Innoveren

Voor iedere ondernemer heeft het begrip ‘innovatie’ een andere betekenis, om de simpele reden dat iedere ondernemer het anders uitlegt. Wat ook weer niet gek is, want er bestaan verschillende soorten innovatie.

Leap is expert in innovatiemanagement (van innovatiestrategie tot en met innovatieadvies) en zorgt ervoor dat u als ondernemer of innovatiemanager bij het maken van (strategische) keuzes niet meer afgaat op uw onderbuikgevoel. Onze innovatieadviseur zorgt door een uiterst gedegen innovatieadvies voor een hoger rendement op investeringen in innovatie. Alle reden dus om kennis te maken met onze innovatieadviseurs, met ons innovatieadvies, met Leap dus.

Prestatieladder

De ‘power’ achter uw innovatiekracht!

Alles halen uit uw innovatiekracht? Uw innovatievermogen optimaliseren? Dat is vooral een zaak van strategisch innoveren, structuur brengen in uw bedrijfsprocessen.  Natuurlijk ‘powered’ door Leap!

De technologische vooruitgang biedt iedere ondernemer kansen. Maar brengt ook risico’s met zich mee. Zo hebben investeringen in innovatie strategische en organisatorische gevolgen. Leap schept daarin duidelijkheid: door de effecten van innovatieactiviteiten inzichtelijk te maken. Waardoor keuzes weloverwogen gemaakt kunnen worden.

Maak een afspraak

Leap Innovatie Prestatie Ladder

Een goed begin is het halve werk! Daarom starten onze innovatieconsultants altijd met een nulmeting en werken ze aan de hand van onze Leap Innovatie Prestatie Ladder.

Met dit in eigen huis ontwikkelde instrument geven onze innovatieadviseurs ondernemers inzicht in de effectiviteit van hun innovatieproces. Bovendien geeft het gevalideerde onderzoek dat we samen met onze opdrachtgevers doorlopen duidelijk aan waar concrete verbeterkansen liggen om het rendement op innovatie (nog verder) te vergroten.

Concreet verbeterplan

Samen met ondernemers gaan we aan de slag met een concreet en uitvoerbaar verbeterplan. Niet alleen als procesbegeleider maar ook in de uitvoering. Ons onderzoek geeft immers ook inzicht in de variabelen waaraan we gaan werken om uw bedrijf (nog) effectiever te laten innoveren.
Bovendien zetten wij uw huidige innovatieprestaties letterlijk en figuurlijk af tegen uw gewenste innovatieprestaties op de Leap Innovatie Prestatie Ladder. En komen we op basis van ons assessment en de gewenste positie op de ladder met een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak. Compleet met een duidelijke fasering en planning.