High Tech

Als één Nederlandse bedrijfssector wereldwijd naam en faam geniet, dan is het de sector High Tech. Tal van zowel kleine(re) als grote(re) Nederlandse ondernemingen binnen het mkb hebben daarbinnen ijzersterke posities weten te verwerven. Met name in markten als nanotechnologie, halfgeleiders en medische apparatuur. De Europese Unie heeft voor de High Tech sector veel verschillende subsidies klaarliggen. Daar meer over weten? Onze experts leggen je er alles over uit.

Stimulering via tal van subsidieregelingen

Ter stimulering van de Nederlandse High Tech sector kan een beroep worden gedaan op tal van subsidieregelingen. Om er een paar te noemen:

Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO, voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve projecten die in Nederland plaatsvinden. De WBSO heeft de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen en is voor High Tech bedrijven ook zeker interessant om toe te passen.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Binnen de MIT stimuleert de overheid innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. RVO biedt hiervoor verschillende instrumenten die voor de high Tech sector belangrijk zijn. Lees meer over MIT-haalbaarheidsprojecten en de MIT-R&D samenwerkingsprojecten.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het EFRO-programma wordt er vanuit Europa subsidiemogelijkheden geboden voor regionale ontwikkelingsprojecten. Deze projecten dienen bij te dragen aan het versterken van de regionale economie, verduurzaming en digitalisering. De specifieke regelingen en bijbehorende voorwaarden per regio zijn OP Noord, EFRO Oost, OP Kansen voor Westen OP Zuid.

Eurostars

De regeling Eurostars 3 helpt (kleine) High Tech bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal medewerkers

European Innovation Council

De European Innovation Council (EIC) moet de samenwerking en integratie op het gebied van R&D binnen o.a. High Tech bedrijven stimuleren. De EIC bestaat uit drie pijlers: EIC Accelerator, EIC Pathfinder en EIC Transition.

Nederlandse High Tech

Vanuit de topsector High Tech Systemen & Materialen is het Nederlandse subsidiebeleid gericht op verdere versterking van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector en op financiering van innovatieve projecten. Daarnaast bieden verschillende subsidieprogramma’s vanuit het Horizon Europe kansen voor Nederlandse High Tech bedrijven.

ERVARING HIGH TECH

Binnen Leap hebben we een team met ervaren specialisten op verschillende gebieden in de High Tech sector: het Leap High Tech Specialisten Team (HTST). Daardoor kunnen we per type bedrijf een consultant aan u koppelen die uw type ontwikkeling begrijpt en u van informatie voorziet over financiering en innovatie in de sector. Waar al die kennis over High Tech funding vandaan komt? Door de jaren heen heeft Leap een schat aan ervaring opgedaan specifiek in High Tech funding. Daarmee is veel kennis en expertise vergaard over de voor deze sector bedoelde subsidieregelingen.

High Tech bedrijven die daar vanuit hun eigen praktijk over mee kunnen praten:

Bekijk het project van Salvitat waar Leap bij geholpen heeft:

ACTIEF IN DE HIGH TECH FUNDING NETWERKEN VAN NEDERLAND

Het specialistische HTST-team van Leap is vanuit onze drie vestigingen (Nijmegen, Delft en Enschede) vertegenwoordigd in de belangrijkste High Tech netwerken van ons land. Tegelijk werkt het team vestiging- en regio-overschrijdend, overkoepelend dus, nauw met elkaar samen. Alle gezamenlijke kennis, kunde en ervaring wordt gedeeld en ingezet om uw project te doen slagen.

High Tech nieuws

IN CONTACT KOMEN MET HET HIGH TECH SPECIALISTEN TEAM?

Onze consultants zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen de High Tech sector. Bovendien zijn ze vanuit hun brede netwerk in de sector als geen ander in staat om u in contact te brengen met interessante partners die ook met hulp van Leap in ruime mate van financiering zijn en worden voorzien. Neem contact op met ons High Tech Specialisten Team:

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bertus Postma

Managing Consultant

b.postma@leap.nlBel ons