Max. subsidie
per project
€ 2.500.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Europees

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de EIC accelerator subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

EIC Accelerator

Binnen de EIC-subsidie zijn er drie instrumenten aangekondigd voor het subsidiëren van de innovatieontwikkelingen. Dit zijn de EIC Pathfinder, EIC Transition en de EIC Accelerator van deze pagina. Uw innovatieve product of dienst succesvol introduceren op de Europese markt? Een product of dienst waarmee u zich onderscheidt? Met impact op gebieden als ICT, milieu, klimaat, gezondheid en veiligheid? Dan zou de EIC Accelerator uw internationale groeiambitie wel eens een ‘boost’ kunnen geven. Want de EIC Accelerator is dè EU-subsidie voor ondernemingen binnen het mkb  die internationaal (nog meer) hun vleugels willen uitslaan. De EIC Accelerator is specifiek bedoeld voor opschaling/Europese uitrol van uw technologie in TRL fase 5 of 6.

EIC Accelerator: wie komen in aanmerking?

Elk Nederlands en in de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming binnen het mkb (en dat kan ook heel goed een start-up zijn) kwalificeert zich voor de EIC instrumenten zoals de EIC Accelerator, indien zij een sterke ambitie heeft voor de ontwikkeling, groei en internationalisering van het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor de EIC Accelerator is samenwerking met andere bedrijven niet nodig. Om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld de EIC Pathfinder, moet er minimaal een samenwerking tussen drie internationale onderneming aanwezig zijn. De EIC Accelerator regeling is bottom-up georiënteerd, dit betekent dat initiatieven door bedrijven zelf aangedragen kunnen worden.

Voor de volledigheid, een onderneming binnen het mkb is een bedrijf met:

 • niet meer dan 250 medewerkers
 • maximaal € 50 miljoen omzet, of
 • maximaal € 43 miljoen balanstotaal

EIC ACCELERATOR: BUDGET VAN € 495,1 TOT € 592,5 MILJOEN

De EIC Accelerator ondersteunt marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen door middel van subsidie of vormen van blended finance. Bij blended finance worden subsidie en kapitaalinvesteringen gecombineerd.

Binnen de EIC Accelerator kunnen in principe alle technische innovatieprojecten in aanmerking komen voor ondersteuning die verder in de ontwikkeling zijn, van TRL 6/7 tot TRL 9.   Wel moet geconcurreerd worden op Europees niveau met een beperkt budget. EIC Accelerator projecten zijn typisch radicaal nieuwe, hoogrisico product/proces ideeën die commercieel haalbaar zijn en de potentie hebben om op te schalen. Bijvoorbeeld de Europese uitrol van een onderhuidse sensor in de veesector voor het meten van dieren activiteit.

Bijzonder aan de EIC Accelerator is de mogelijkheid van single-entity application: een bedrijf kan als enig aanvrager – zonder noodzakelijke samenwerking – optreden voor het verkrijgen van Europees subsidiegeld.

 

Het instrument ondersteunt projecten van individuele mkb’ers, maar ook jonge bedrijven en startups, met:

 • radicaal nieuwe, zeer risicovolle bedrijfsplannen en sterke groeipotentie.
 • disruptieve ideeën, opschalingspotentie, gericht op de latere fases binnen een innovatietraject, voorbereidend op de marktintroductie.

De EIC Accelerator is opgesplitst in EIC Accelerator Open en EIC Accelerator Challenges.

EIC Accelerator Open

De Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Deze is dus open voor allerlei soorten innovatieprojecten. De EIC Accelerator ondersteunt de ontwikkeling van marktgerichte innovaties met de potentie om op te schalen middels blended finance, bestaande uit een combinatie tussen subsidie en vermogen. 

TRL

EIC Accelerator Challenges

De EIC Accelerator Challenges biedt ondersteuning aan bedrijven bij het opschalen van impactvolle innovaties met een hoge marktpotentie. Ook kan de EIC Accelerator Challenge ingezet worden om huidige markten radicaal om te gooien en nieuwe interessegebieden te bepalen. Een EIC Accelerator Challenge is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een lab-on-a-chip apparaat om realtime bloedstolling te meten. Deze specifieke oproep is open voor grensverleggende innovaties die één van de volgende uitdagingen durft aan te gaan. 

 

Strategic Digital and Health Technologies

Vanuit deze challenge binnen de EIC Accelerator wordt er gezocht naar digitale technologieën die een waardevolle aanvulling zijn op het gebied van bijvoorbeeld: apparatuur, methodes, systemen, Artificial Intelligence (AI), blockchain, cybersecurity, cloudinfrastucture technologieën, of het Internet of Things.  

 

Green Deal innovations for Economic Recovery

Binnen deze challenge van de EIC Accelerator moet uw project voldoen aan tenminste één van de onderstaande duurzaamheidsdoelen:

 • Een bijdrage leveren aan het de EU doelstelling wat betreft klimaatverandering en -behoud;
 • Het leveren van schone, betaalbare energie;
 • De overgang naar een schone en/of circulaire economie;
 • Op een energie- en grondstof zuinige manier bouwen en renoveren;
 • Het versnellen van de overgang naar duurzame en smart mobility;
 • De overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
 • Het behouden en herstellen van de ecosystemen en biodiversiteit;
 • Werken naar een wereld vrij van uitstoot en giftige stoffen.

 

‘GEEF UW INNOVATIVITEIT EN INTERNATIONALE AMBITIE EEN BOOST!’

 

BEOORDELING ACCELERATOR PROJECTEN

Om kans te maken op de EIC Accelerator, moet het project op meerdere manieren beoordeeld worden. Fase 1 van de EIC-beoordeling: een korte aanvraag kan op ieder moment ingediend worden (vanaf 8 april 2021) en worden door experts beoordeeld. Een korte aanvraag bevat:

 • Een aanvraagformulier van 5 pagina’s waarin de innovatie, de potentiële markt en het team worden omschreven.
 • Een pitch deck van maximaal 10 pagina’s.
 • Een video pitch van maximaal 3 minuten waarin het hoofdteam de aanvraag motiveert.

Fase 2 van de EIC Accelerator-beoordeling: is de korte aanvraag in fase 1 goedgekeurd? Dan kan er een volledig voorstel ingediend worden. Het volledige voorstel moet dan vóór één van de twee cut-off data ingediend zijn. Dit voorstel bestaat uit een volledig bedrijfsplan en omvat gedetailleerde informatie omtrent de financiën en structuur van het bedrijf. Binnen 5-6 weken komt het bericht of u uitgenodigd bent voor een face-to-face interview met een EIC (Accelerator) jurypanel. Dit interview vindt ongeveer 9 weken na de deadline plaats. Ongeveer 3 weken na het interview ontvangt u de resultaten.

 

Het belangrijkste is de hoeveelheid toegevoegde waarde van het project op EU-niveau. De meerwaarde van het project moet voor de EIC Accelerator voldoen aan de gegenereerde kennis die in de EU nog onvoldoende bestaat én een oplossing bieden voor een probleem op EU-niveau. Kortom, het project moet scoren op relevantie en urgentie.

 

DEADLINE

Een korte aanvraag kunt u voor beide oproepen op ieder moment indienen (vanaf 8 april 2021). Volledige voorstellen moeten uiterlijk op 16 juni 2021 of 6 oktober 2021 ingediend zijn. De EIC Accelerator Open heeft een voorgesteld budget van € 592,5 miljoen. Mkb’ers kunnen tot 70% van hun investering vergoed krijgen, waarbij het plafond tot 2,5 miljoen euro reikt. Challenges heeft een voorgesteld budget van € 495,1 miljoen.

EIC ACCELERATOR AANVRAGEN MET LEAP

Bent u een ambitieuze mkb’er en houdt u zich bezig met ontwikkeling, groei en internationalisering van het bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de European Innovation Council Transition ofwel EIC Accelerator. Direct weten of u in aanmerking komt voor de EIC Accelerator, of een andere EIC-subsidie, en bent u op zoek naar hulp met het schrijven en indienen van uw EIC-aanvraag? Dan kan Leap u helpen. Onze specialisten weten exact welke informatie relevant is voor uw EIC-aanvraag van de EIC Accelerator. Samen stellen we een kansrijke EIC-aanvraag op!

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Thomas Boerrigter

Senior Consultant

t.boerrigter@leap.nlBel ons

OVER LEAP 

Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van subsidies, financiering en innovatie voor Nederlandse technologiebedrijven. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak kunnen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies behalen en daarmee de innovatiekracht van uw organisatie zo groot mogelijk maken. Zo ook bij de EIC Accelerator.

Met grote passie voor innovatie en technologie werken wij met een team van gedreven experts om relevante subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en te benutten op regionaal, nationaal en Europees niveau, zoals bij de EIC Accelerator. Onze consultants spreken de taal van de organisatie en hebben kennis van het subsidielandschap en relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (Internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

Naast de EIC Accelerator, kunnen wij u ook helpen met subsidieadvies en de aanvraag van mkb ideeWBSO-subsidie, SLIM-subsidie en meer!