Max. subsidie
per project
€ 20.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) - Haalbaarheidsprojecten


In de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) werken het ministerie van Economische Zaken en verschillende regio’s in Nederland vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer. Het doel hiervan is om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn concreet vertaald naar doelstellingen binnen zes verschillende Kennis- en Innovatieagenda’s:

 1. Energie & Duurzaamheid
 2. Gezondheid & Zorg
 3. Veiligheid
 4. Sleuteltechnologieën
 5. Landbouw, Water en Voedsel
 6. Maatschappelijk Verdienvermogen

De subsidie voor MIT-Haalbaarheidsproducten ondersteunt Mkb’ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen en vraagstukken lopen. Met een MIT-project kunnen technische en economische risico’s in kaart worden gebracht om de drempel voor een opvolgend innovatieproject te verlagen.

 

MIT-AANVRAAG: WIE KOMEN IN AANMERKING?

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-) regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Hieronder valt; klein – middelgroot bedrijf – maximaal 250 medewerkers en jaaromzet lager dan €50 miljoen en/of balanstotaal van lager dan €43 miljoen.

 

MIT-regeling: SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN/PROJECTEN

 1. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie
  Bijv. deskresearch, literatuuronderzoek, patentonderzoek, marktverkenning, concurrentieanalyse, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners.
 2. Combinatie van haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling/Industrieel onderzoek
  Bijv. bovenstaande gecombineerd met: het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden om bestaande producten/processen/diensten te verbeteren, het ontwikkelen van een prototype in labomgeving of het ontwikkelen van een bruikbaar (deel van een) prototype voor testen en validatie.

Let op: Een haalbaarheidsproject bestaat voor ten minste 60% uit haalbaarheidsstudie.

 

MIT-SUBSIDIEBIJDRAGE

MIT haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen. Hierbij is een klein deel experimentele ontwikkeling van een basic prototype ook mogelijk. De subsidiebijdrage is een vast bedrag van € 20.000,-.

 

BELANGRIJKE VOORWAARDEN EN CRITERIA

 • Het project mag nog niet gestart zijn.
 • Haalbaarheidsprojecten zijn uitsluitend individueel aan te vragen.
 • Het project moet bijdragen aan een gezond, schoon en veilige regio door aan te sluiten op (één van) de maatschappelijke missies en de daarbij opgestelde Kennis- en InnovatieAgenda’s (KIA).
 • Projecten worden beoordeeld op basis van de mate van:
  • Innovativiteit: Is de innovatie uniek voor Nederland? Hoe groot is het onderscheidend vermogen ten opzichte van (internationale) ontwikkelingen of alternatieven?
  • Economisch perspectief: Is er een markt voor de innovatie en is dit haalbaar? Kan de aanvrager deze marktbenadering uitvoeren?

 

INDIENINGSTERMIJN

Openstelling 20 april t/m 10 september 2021, gebaseerd op First Come, First Serve.
Advies is dus dezelfde dag de aanvraag in te dienen.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons