Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Fiscale korting
Type
subsidie
nationaal

Innovatiebox


Genereert u winst met zelf ontwikkelde innovaties? Dan kunt u veel profijt hebben van de Innovatiebox. Want waar innovatieve winsten regulier worden belast met 20-25% vennootschapsbelasting, worden ze dankzij de Innovatiebox belast met effectief slechts 9% vennootschapsbelasting.

Om aanspraak te kunnen maken op de Innovatiebox dient u (vanuit de WBSO) een S&O-verklaring (een Speur- en Ontwikkelingsverklaring) te hebben. Voor niet-MKB’ers geldt dat zij bovenop de S&O-verklaring een extra toegangsticket (bijvoorbeeld een patent, een kwekersrecht, specifieke programmatuur of een exclusieve licentie) moeten kunnen overleggen.

Innovatiebox-subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Elke in Nederland gevestigde onderneming die belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting komt in aanmerking voor de innovatiebox, onder voorwaarde dat de onderneming in kwestie zelf R&D-activiteiten heeft ondernomen die geresulteerd hebben in een nieuw product, een nieuw proces of nieuwe software (een zogeheten immaterieel activum). De innovatieve winst die is toe te rekenen aan het nieuw ontwikkelde immateriële activum, wordt in het kader van de Innovatiebox dan niet tegen de reguliere 20-25% maar tegen slechts 9% belast.

“Pas de Innovatiebox toe en betaal fors minder vennootschapsbelasting!”

Innovatiebox aanvragen: de voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de Innovatiebox en daarmee de vennootschapsbelasting op de aan uw kwalificerende immaterieel activum (nieuw product, nieuw proces of nieuwe software) toe te rekenen winst terug te dringen van de gebruikelijke 20-25% naar effectief 9%, moeten de voortbrengingskosten van het immaterieel activum wel zijn gecompenseerd.

Het is mogelijk om de Innovatiebox met terugwerkende kracht toe te passen, zij het uitsluitend voor jaren waarvan de aanslagen vennootschapsbelasting nog niet definitief zijn vastgesteld. Verliezen uit innovatie zijn aftrekbaar tegen het reguliere tarief.

De Innovatiebox is niet verplicht, maar optioneel. In de aangifte kan dan ook worden aangegeven dat de onderneming gebruik wenst te maken van de Innovatiebox. Vandaar het advies om op voorhand al in contact te treden met de Belastingdienst.

Over advies gesproken: Leap wijst u uiteraard op de mogelijkheden van de Innovatiebox WBSO bij een S&O-verklaring en zet u – om uw Innovatiebox-traject optimaal vorm te geven – graag op het juiste spoor.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons