Max. subsidie
per project
€ 2.500.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

EIC Accelerator


Uw innovatieve product of dienst succesvol introduceren op de Europese markt? Een product of dienst waarmee u zich onderscheidt? Met impact op gebieden als ICT, milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid? Dan zou de EIC Accelerator Pilot uw internationale groeiambitie wel eens een ‘boost’ kunnen geven. Want de EIC Accelerator is dè EU-subsidie voor MKB-bedrijven die internationaal (nog meer) hun vleugels willen uitslaan.

EIC Accelerator Pilot: wie komen in aanmerking?

Elk Nederlands en in de Europese Unie (EU) gevestigd MKB-bedrijf (en dat kan ook heel goed een start-up zijn) kwalificeert voor de EIC instrumenten, indien zij een sterke ambitie heeft voor de ontwikkeling, groei en internationalisering van het bedrijf. Om in aanmerking te komen is samenwerking met andere bedrijven niet nodig. De regeling is bottom-up georiënteerd, dit betekent dat initiatieven door bedrijven zelf aangedragen kunnen worden.

Voor de volledigheid, een MKB-bedrijf is een bedrijf met:

  • niet meer dan 250 medewerkers
  • maximaal € 50 miljoen omzet, of
  • maximaal € 43 miljoen balanstotaal

 

EIC Accelerator: subsidiebedragen van € 50.000 tot € 2,5 miljoen

De subsidiebedragen in het kader van het de Accelerator kunnen variëren van minimaal € 50.000 tot zelfs € 2,5 miljoen.

 

Welke activiteiten passen in het instrument?

De EIC Accelerator ondersteunt marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen door middel van subsidie of vormen van blended finance. Bij blended finance worden subsidie en kapitaalinvesteringen gecombineerd.

Binnen de EIC Accelerator pilot kunnen in principe alle technische innovatieprojecten in aanmerking komen voor ondersteuning die verder in de ontwikkeling zijn, van TRL 6/7 tot TRL 9. Wel moet geconcurreerd worden op Europees niveau met een beperkt budget. Accelerator projecten zijn typisch radicaal nieuwe, hoogrisico product/proces ideeën die commercieel haalbaar zijn en de potentie hebben om op te schalen.

Bijzonder aan dit instrument is de mogelijkheid van single-entity application: een bedrijf kan als enig aanvrager – zonder noodzakelijke samenwerking – optreden voor het verkrijgen van Europees subsidiegeld.

Het instrument ondersteunt projecten van individuele mkb’ers, maar ook jonge bedrijven en startups, met:

  • radicaal nieuwe, zeer risicovolle bedrijfsplannen en sterke groeipotentie.
  • disruptieve ideeën, opschalingspotentie, gericht op de latere fases binnen een innovatietraject, voorbereidend op de marktintroductie.

Data om aanvragen in te dienen zijn: 18 maart 2020, 19 mei 2020 en 7 oktober 2020.

 

‘EIC Accelerator Pilot:

geef uw innovativiteit en internationale ambitie een boost!’

 

Beoordeling Accelerator projecten

Een aanvraag wordt beoordeeld op drie gelijk gewogen punten:

  1. IMPACT – Is het project een oplossing voor een maatschappelijk urgent en belangrijk probleem;
  2. EXCELLENTIE – wordt het project uitgevoerd door de beste organisatie met de beste oplossing;
  3. IMPLEMENTATIE – wordt het project geordend en succesvol uitgevoerd.

Het meest belangrijk is de mate waarin uw project op EU-niveau toegevoegde waarde heeft. Toegevoegde waarde in die zin dat uw project én kennis moet generen die in de EU nog onvoldoende bestaat én een oplossing biedt voor een problematiek op EU-niveau. Kortom, uw oplossing moet scoren op belangrijkheid en urgentie.

Pitchen

Tenslotte, voor de uiteindelijke goedkeuring van projecten moeten de CEO’s van de geselecteerde bedrijven één op één gesprekken met een panel in Brussel voeren om hun project en bedrijf toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons