Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

LIFE


LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma loopt nog tot 2020 en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van milieu en klimaat.

LIFE-subsidie: hoe hoger de projectkwaliteit, hoe meer kans!

Het LIFE-programma werkt volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat aan de hand van de projectkwaliteit wordt bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie.

LIFE: onderverdeeld in LIFE Milieu en LIFE Klimaat

Het programma LIFE is onderverdeeld in de twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat. De tenders zijn per subprogramma als volgt onderverdeeld:

LIFE Milieu

 • Traditional projects
 • LIFE Natuur en biodiversiteit
 • LIFE Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
 • LIFE Informatie en bestuur

LIFE Klimaat

 • Traditional projects
 • LIFE Vermindering klimaatverandering
 • LIFE Aanpassing klimaatverandering
 • LIFE Informatie en bestuur

Per subprogramma moeten projecten aansluiten op één van de thema’s en voldoen aan de prioriteiten uit het LIFE Multiannual Work Programma 2018-2020.

“Wie de natuur en het milieu een handje wil helpen, grijpt de LIFE-subsidie met beide handen aan!”

LIFE-subsidie: onder welke voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een LIFE-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een project dient (liefst meer dan) één stakeholder uit ten minste één andere Europese lidstaat betrokken te worden.
 • Financiering van eenzelfde project uit een ander Europees fonds (denk aan H2020) is niet toegestaan.
 • De aanvrager moet over de vereiste financiële draagkracht, beroepsbekwaamheden en -kwalificaties beschikken om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen.
 • In aanmerking voor LIFE-subsidie komen: proefprojecten, demonstratieprojecten, capaciteitsontwikkeling (HRM, coördinatie en technische faciliteiten) en projecten in verband met beste praktijken.
 • Niet in aanmerking voor LIFE-subsidie komen: projecten gericht op onderzoek of gewijd aan van grote  infrastructurele bouwwerken.

LIFE-subsidie: wie komen in aanmerking?

Voor toekenning van een LIFE-subsidie komen in aanmerking: overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die gevestigd zijn binnen de Europese Unie.

Openstelling

De openstelling van 2021 zal op korte termijn worden gepubliceerd. Dit is onze verwachting:

 • Aankondiging openstelling: eind van de lente (mei) 2021
 • Deadline voor indiening: oktober 2021
 • Evaluatie projectvoorstellen: begin 2022
 • Start projecten: juni 2022

Wanneer de openstelling officieel wordt gepubliceerd verwachten wij ook meer informatie over eventuele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het 2014-2020 werkprogramma

Factsheet aanvragen

Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang de factsheet LIFE direct in uw mailbox!