Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)


Maximale subsidie € 15.000.000
Periode 15 maart 2023 t/m 9 januari 2024
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

De Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI) subsidie heeft als doel om de investeringen in maatregelen voor CO₂-reductie in de industrie te bevorderen. De VEKI-subsidie is bestemd voor investeringen in systemen en technieken die een terugverdientijd hebben (zonder subsidie) van meer dan vijf jaar, die al bewezen hebben effectief te zijn, maximaal €80 subsidie per ton CO₂ besparing ontvangen én op korte termijn tot een vermindering van CO₂-uitstoot kunnen leiden.

De VEKI-subsidie is een investeringssteun en mag alleen worden ingezet door de onderneming die met zijn eigen activiteiten een emissiereductie realiseert tijdens de looptijd van het project. Hiervoor heeft de overheid een budget gereserveerd van € 138.000.000,- voor de tijdsspanne van een jaar. Klinkt dit als de subsidie die uw bedrijf nodig heeft? Dan helpen de subsidiespecialisten van Leap u graag verder. Meer over de VEKI-subsidie leest u hieronder.

VEKI-SUBSIDIABELE: VOOR WELKE ACTIVITEITEN?

Voor de VEKI-subsidie komen investeringen in aanmerking voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie: Dit omvat investeringen waardoor uw onderneming minder energie verbruikt in het productieproces.
 • Recycling en hergebruik van afval: Hiermee wordt bedoeld dat u afvalstoffen verwerkt tot nieuwe producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel. Het hergebruik van producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, valt hier ook onder.
 • Lokale infrastructuur: Dit zijn projecten die investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen omvatten. Deze projecten moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, en toewijzing van concessies of exploitatie aan derden moet op een open, transparante en niet-discriminerende basis plaatsvinden.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen: Investeringen binnen deze categorie moeten leiden tot minder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming.

 

VEKI-REGELING: DE DOELGROEP

De VEKI-subsidie is enkel in Nederland beschikbaar als stimuleringsregeling speciaal voor kleine ondernemingen binnen het mkb die actief zijn in de energie-innovatiesector. Door middel van de VEKI-subsidie krijgen kleine ondernemers de kans om hun innovatieve ideeën sneller naar de markt te brengen en bij te dragen aan de energietransitie, waardoor deze regeling niet alleen de groei van duurzame bedrijven stimuleert maar ook een schone en duurzame toekomst ondersteunt.

Een bedrijf kan VEKI-subsidie aanvragen wanneer het zich bevindt in één van de volgende sectoren: 

 • de industrie;
 • de productie en distributie van energie, grondstoffen, gekoelde lucht;
 • de winning en distributie van afval of afvalwater.

BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR DE VEKI-SUBSIDIE

Om in aanmerking te komen voor de VEKI-subsidie, moeten investeringen:

 • Een aantoonbare terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar;
 • Maximaal € 80 per ton CO₂ besparing aan subsidie ontvangen;
 • Zich in minimaal drie soortgelijke projecten in de Nederlandse industrie bewezen hebben.

Naast deze twee bovenstaande punten, mag er niet gestart worden met het project voordat de VEKI-subsidieaanvraag ingediend is. Nog andere belangrijke eisen voor projecten binnen VEKI om rekening mee te houden, zijn als volgt:

 • U moet het project voor eigen rekening en risico uitvoeren. De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor individuele ondernemingen in de industrie;
 • De kwaliteit van uw project moet aan bepaalde normen voldoen;
 • U moet het project binnen 3 jaar na het begin van de activiteiten uitvoeren;
 • U mag niet starten met het project of verplichtingen aangaan voordat u de subsidieaanvraag indient.

Bovendien moet u aan specifieke voorwaarden voor deze regeling en de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen voldoen. U kunt gedetailleerde informatie vinden in de handleiding van VEKI.

LEAP HELPT MET HET AANVRAGEN VAN UW VEKI-SUBSIDIE

Bent u van plan te investeren in CO₂-reducerende bedrijfsmiddelen en overweegt u de VEKI-subsidie aan te vragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Als u twijfelt of hulp nodig heeft bij uw VEKI-subsidieaanvraag, kan Leap u van dienst zijn! Onze experts beschikken over technische expertise en begrijpen precies welke informatie relevant is voor uw VEKI-subsidieaanvraag. Samen kunnen we een sterke aanvraag indienen!

Naast de VEKI-subsidie kunnen duurzame ondernemers in aanmerking komen voor verschillende andere fiscale regelingen die extra voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de SLIM-subsidie, MIT-subsidie en EIA-subsidie. Wellicht komen ook deze regelingen voor uw onderneming in aanmerking. Leap helpt u graag bij het verkennen van uw subsidiemogelijkheden.

 

VEKI-SUBSIDIE AANVRAGEN

De aanvraagperiode voor VEKI is gestart op 15 maart 2023 om 09:00 uur en sluit op 9 januari 2024 om 17:00 uur. Op hoeveel subsidie kunt u vervolgens rekenen? Het maximale subsidiebedrag is € 15.000.000,-.

 

PROJECTEN DIE GEEN SUBSIDIE KRIJGEN

We hebben het uitgebreid gehad over alle projecten die wél kans maken op de VEKI-subsidie. Om u niet teleur te laten stellen, hebben we ook gekeken naar welke projecten geen subsidie krijgen. Houd er rekening mee dat VEKI geen subsidie verleent aan de volgende projecten:

 • Projecten die uitsluitend gericht zijn op het ontwerp en de productie van milieuvriendelijke producten;
 • Projecten waarvan de subsidieontvanger geen direct milieuvoordeel in zijn eigen onderneming behaalt;
 • Projecten die worden uitgevoerd om aan reeds vastgestelde, maar nog niet geldende Unienormen te voldoen;
 • Projecten die maatregelen bevorderen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en vallen onder artikel 41 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
 • Projecten voor biobrandstoffen, aangezien Nederland al een bijmengverplichting voor hernieuwbare energie in het vervoer heeft;
 • Projecten voor CO₂-afvang, -opslag en -hergebruik, inclusief projecten op het gebied van zogenaamde blauwe waterstof;
 • Projecten die enkel gericht zijn op de pre-engineering van een installatie. Het is van belang dat de installatie binnen de realisatietermijn in gebruik wordt genomen;
 • Projecten die betrekking hebben op de aanschaf of ombouw van mobiel bouwmaterieel, zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen, aangezien deze vallen onder de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SEBB).

VEKI-subsidie aanvragen?

Wilt u de VEKI-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Chris Hogevonder

Senior Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Chris Hogevonder

  Senior Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  OVER LEAP

  Ontdek met Leap de VEKI-subsidie voor uw technologiebedrijf: Leap, The Innovation Agency, is uw deskundige partner in het navigeren van het complexe landschap van subsidies en financieringen, speciaal gericht op het versterken van de innovatieve slagkracht van technologiebedrijven in Nederland. Onze toewijding aan technologische vooruitgang en onze diepgaande expertise in subsidiebeheer stellen ons in staat om voor uw bedrijf de optimale weg naar succes te vinden door gebruik te maken van de VEKI-subsidie.

  De VEKI-subsidie is een krachtige springplank voor kleine mkb’s die zich richten op energie-innovatie, en wij bij Leap zijn gepositioneerd om deze kans te vertalen naar tastbare resultaten voor uw organisatie. Door strategisch inzicht te combineren met een gedetailleerde subsidie roadmap, staan onze consultants klaar om uw VEKI-subsidieaanvraag van begin tot eind te verzorgen, zodat u zich kunt focussen op wat het belangrijkst is: uw innovatie naar de volgende fase brengen. Met onze hulp kunt u rekenen op een hoge slagingskans en een soepele afhandeling van de vereiste administratie. Laat ons uw gids zijn in het verzilveren van VEKI-subsidiepotentieel, en samen tillen we uw technologiebedrijf naar nieuwe hoogten van innovatieve voortreffelijkheid.