens interessant voor u kunnen zijn.

Lees meer
Meer info

EFRO Oost

Bent u in Overijssel en/of Gelderland in samenwerking met andere ondernemers of met een kennisinstelling bezig met het ontwikkelen van een, in algemene zin, innovatief product? Of behelst de samenwerking een project waar het specifiek gaat om het realiseren van CO2-reductie?

Lees meer
Meer info

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een subsidieregeling die financiële ondersteuning biedt voor innovatieprojecten van MKB-ondernemingen. De financiële ondersteuning wordt versterkt in de vorm van kennisvouchers en projectsubsidie voor de kosten van haalbaarheidsstudies en samenwerkingsprojecten.

Lees meer
Meer info

LIFE 2021-2027

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma loopt van 2021-2027 en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van milieu en klimaat.

Lees meer
Meer info

Innovatiekrediet

Werkt u aan de technische ontwikkeling van een nieuw product? Of bent u bezig met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Kortom: bent u druk met veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief?

Lees meer
Meer info

Innovatiebox

Als u de WBSO subsidie toe kunt passen en u heeft innovaties op de markt gebracht waarmee winst wordt gerealiseerd, dan komt u in aanmerking voor de innovatiebox. Met de innovatiebox betaalt u over een deel van uw winst een substantieel lager vennootschapsbelastingtarief dan het reguliere tarief.

Lees meer
Meer info

Eurostars 3

Werkt uw bedrijf aan belangrijke marktgerichte technologische ontwikkelingen met een forse Europese impact? En werkt u met (minimaal) één onderneming uit een Eurostars-land samen aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor Eurostars 3.

Lees meer
Meer info

ESF-Regeling Duurzame Inzetbaarheid

Subsidieregeling voor projecten om medewerkers productief, gemotiveerd en gezond te houden. U kunt als werkgever een externe (HR-) adviseur inhuren voor advies- en implementatieprojecten waarmee de duurzame inzetbaarheid wordt verbeterd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (factuur) tot maximaal € 10.000,-.

Lees meer
Meer info

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA-SUBSIDIE)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscaal geregelde subsidie voor energiebesparing. Als u investeert in duurzame bedrijfsmiddelen (gebouwen, apparatuur en processen) waarmee u energie gaat besparen, dan kunt u een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw belastbare winst waardoor u belasting bespaart.

Lees meer
Meer info

Dutch Good Growth Fund (DGGF) & Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Doet u zaken in of met ontwikkelingslanden? Bent u zakelijk actief in opkomende markten? Grote kans dat u daarvoor financiering of verzekeringen nodig heeft. Zo ja, dan kan het aanvragen van een DGGF-subsidie, een subsidie voluit in het kader van het Dutch Good Growth Fund, voor uw bedrijf of organisatie wel eens erg interessant zijn.

Lees meer
Meer info

Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI)

De subsidieregeling Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI) voorziet in een financiële bijdrage voor projecten waarmee u uw business uitbreidt naar buitenlandse markten, in het bijzonder opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Lees meer
Meer info

Subsidieoverzicht

In welke sector u ook actief bent, of uw innovaties echt van de grond komen is voor een groot deel een financiële kwestie. En dus een kwestie van subsidies. Daarmee is het ook meteen een zaak is van Leap want wij zijn niet alleen gespecialiseerd in alle subsidies, wij zijn ook nog eens kind aan huis in elk type onderneming en als geen ander thuis in alle bedrijfsprocessen die er spelen. Inderdaad: dus ook in uw onderneming, in uw bedrijfsprocessen en uw subsidies. Bekijk ons handige subsidieoverzicht.

De strategische aanpak

De lange termijn, de strategische aanpak, daar zijn wij van. Want als onze jarenlange ervaring ons iets heeft geleerd, dan is het dat u dan pas echt de vruchten plukt van onze expertise. Van samenwerking met Leap want alleen door te focussen op de lange(re) termijn en de strategische aanpak krijgt innovatie binnen uw bedrijf ook alle ruimte, alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zich blijvend te ontwikkelen. En daarmee uw onderneming naar een hoger plan te tillen.

Welke subsidies zijn er?

Wij zijn ook van het inzicht en van de duidelijkheid. Daarom zetten wij in de vorm van een online subsidieoverzicht graag alle subsidies op een rij. Dit overzicht subsidies helpt u op hoofdlijnen te bepalen welke subsidies te koppelen zijn aan uw roadmaps of innovatieprojecten.

Degelijk haalbaarheidsonderzoek

Daarmee is uiteraard nog niet gezegd dat u de subsidie ook gegarandeerd krijgt. Daarvoor zal eerst een degelijk haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat u tijd, geld en energie steekt in een aanvraag die – puur op basis van de formaliteiten – geen kans van slagen heeft.

Ketenmachtiging

Vanaf 2022 gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van bepaalde subsidieregelingen via een intermediair. Waar voorheen een papieren machtiging volstond, moet u nu een officiële digitale machtiging aan uw intermediair afgeven: de ketenmachtiging. Dit is een voortvloeisel van de Wet Digitale Overheid. U geeft deze ketenmachtiging af via eHerkenning (op niveau 3), waarbij de exacte procedure verschilt naar gelang de aanbieder van eHerkenning die u heeft. Uw intermediair heeft een ketenmachtiging nodig voor alle handelingen rondom de subsidie die het voor u verricht. Denk hierbij niet alleen aan het aanvragen, maar bijvoorbeeld ook aan het beantwoorden van vragen en het melden van de realisatie en de BSN’s indienen.