Alles over WBSO

WBSO aanvragen

Wat is de WBSO-regeling?

De WBSO-regeling is een fiscale korting voor bedrijven en zelfstandigen om innovatie te stimuleren. De fiscale korting vindt plaats in de vorm van afdrachtvermindering op de loonheffing/premie volksverzekeringen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de SLIM, MIT en ESF regelingen, wat voorbeelden zijn van subsidies waarbij de bijdrage cash uitgekeerd wordt.

 

Wie kan WBSO aanvragen?

Iedere ondernemer inclusief vennoten en/of zelfstandigen met of zonder personeel die in Nederland belastingplichtig is. Een WBSO-aanvraag is heel eenvoudig dankzij de WBSO-Portal en de specialisten van Leap. Als u bezig bent met fysieke ontwikkeling die voor uw bedrijf nieuw is of als u programmatuur ontwikkeld kunt u profiteren van de WBSO.

WBSO 2020: WBSO percentage

WBSO 2020

WBSO-percentage 2020

Voor de WBSO 2020 zijn weer tientallen miljoenen extra beschikbaar (in totaal € 1.281 miljoen). Dit zet ook door in extra fiscale korting. Het WBSO-percentage 2020 is voor de eerste schijf, de eerste € 350.000 nu 32% en voor de tweede schijf nu 16%. Waarbij het percentage voor starters zelfs 40% bedraagt.

 

WBSO aanvragen 2020

WBSO aanvragen is in 2020 nog eenvoudiger. Het is nu mogelijk vaker per jaar aan te vragen: in plaats van 3 nu 4 keer per jaar. Daarnaast kan er nu elke maand worden ingediend zonder tussenmaand, dus een WBSO-project gestart in januari 2020 kan nu 1 februari 2020 gelijk beginnen.

 

WBSO 2020 voor zelfstandigen

De S&O-aftrek voor zelfstandigen werd in december 2019 bekend gemaakt. In 2019 was de hoogte van deze aftrek € 12.775; de aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen werd in december 2019 bekend gemaakt. In 2019 was de hoogte van deze aftrek € 6.391; het budget voor de WBSO.

Wat is een WBSO-regeling en hoe werkt WBSO

Hoe werkt WBSO

Wat is WBSO-regeling?

De WBSO-regeling is een fiscale stimuleringsregeling voor (technologische) innovatie, in de vorm van een vermindering van de afdracht loonheffing/premie volksverzekeringen. De WBSO-korting of WBSO-afdrachtvermindering wordt berekend met inachtneming van de kosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (hierna: S&O), dat zijn de loonkosten en de daaraan gerelateerde kosten en uitgaven.

Nederlandse belastingplichtigen (niet zijnde publieke kennisinstellingen) komen in aanmerking voor deze regeling wanneer personeel dat op de loonlijst staat S&O uitvoert binnen de grenzen van de EU. Uiteindelijk kan WBSO fiscaal voordeel tot meer dan 32% van de loonheffing opleveren.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor WBSO-afdrachtvermindering?

Een (succesvolle) WBSO-aanvraag geeft u het recht om de WBSO-afdrachtvermindering toe te passen. De adviseurs van Leap zijn als geen ander in staat om uw aanvraag voor WBSO-korting in alle opzichten te perfectioneren en begeleiden in het gehele aanvraagproces.

WBSO berekenen

Hoe wordt het WBSO-voordeel berekend?

De WBSO-afdrachtvermindering wordt berekend over de kosten voor S&O, die bestaan uit loonkosten en de daaraan gerelateerde kosten en uitgaven. Denk hierbij aan kosten voor materialen voor het prototype. Heb je geen direct gerelateerde kosten en uitgaven, dan maak je gebruik van een forfaitaire toeslag op het uurloon.

 

Wil je je WBSO berekenen?

Voor een WBSO-rekenvoorbeeld die van toepassing is op je eigen bedrijf kun je onze WBSO-rekentool gebruiken. Hiermee krijg je een idee wat je mogelijk WBSO-voordeel is.

WBSO aanvraag indienen en WBSO deadlines

WBSO-aanvraag

WBSO aanvragen

Afgezien van publieke kennisinstellingen kan elke ondernemer die speur en ontwikkeling uitvoert (binnen de EU grenzen) in aanmerking komen voor de WBSO.

 •  Nederlandse ondernemingen die inhoudingsplichtig zijn voor loonheffing/premie volksverzekering
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek volgens de inkomstenbelasting (mits je 500 uur op jaarbasis aan S&O besteed)

WBSO criteria

Er zijn verschillende projecten die in aanmerking komt voor de WBSO, denk hierbij aan;

 • Ontwikkeling van technische nieuwe
   • Fysieke producten
   • Fysieke productieprocessen
   • Programmatuur
 • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) 

Een belangrijk criterium voor het ontwikkelingswerk is dat het technisch nieuw is voor de onderneming, dus niet persé voor de markt. Ontwikkelingswerk heeft altijd te maken met het zoeken en bewijzen, waarbij je vaak tegen technische problemen aan loopt. Er kleven technische onzekerheden en risico’s omtrent het bereiken van het gewenste resultaat. Je zoekt naar oplossingen, waarvan je het werkingsprincipe wil aantonen in bijvoorbeeld een prototype of proof-of-concept. 

Bij een TWO  onderzoek je een verklaring voor een verschijnsel, die niet te verklaren is met algemeen toegankelijke kennis. Je genereert zelf nieuwe theoretische of praktische kennis. Hierbij is het niet vereist dat de resultaten van het onderzoek ook toegepast kunnen worden in een technisch nieuw fysiek product of productieproces. 

Belangrijk is dat een WBSO aanvraag altijd vooraf wordt ingediend, dat wil zeggen dat je een aanvraag indient voor toekomstige werkzaamheden. Het aanvragen van WBSO met terugwerkende kracht is helaas niet mogelijk.

WBSO indienen

Een WBSO indienen?

Dit mag 4 keer per jaar tot en met 30 september. De WBSO-aanvraag moet uiterlijk een dag voor de aanvraagperiode ingediend worden. Een aanvraagperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 12 kalendermaanden.

 

De WBSO-deadline

Een WBSO-aanvraag moet uiterlijk de dag voor de aanvraagperiode ingediend worden. Wil je vanaf 1 februari gebruik maken van de WBSO dan moet de aanvraag uiterlijk 31 januari ingediend worden. Er is echter wel één uitzondering, wanneer de aanvraagperiode start op 1 januari, moet de aanvraag uiterlijk op 20 december worden ingediend.

Second opinion: gemiddeld 20 tot 40% meer WBSO toewijzing

Leap staat voor full-service dienstverlening. Dit betekent dat we er niet op uit zijn om, heel kort door de bocht, even snel een aanvraag te scoren. Integendeel, wij streven er juist naar om te komen tot duurzame relaties met klanten.

Het gaat ons er dus niet om alleen de beschikking binnen te halen, maar om er vooral voor te zorgen dat toegewezen subsidies daadwerkelijk verzilverd worden.

Bel ons voor meer informatiePlan een afspraak

WBSO en andere subsidies / regelingen

De WBSO is een fiscale maatregel. Fiscale stimulering wordt niet als subsidie gezien en kan daarom gecombineerd worden met andere subsidies en regelingen. Het combineren van bijvoorbeeld WBSO en MIT, WBSO en regionale subsidies of WBSO en Europese subsidies is dus toegestaan. Bekijk het subsidieoverzicht voor alle actuele subsidies.

 

WBSO en Innovatiebox

Daarnaast is de WBSO het toegangsticket voor de Innovatiebox. De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel, waarbij winst die u behaalt met innovatieve activiteiten tegen 7% vennootschapsbelasting belast wordt, in plaats van tenminste 20% voor reguliere activiteiten. Hoe groter uw WBSO, hoe groter het deel van uw activiteiten dat doorgaans onder de Innovatiebox wordt toegelaten.

WBSO en andere regelingen: WBSO en de Innovatiebox
WBSO en andere sectoren: High tech, Industrie, ICT & Digitale innovatie, Agri & Food, Chemie, Energie & milieu, Life sciences & health

WBSO voor uw sector

Iedere ondernemer in Nederland kan WBSO aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke sector u werkt. De enige voorwaarde is dat u bezig bent met de ontwikkeling van (voor u) technische nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.

De sector ICT is momenteel de grootste aanvrager van WBSO. Dit aantal loopt echter jaarlijks flink terug, omdat RVO de WBSO ICT steeds strenger beoordeelt. Het Team ICT en Digitale Innovatie van Leap kan u helpen uw ICT WBSO-aanvraag optimaal in te richten. Naast WBSO ICT wordt bijvoorbeeld veel WBSO aangevraagd in de sectoren mechanische techniek, elektrotechniek en materialentechniek.

WBSO administratie van WBSO-uren

WBSO-administratie

Voor wat, hoort wat. Wanneer u gebruik maakt van de WBSO, moet u een WBSO-administratie bijhouden. Uit deze administratie moet o.a. blijken hoeveel WBSO-uren u in een jaar heeft gerealiseerd en welke medewerkers deze S&O-uren gemaakt hebben. Deze urenadministratie kan u naar eigen inzicht vormgeven: een voorbeeld is een intern systeem voor urenregistratie, maar ook een fysieke urenstaat is toegestaan. Leap kan u hierbij helpen: in onze WBSO-portal kunt u uw WBSO-administratie direct bijhouden.

Onduidelijkheid over welke werkzaamheden nou onder de WBSO-subsidieregeling vallen? Volg de stappen uit onze gratis WBSO-administratie tool en kom erachter of er WBSO-uren geschreven kunnen worden.

De WBSO-administratie tool

Nooit meer onduidelijkheid over uw WBSO-urenregistratie!

WBSO-projecten

Leap vraagt talloze WBSO projecten aan voor haar klanten. Deze aanvragen zijn onder te verdelen in de categorieën hardware ontwikkeling, software ontwikkeling en technisch wetenschappelijk onderzoek.

Bij hardware ontwikkeling kun je denken aan ontwikkelingsprojecten voor (delen van) producten en processen op het gebied van automatisering, smart industry en robotica.

Bij software ontwikkeling worden projecten toegekend waarbij bedrijven zelf nieuwe programmatuur ontwikkelen met een technisch nieuw werkingsprincipe.

Bij technisch wetenschappelijke onderzoeken komen onderzoeksprojecten op het gebied van bijvoorbeeld fysica, chemie en biotechnologie in aanmerking.

Door de strategische WBSO-aanpak van Leap wordt het volledige innovatiepotentieel in kaart gebracht. Tevens adviseert Leap pro-actief over de het bijhouden van de WBSO-administratie. Dit doet Leap onder andere voor tussentijdse controles en workshops voor personeel/leidinggevenden. De combinatie WBSO met de Innovatiebox wordt steeds belangrijker, dus een samenwerking met fiscalisten wordt steeds intensiever om het maximale fiscale voordeel jaar in, jaar uit te realiseren.

Ruime ervaring met talloze WBSO projecten in diverse sectoren

Onze dienstverlening

Leap staat voor full-service dienstverlening. Dit betekent dat we er niet op uit zijn om, heel kort door de bocht, even snel een aanvraag te scoren. Integendeel, wij streven er juist naar om te komen tot duurzame relaties met klanten.

Het gaat ons er dus niet om alleen de beschikking binnen te halen, maar om er vooral voor te zorgen dat toegewezen subsidies daadwerkelijk verzilverd worden.

InloggenPlan een afspraak

Referenties

WBSO: Veel gestelde vragen

Vraag: Wat is WBSO-subsidie?

Antwoord: De WBSO is een subsidie waarmee de overheid innovatie en ontwikkeling door bedrijven in Nederland wil stimuleren.

Vraag: Waar staat WBSO voor?

Antwoord: De afkorting WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk.

Vraag: hoe werkt WBSO-subsidie?

Antwoord: Met de WBSO kun je een fiscaal voordeel krijgen, wat je in mindering mag brengen op de af te dragen loonbelasting.

Vraag: hoe wordt WBSO verrekend?

Antwoord: De toegekende S&O-afdrachtvermindering (het fiscale voordeel) verreken je in de aangifte loonheffingen.

Vraag: hoe vraag ik WBSO aan?

Antwoord: Het aanvragen van de WBSO kun je doen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Leap helpt je hierbij en zorgt dat alles rondom WBSO en andere subsidieregelingen voor je wordt geregeld.

Vraag: waarom WBSO aanvragen?

Antwoord: Met de WBSO verlaag je de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, software of processen.

Vraag: wanneer WBSO aanvragen?

Antwoord: Vanaf 2020 kun je elke maand een WBSO-aanvraag indienen en de opvolgende maand starten, tot en met september.

Vraag: wanneer recht op WBSO?

Antwoord: Als je als bedrijf bezig bent met nieuwe oplossingen of het doorontwikkelen van je product, software of proces, kom je mogelijk in aanmerking voor WBSO.

Vraag: wat levert WBSO op?

Antwoord: De exacte hoogte van de WBSO is afhankelijk van verschillende factoren, maar grofweg wordt de hoogte berekend door het S&O-uurloon (gemiddeld ongeveer € 10,- netto) te vermenigvuldigen met het aantal uren die worden besteed aan ontwikkeling.

Vraag: wat zijn WBSO-uren?

Antwoord: WBSO-uren zijn uren die worden besteed aan het ontwikkelen van nieuwe producten, software of processen.

Vraag: wat valt onder WBSO?

Antwoord: Naast de uren die je medewerkers besteden aan nieuwe ontwikkelingen, mag je mogelijk ook (een deel van) de kosten en uitgaven om de oplossing te realiseren onder de WBSO laten vallen.

Vraag: wat is een WBSO-aanvraag?

Antwoord: Een WBSO-aanvraag is een formulier waarin je een toelichting geeft op de projecten en werkzaamheden die je de komende tijd uit gaat voeren ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.

Vraag: kan je innovatiebox zonder WBSO aanvragen?

Antwoord: Nee, je moet een WBSO beschikking hebben ontvangen om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox.

Vraag: wat is het verschil tussen WBSO en innovatiebox?

Antwoord: De WBSO is een fiscaal voordeel die je in mindering mag brengen op de loonbelasting. Met de Innovatiebox mag je een deel van de winst, afkomstig uit innovatie, tegen een lager Vpb-tarief belasten.

Vraag: wat is een WBSO-beschikking?

Antwoord: Een WBSO-beschikking is een toekenning of verklaring van RVO waarin wordt aangegeven dat je gebruik mag maken van het fiscale voordeel van de WBSO.

Vraag: kan je WBSO zonder personeel aanvragen?

Antwoord: Ja, je kunt ook WBSO aanvragen als ZZP’er. Ook als je als eigenaar als enige op de loonlijst staat is WBSO mogelijk.

Vraag: hoe werkt WBSO voor DGA’s?

Antwoord: DGA’s kunnen voor de eigen holding WBSO aanvragen, waarbij de uren die zij besteden aan nieuwe ontwikkelingen subsidiabel zijn.

Bereken uw WBSO voordeel met de Leap WBSO calculator

WBSO RDA/S&O

Per 1 januari 2016 zijn de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samengevoegd. Binnen de WBSO komen ontwikkelingsuren in aanmerking voor subsidie, bij de Research & Development Aftrek (RDA) ging het om aan ontwikkelingsprojecten toerekenbare kosten en uitgaven. De S&O-afdrachtvermindering werd derhalve berekend over de uren, kosten en uitgaven.

 

Bij de keuze voor óf de forfaitaire benadering óf de werkelijke kosten en uitgaven (RDA) komt er een bedrag bovenop uw S&O-loonkosten. Over het totale bedrag wordt vervolgens uw WBSO-voordeel (het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in uw S&O-verklaring) berekend.

 

Het aanvullende bedrag wordt berekend op basis van de geschatte kosten en uitgaven ten behoeve van het S&O-werk. Kiest u in uw eerste aanvraag van het kalenderjaar voor werkelijke kosten en uitgaven (RDA)? Dan kunt u dat kalenderjaar geen gebruik meer maken van het forfait. Dit betekent dat als de daadwerkelijke kosten en uitgaven minder zijn dan verwacht, u later niet alsnog voor het forfaitaire bedrag kunt kiezen.

 

Kosten en uitgaven komen alleen voor een S&O-verklaring in aanmerking als deze (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het verrichten van uw eigen S&O-werkzaamheden. Niet alle werkzaamheden in een project kunnen worden aangemerkt als S&O-werk. Zo zijn bijvoorbeeld administratieve of organisatorische werkzaamheden uitgesloten van S&O. Kosten die hiermee gemoeid zijn komen dus niet in aanmerking voor de WBSO. 

 

Alleen kosten of uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door de S&O-inhoudingsplichtige verricht S&O-werk, komen in aanmerking voor WBSO. Dit betekent dat de kosten en uitgaven een duidelijk aanwijsbaar oorzakelijk verband moeten hebben met het S&O. Loonkosten anders dan eigen S&O-loonkosten zijn uitgesloten voor de WBSO.