Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Max. subsidie
per project
€ 200.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de DHI-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI)

 

Heeft u moeite met het aanboren van nieuwe buitenlandse markten? Terwijl u wel degelijk toe bent aan of al bezig bent met het internationaliseren van uw bedrijf? Of hikt u bij uw buitenlandse avontuur aan tegen technologische en/of culturele barrières? Laat staan dat u zeker weet of er in het buitenland genoeg vraag is naar uw product of dienst.
Dan zou u wel eens veel profijt kunnen hebben van het aanvragen van de DHI-subsidie, de subsidie voor – voluit – Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies.

DHI-subsidie: makkelijker nieuwe buitenlandse markten aanboren!

Het doel van de DHI-subsidie: het u makkelijker maken om nieuwe buitenlandse markten aan te boren. Zodat u makkelijk klanten in die (ontwikkelings)landen bereikt.
Juist met het oog daarop opent de DHI-regeling voor MKB-bedrijven de deuren naar subsidies voor:

  • Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoeken naar de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering in een onderneming.

 

“DHI-subsidie: de sleutel tot nieuwe buitenlandse markten en klanten.”

DHI-subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Wie een beroep kunnen doen op de DHI-subsidie is heel duidelijk: Nederlandse MKB-bedrijven (met minimaal 3 medewerkers) die willen internationaliseren en een project in het buitenland willen uitvoeren met ten minste € 50.000 aan kosten.

 

DHI-subsidie: oplopend tot wel € 200.000 per onderdeel

Tot welk bedrag uw DHI-subsidie kan oplopen, is afhankelijk van waarvoor u de subsidie aanvraagt. Voor het uitvoeren van een haalbaarheids- of een investeringsvoorbereidingsstudie kunt u maximaal € 100.000,- DHI-subsidie krijgen. Voor een demonstratieproject kan de DHI-subsidie zelfs oplopen tot maximaal € 200.000,- per project.