Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) - R&D-samenwerkingsprojecten


In de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) werken het ministerie van Economische Zaken en verschillende regio’s in Nederland vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer. Het doel hiervan is om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn concreet vertaald naar doelstellingen binnen zes verschillende Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s, zie kader). Het project moet dan ook aansluiting hebben op één van de thema’s van de KIA’s.

De subsidie voor MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten ondersteunt Mkb’ers die in samenwerking een innovatief product, proces of dienst ontwikkelen. De volgende varianten zijn voor 2021 binnen de regeling beschikbaar:

 • Kleine R&D-samenwerkingsprojecten;
 • Grote R&D-samenwerkingsprojecten.

 

MIT-AANVRAAG: WIE KOMEN IN AANMERKING?

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-) regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Hieronder valt:

 • Klein- Middelgroot bedrijf – maximaal 250 medewerkers en jaaromzet lager dan €50 miljoen en/of balanstotaal van lager dan €43 miljoen

 

MIT-REGELING: SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN/PROJECTEN

Onder subsidiabele kosten worden o.a. loonkosten gerekend, materiaalkosten, kosten voor gebruik van machines en apparatuur (bijv. afschrijving) en kosten van derden (offertes).

Projecten worden beoordeeld op basis van:

 • Innovativiteit: Is de innovatie uniek voor Nederland? Hoe groot is het onderscheidend vermogen ten opzichte van (internationale) ontwikkelingen of alternatieven?
 • Economisch perspectief: Is er een markt voor de innovatie en is dit haalbaar? Kan de aanvrager deze marktbenadering uitvoeren?
 • Kwaliteit van de samenwerking: In hoeverre zijn de deelnemers complementair? Zijn de capaciteiten van het team met bijbehorende projectorganisatie reëel ingeschat?
 • Impact: Wat is de verwachte impact op één of meer van de betreffende maatschappelijke KIA’s?

KIA’s:

 1. Energie & Duurzaamheid
 2. Gezondheid & Zorg
 3. Veiligheid
 4. Sleuteltechnologieën
 5. Landbouw, Water en Voedsel
 6. Maatschappelijk Verdienvermogen

 

MIT-SUBSIDIEBIJDRAGE

Kleine R&D-samenwerkingsprojecten Kleine R&D-samenwerkingsprojecten zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten met minimaal twee MKB-bedrijven op het gebied van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt 35% over de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,- per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000,- per deelnemer.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten Grote samenwerkingsprojecten zijn bedoeld voor projecten met minimaal twee MKB-bedrijven op het gebied van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 200.000,- en maximaal € 350.000,- per innovatieproject, waarvan maximaal € 175.000,- per deelnemer.

 

 

BELANGRIJKE VOORWAARDEN EN CRITERIA

 • Het project mag nog niet gestart zijn. De opdracht voor het door derden laten uitvoeren van activiteiten mag ook nog niet afgegeven zijn voordat de aanvraag is ingediend.
 • Een MIT samenwerkingsproject bestaat uit minimaal 2 van elkaar onafhankelijke Mkb-partijen.
 • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de projectkosten voor zijn rekening nemen.
 • Het project moet starten binnen zes maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.

 

 

INDIENINGSTERMIJN

Kleine en Grote R&D samenwerkingsprojecten: Openstelling 1 juni 2021 – 9 september 2021 17:00u, gebaseerd op het tenderprincipe. Aanvragen worden op basis van kwaliteit beoordeeld.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons