SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN


Maximale subsidie € 2700
Periode 3 juni t/m 15 sept
Type
Project
Individueel
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

Biedt uw organisatie leerwerkplekken aan scholieren en studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs? Dan kunt u wellicht de subsidie Praktijkleren aanvragen. Zeker in de wetenschap dat de subsidieregeling is verlengd! Bovendien vallen de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij in het hoger onderwijs nu ook onder de Praktijkleren subsidie.

 

WAT IS DE SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN? 

Met de subsidieregeling Praktijkleren wil de overheid bedrijven stimuleren om te investeren in het opleiden van de toekomstige beroepsbevolking. Hierdoor kunnen leerlingen, studenten en werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt én beschikken werkgevers over beter opgeleid personeel. 

SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Wie kan de subsidie Praktijkleren aanvragen? Dat is heel simpel. Elke werkgever die een of meer leerwerkplekken aanbiedt voor scholieren of studenten uit het vmbo, het mbo of het hbo, voor promovendi of voor technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s), kan aanspraak maken op de subsidie Praktijkleren.

 

SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN: TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN TOT € 2700,-

De subsidieregeling Praktijkleren is dus bedoeld om werkgevers te stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding van een leerling of student. Deze tegemoetkoming kan, afhankelijk van het aantal weken begeleiding, oplopen tot maximaal € 2700,- per jaar, per leerwerkplaats.

Als RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de subsidieverlenende instantie) meer subsidieaanvragen ontvangt dan er budget is, ontvangt iedere toegekende aanvraag naar rato een percentage van dit bedrag. 

 

“Subsidieregeling Praktijkleren: meer leerwerkplaatsen voor scholieren en studenten, minder kosten voor werkgevers!”

 

Subsidieregeling Praktijkleren: de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling praktijkleren gelden een aantal algemene voorwaarden. Zo dient de aanvrager een erkend leerbedrijf te zijn. Bovendien dient een praktijkleerovereenkomst getekend te worden door zowel het bedrijf als de student. Verder dient de opleiding diplomagericht te zijn en opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO. Tot slot dient de opleiding een beroepsopleiding (VMBO, MBO BBL of HBO), een technologisch ontwerper in opleiding (TOIO) of een promovendus zijn.  

Let op! Per opleidingsrichting kunnen specifieke, aanvullende voorwaarden voor de subsidie praktijkleren van toepassing zijn.  

 

SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN: DEADLINE

Voor het studiejaar 2023/2024 kunt u de subsidie Praktijkleren aanvraag indienen van 3 juni t/m 15 september 2024. 

 

SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN AANVRAGEN MET LEAP 

Denkt u erover na om leerlingen of studenten in dienst te nemen? Of heeft u al een praktijk- of werkleerplaats? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Praktijkleren subsidie. Leap kan uw project toetsen op haalbaarheid en slagingskans én de subsidieaanvraag met u schrijven en indienen. Wij hebben al veel leerbedrijven geholpen met het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag.

Subsidie Praktijkleren: Veel gestelde vragen

Wat is de subsidie praktijkleren?

Met de subsidieregeling Praktijkleren wil de overheid bedrijven stimuleren om te investeren in het opleiden van de toekomstige beroepsbevolking.

Wie kan aanspraak maken op de subsidie praktijkleren?

Elke werkgever die een of meer leerwerkplekken aanbiedt voor scholieren of studenten uit het vmbo, het mbo of het hbo, voor promovendi of voor technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Hoe hoog is de tegemoetkoming van de subsidie praktijkleren?

Deze tegemoetkoming kan, afhankelijk van het aantal weken begeleiding, oplopen tot maximaal € 2700,- per jaar, per leerwerkplaats.

Wat zijn de voorwaarden voor praktijkleren?

– Het onderwijsprogramma dient volledig te zijn en recht te geven op een erkend diploma.
– De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal
register opleidingen hoger onderwijs (Croho).
-MBO-BBL opleidingen moeten voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd).
– De werkgever moet voldoen aan de wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs,
waaronder het werken op basis van een geldige (praktijkleer-)overeenkomst en het zijn van erkend leerbedrijf
(bij leerlingen uit het vo of het mbo).

Praktijkleren aanvragen?

Wilt u de Praktijkleren regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Björn Verstraate

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Björn Verstraate

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  OVER LEAP 

  Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven in Nederland. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies om daarmee de innovatiekracht van uw organisatie maximaal te vergroten.

  Met passie voor innovatie en technologie werken wij met een team van gedreven specialisten om relevante subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en te benutten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze specialisten spreken de taal van de organisatie en hebben kennis van het subsidielandschap en relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Uiteraard zorgen wij voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (Internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

  Naast de subsidie Praktijkleren, kunnen wij u ook helpen met subsidieadvies en aanvraag van mkb idee, SLIM-subsidie, WBSO-subsidie en meer!