Max. subsidie
per project
€ 2.500.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

EIC Accelerator


Uw innovatieve product of dienst succesvol introduceren op de Europese markt? Een product of dienst waarmee u zich onderscheidt? Met impact op gebieden als ICT, milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid? Dan zou de EIC Accelerator uw internationale groeiambitie wel eens een ‘boost’ kunnen geven. Want de EIC Accelerator is dè EU-subsidie voor MKB-bedrijven die internationaal (nog meer) hun vleugels willen uitslaan.

EIC Accelerator: wie komen in aanmerking?

Elk Nederlands en in de Europese Unie (EU) gevestigd MKB-bedrijf (en dat kan ook heel goed een start-up zijn) kwalificeert voor de EIC instrumenten, indien zij een sterke ambitie heeft voor de ontwikkeling, groei en internationalisering van het bedrijf. Om in aanmerking te komen is samenwerking met andere bedrijven niet nodig. De regeling is bottom-up georiënteerd, dit betekent dat initiatieven door bedrijven zelf aangedragen kunnen worden.

Voor de volledigheid, een MKB-bedrijf is een bedrijf met:

 • niet meer dan 250 medewerkers
 • maximaal € 50 miljoen omzet, of
 • maximaal € 43 miljoen balanstotaal

 

EIC Accelerator: budget van € 495,1 tot € 592,5 miljoen

De EIC Accelerator ondersteunt marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen door middel van subsidie of vormen van blended finance. Bij blended finance worden subsidie en kapitaalinvesteringen gecombineerd.

Binnen de EIC Accelerator kunnen in principe alle technische innovatieprojecten in aanmerking komen voor ondersteuning die verder in de ontwikkeling zijn, van TRL 6/7 tot TRL 9. Wel moet geconcurreerd worden op Europees niveau met een beperkt budget. Accelerator projecten zijn typisch radicaal nieuwe, hoogrisico product/proces ideeën die commercieel haalbaar zijn en de potentie hebben om op te schalen.

Bijzonder aan dit instrument is de mogelijkheid van single-entity application: een bedrijf kan als enig aanvrager – zonder noodzakelijke samenwerking – optreden voor het verkrijgen van Europees subsidiegeld.

Het instrument ondersteunt projecten van individuele mkb’ers, maar ook jonge bedrijven en startups, met:

 • radicaal nieuwe, zeer risicovolle bedrijfsplannen en sterke groeipotentie.
 • disruptieve ideeën, opschalingspotentie, gericht op de latere fases binnen een innovatietraject, voorbereidend op de marktintroductie.

De EIC Accelerator is opgesplitst in Open en Challenges.

 

EIC Accelerator Open

De EIC Accelerator ondersteunt de ontwikkeling van marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen middels blended finance, bestaande uit een combinatie tussen subsidie en vermogen. De Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Deze is dus open voor allerlei soorten innovatieprojecten.

 

EIC Accelerator Challenges

De EIC Accelerator Challenges biedt ondersteuning aan bedrijven bij het opschalen van impactvolle innovaties met een hoge marktpotentie. Ook kan de Accelerator ingezet worden om huidige markten radicaal om te gooien en nieuwe interessegebieden te bepalen. Deze specifieke oproep is open voor grensverleggende innovaties die één van de volgende uitdagingen durft aan te gaan:

 •  Strategic Digital and Health Technologies

Vanuit deze challenge wordt er gezocht naar digitale technologieën die een waardevolle aanvulling zijn op het gebied van bijvoorbeeld: apparatuur, methodes, systemen, Artificial Intelligence (AI), blockchain, cybersecurity, cloudinfrastucture technologieën, of het Internet of Things.  

 • Green Deal innovations for Economic Recovery

Binnen deze Challenge moet uw project voldoen aan tenminste één van de onderstaande duurzaamheidsdoelen:

  • Een bijdrage leveren aan het de EU doelstelling wat betreft klimaatverandering en -behoud;
  • Het leveren van schone, betaalbare energie;
  • De overgang naar een schone en/of circulaire economie;
  • Op een energie- en grondstofzuinige manier bouwen en renoveren;
  • Het versnellen van de overgang naar duurzame en smart mobility;
  • De overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
  • Het behouden en herstellen van de ecosystemen en biodiversiteit;
  • Werken naar een wereld vrij van uitstoot en giftige stoffen.

 

‘Geef uw innovativiteit en internationale ambitie een boost!’

 

Beoordeling Accelerator projecten

Fase 1: een korte aanvraag kan op ieder moment ingediend worden (vanaf 8 april 2021) en worden door experts beoordeeld. Een korte aanvraag bevat:

 • Een aanvraagformulier van 5 pagina’s waarin de innovatie, de potentiële markt en het team worden omschreven.
 • Een pitch deck van maximaal 10 pagina’s.
 • Een video pitch van maximaal 3 minuten waarin het hoofdteam de aanvraag motiveert.

Fase 2: is de korte aanvraag in fase 1 goedgekeurd? Dan kan er een volledig voorstel ingediend worden. Het volledige voorstel moet dan vóór één van de twee cut-off data ingediend zijn. Dit voorstel bestaat uit een volledig bedrijfsplan en omvat gedetailleerde informatie omtrent de financiën en structuur van het bedrijf. Binnen 5-6 weken komt het bericht of u uitgenodigd bent voor een face-to-face interview met een EIC jurypanel. Dit interview vindt ongeveer 9 weken na de deadline plaats. Ongeveer 3 weken na het interview ontvangt u de resultaten.

Het belangrijkste is de hoeveelheid toegevoegde waarde van het project op EU-niveau. De meerwaarde van het project moet voldoen aan de gegenereerde kennis die in de EU nog onvoldoende bestaat én een oplossing bieden voor een probleem op EU-niveau. Kortom, het project moet scoren op relevantie en urgentie.

Deadline

Een korte aanvraag kunt u voor beide oproepen op ieder moment indienen (vanaf 8 april 2021). Volledige voorstellen moeten uiterlijk op 16 juni 2021 of 6 oktober 2021 ingediend zijn. De EIC Accelerator Open heeft een voorgesteld budget van € 592,5 miljoen. Challenges heeft een voorgesteld budget van € 495,1 miljoen.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Thomas Boerrigter

Senior Consultant

t.boerrigter@leap.nlBel ons