Max. subsidie
per project
€ 20.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

SUBSIDIEKANS ONTDEKKEN?

Wilt u de MIT haalbaarheidsprojecten subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

MIT HAALBAARHEID SUBSIDIE

De subsidie voor MIT-haalbaarheidsprojecten ondersteunt mkb’ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen en vraagstukken lopen. Met een MIT-project kunnen technische en economische risico’s in kaart worden gebracht om de drempel voor een opvolgend innovatieproject te verlagen.

De subsidie voor MIT haalbaarheid is één van de twee verschillende instrumenten van de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Naast subsidie voor MIT haalbaarheid kunt u ook subsidie aanvragen voor MIT R&D

In de Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) werken het ministerie van Economische Zaken en verschillende regio’s in Nederland vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer. Het doel hiervan is om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn concreet vertaald naar doelstellingen binnen zes verschillende Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Het project moet dan ook aansluiting hebben op één van de thema’s van de KIA’s:

 1. Energie & Duurzaamheid
 2. Gezondheid & Zorg
 3. Veiligheid
 4. Sleuteltechnologieën
 5. Landbouw, Water en Voedsel
 6. Maatschappelijk Verdienvermogen

AANVRAAG MIT HAALBAARHEID: WIE KOMEN IN AANMERKING?

De MIT-haalbaarheidssubsidie is bedoeld voor het gehele mkb. Hieronder vallen kleine en middelgrote bedrijven van maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet lager dan €50 miljoen en/of balanstotaal van lager dan €43 miljoen.

 

MIT HAALBAARHEID: WAT ZIJN SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN/PROJECTEN?

De MIT-haalbaarheidssubsidie wordt verstrekt aan mkb’ers die een MIT-haalbaarheidsproject uitvoeren. Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit:

 1. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie                 Bijv. deskresearch, literatuuronderzoek, patentonderzoek, marktverkenning, concurrentieanalyse, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners.

 

 1. Combinatie van haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek         Bijv. bovenstaande gecombineerd met: het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden om bestaande producten/processen/diensten te verbeteren, het ontwikkelen van een prototype in labomgeving of het ontwikkelen van een bruikbaar (deel van een) prototype voor testen en validatie.

 

Let op: een MIT-haalbaarheidsproject bestaat voor ten minste 60% uit een haalbaarheidsstudie.

 

MIT HAALBAARHEID: WAT IS DE SUBSIDIEBIJDRAGE?

MIT-haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een innovatietraject in kaart te brengen. Hierbij is ook een klein deel experimentele ontwikkeling van een basic prototype mogelijk. De bijdrage van de subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20.000,-.

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VOORWAARDEN EN CRITERIA?

 • Het project mag nog niet gestart zijn.
 • Haalbaarheidsprojecten zijn uitsluitend individueel aan te vragen.
 • Het project moet bijdragen aan een gezond, schoon en veilige regio door aan te sluiten op (één van) de maatschappelijke missies en de daarbij opgestelde Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA).
 • Projecten worden beoordeeld op basis van de mate van:
  • Innovativiteit: Is de innovatie uniek voor Nederland? Hoe groot is het onderscheidend vermogen ten opzichte van (internationale) ontwikkelingen of alternatieven?
  • Economisch perspectief: Is er een markt voor de innovatie en is dit haalbaar? Kan de aanvrager deze marktbenadering uitvoeren?

 

WAT IS DE INDIENINGSTERMIJN?

De openstelling van de subsidie voor MIT haalbaarheid voor 2023 volgt zodra deze bekend is. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Advies is dezelfde dag de aanvraag in te dienen.

 

MIT HAALBAARHEID SUBSIDIE AANVRAGEN MET LEAP

Wilt u de MIT-haalbaarheidssubsidie aanvragen of bent u benieuwd of uw werkzaamheden subsidiabel zijn? Laat Leap u helpen! Wij hebben al veel mkb-ondernemingen geholpen met het opstellen van een kansrijke MIT-aanvraag.

Publicaties

 • Veilig digitaliseren met de cybersecurity scan – Novel-T

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons

OVER LEAP 

Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau met expertise in subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven in Nederland. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor uw organisatie het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies. Samen maken we de innovatiekracht van uw organisatie zo groot mogelijk.

 

Wij werken met een team van gedreven specialisten met een passie voor technologie en innovatie om relevante subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en te verzilveren op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze experts spreken de taal van de organisatie en weten alles van het subsidielandschap en relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die resulteren in een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Daarbij zorgen wij uiteraard voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van uw maximaal subsidiepotentieel.

Naast de subsidie voor MIT haalbaarheid kunnen wij u ook helpen met subsidieadvies en aanvraag van mkb idee, SLIM-subsidie, WBSO-subsidie en meer!