Innovatiebox


Periode Doorlopend
Type
Project
Individueel
Type
Bijdrage
Fiscaal
Type
subsidie
nationaal

Genereert u winst met zelf ontwikkelde innovaties? Dan kunt u veel profijt hebben van de Innovatiebox. Want waar uw fiscale winst regulier wordt belast met 15-25% vennootschapsbelasting, wordt uw innovatieve winst dankzij de Innovatiebox belast met effectief 9% vennootschapsbelasting. Dit levert u dus netto 6% – 16% van uw fiscale winst uit innovatie op.

Om aanspraak te kunnen maken op de Innovatiebox moet u vanuit de WBSO een S&O-verklaring (een Speur- en Ontwikkelingsverklaring) hebben. Voor niet-mkb’ers geldt dat u bovenop de S&O-verklaring een extra toegangsticket moeten kunnen overleggen in de vorm van een immaterieel activum. Dit kan bijvoorbeeld een patent, een kwekersrecht, specifieke programmatuur of een exclusieve licentie zijn.

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers motiveert om te innoveren. Het is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De Innovatiebox geeft u korting op de vennootschapsbelasting voor winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten. Het verlaagde tarief van de Innovatiebox van 9% geeft u een fiscaal voordeel dat u niet wilt laten liggen. 

 

Innovatiebox aanvragen: Wie komt in aanmerking?

Elke in Nederland gevestigde onderneming die belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting komt in aanmerking voor de Innovatiebox. Voorwaarde hiervoor is dat de onderneming in kwestie zelf R&D-activiteiten heeft ondernomen die geresulteerd hebben in een nieuw product, een nieuw proces of nieuwe software (zogeheten immateriële activa). De innovatieve winst, die is toe te rekenen aan het nieuw ontwikkelde immateriële activum, wordt in het kader van de Innovatiebox dan niet tegen de reguliere 15-25%, maar tegen slechts 9% vennootschapsbelasting belast.

“Pas de innovatiebox toe en betaal fors minder vennootschapsbelasting”

Wat zijn de innovatiebox voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op de Innovatiebox moeten eerst de voortbrengingskosten van het immaterieel activum zijn gecompenseerd. Dit houdt in dat u voor een bepaalde innovatie eerst het reguliere tarief van de vennootschapsbelasting betaalt over een bedrag aan fiscale winst dat gelijk staat aan de voortbrengingskosten (de maakkosten) van die innovatie. Nadat die voortbrengingskosten gecompenseerd zijn, wordt alle overige fiscale winst die uit de innovatie (het kwalificerende immaterieel activum) voortkomt belast tegen effectief 9%, in plaats van de gebruikelijke 20-25%.   

Het is mogelijk om de Innovatiebox met terugwerkende kracht toe te passen, zij het uitsluitend voor jaren waarvan de aanslagen vennootschapsbelasting nog niet definitief zijn vastgesteld. Verliezen uit innovatie zijn aftrekbaar tegen het reguliere tarief.

De Innovatiebox is niet verplicht, maar optioneel. In de aangifte kan dan ook worden aangegeven dat de onderneming gebruik wenst te maken van de Innovatiebox. Vandaar het advies om op voorhand al in contact te treden met de Belastingdienst.

 

Innovatiebox voorbeeld

Hieronder een rekenvoorbeeld bij toepassing van de Innovatiebox. Dit voorbeeld gaat uit van de geldende tarieven van de vennootschapsbelasting uit 2022:

 • 15% voor de fiscale winst tot en met € 245.000,-;
 • 25% voor de fiscale winst vanaf € 245.000,-;
 • 9% voor de fiscale winst die kwalificeert voor de Innovatiebox.

Voorbeeld: het boekjaar 2022 van uw bedrijf loopt gelijk met het kalenderjaar 2022. Uw fiscale winst bedraagt in 2022 € 2.000.000,-, waarvan € 1.000.000,- uit kwalificerende immateriële activa (uit innovatie). We gaan er daarbij uit dat deze activa al gecompenseerd zijn in eerdere jaren. 

 

Zonder Innovatiebox

Maakt u geen gebruik van de Innovatiebox, dan draagt u in dit voorbeeld het volgende af aan vennootschapsbelasting:

 • 15% van de fiscale winst tot en met € 245.000,- = € 36.750,-
 • 25% van de fiscale winst vanaf € 245.000 = 25% van € 1.755.000 = € 438.750,-
 • Totale vennootschapsbelasting over 2022: € 475.500,-

 

Met Innovatiebox

Maakt u wel gebruik van de Innovatiebox, dan draagt u in dit voorbeeld het volgende af aan vennootschapsbelasting:

 • 9% over de kwalificerende immateriële activa = 9% van € 1.000.000,- = € 90.000,-
 • 15% van de resterende fiscale winst tot en met € 245.000,- = € 36.750,-
 • 25% van de resterende fiscale winst vanaf € 245.000 = 25% van € 755.000 = € 188.750,-
 • Totale vennootschapsbelasting over 2022: € 315.500,-

De Innovatiebox levert u in dit voorbeeld dus een netto voordeel op van € 160.000,-.

 

Innovatiebox aanvragen met Leap

Is uw innovatie uit een WBSO-ontwikkeling winstgevend? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Innovatiebox en dus korting op uw vennootschapsbelasting. Weten of u toegang heeft tot de Innovatiebox en het maximale eruit halen? Dan wijst Leap u graag op de mogelijkheden van de WBSO Innovatiebox bij een S&O-verklaring. Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig, maar wij zetten u – om uw Innovatiebox-traject optimaal vorm te geven – graag op het juiste spoor.

De Innovatiebox toepassen?

Wilt u de innovatiebox toepassen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Björn Verstraate

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Björn Verstraate

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  Over Leap 

  Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven in Nederland. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies. Zo maken we de innovatiekracht van uw organisatie zo groot mogelijk!

  Vanuit een passie voor innovatie en technologie, werken wij met een team van gedreven specialisten om relevante subsidiemogelijkheden in beeld te brengen en te benutten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze specialisten spreken de taal van de organisatie en hebben kennis van het subsidielandschap en relevante wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Daarbij zorgen wij voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van uw maximaal subsidiepotentieel.

  Naast de Innovatiebox-subsidie, kunnen wij u ook helpen met subsidieadvies en aanvraag van mkb idee, MIT-subsidie, SLIM-subsidie en meer!