Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

OP Noord


Is uw MKB-bedrijf gevestigd in een van de noordelijke provincies van Nederland – om precies te zijn in Groningen, Friesland of Drenthe – en zet u in op innovatie en/of een koolstofarme economie? Dan komt het EFRO-programma, een EFRO-subsidie dus in het kader van EFRO OP Noord (voluit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Operationeel Programma Noord-Nederland) als geroepen.   

EFRO OP Noord: samen werken aan een koolstofarme(re) economie

EFRO OP Noord is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het programma, dat voor een groot deel wordt gefinancierd vanuit het EFRO, is bedoeld om via subsidies aan het MKB de regionale economie in het noorden een boost te geven. Deze subsidies zijn met name gericht op versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en ondersteuning richting een koolstofarme(re) economie.

“OP Noord subsidie: dé boost voor het noordelijke MKB, dé boost naar een nog innovatiever Noord-Nederland!”

EFRO OP Noord-subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Het EFRO OP Noord-subsidieprogramma richt zich op het MKB en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Met de focus daarbij op toepassers, ontwikkelaars en (zij het in mindere mate) op koplopers.

EFRO OP Noord-programma

Het EFRO OP Noord-subsidieprogramma kent 4 verschillende uitvoeringsregelingen:

  • VIA Plus 2018: de VIA-subsidie is er voor individuele dan wel samenwerkende organisaties gericht op innovatie én voor individuele dan wel samenwerkende organisaties gericht op CO2-reductie. Belangrijkste voorwaarde om er voor in aanmerking te kunnen komen is bijdragen aan het maatschappelijk belang. Het subsidiepercentage ligt tussen  35-50 %, zonder een maximum bedrag.
  • Kennisontwikkeling 2018: deze subsidie is bedoeld om MKB-bedrijven te ondersteunen bij het aanboren, ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis. Voorwaarde daarbij is dat er sprake is van samenwerking met andere MKB-bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Bovendien moet kennisuitwisseling centraal staan in de samenwerking. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en minimaal € 100.000,-.
  • Valorisatie 2018: deze subsidie is er om bedrijven en kennisinstellingen aan te jagen bij het ontwikkelen van kansrijke innovatieve producten en diensten, die bovendien extra banen opleveren in de regio. Het gaat daarbij om projecten en diensten met de focus op innovatie, valorisatie en op reductie van CO2-uitstoot. De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 100.000,-.
  • Open Innovatie Call: deze subsidie heeft tot doel het stimuleren van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om juist vanuit gezamenlijkheid de basis te leggen voor samenhangende innovaties. Meest kansrijk daarbij zijn initiatieven die bijdragen aan het vergroten van het innovatief vermogen van MKB-bedrijven. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten voor een periode van maximaal vier jaar.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Jesse Bekke

Consultant

j.bekke@leap.nlBel ons