LIFE 2021-2027


Maximale subsidie 1-3 miljoen
Type
Project
Samenwerking
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Europees

|De regeling is tijdelijk gesloten

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. Het programma draagt bij aan de doelen van de European Green Deal.

LIFE-subsidie: hoe hoger de projectkwaliteit, hoe meer kans!

Het LIFE-programma werkt via het tender principe. Dit betekent dat aan de hand van de projectkwaliteit wordt beoordeeld welke aanvragen in aanmerking voor LIFE-subsidie.

LIFE: onderverdeeld in 4 deelprogramma’s

Het LIFE 2021-2027 subsidieprogramma is onderverdeeld in 4 deelprogramma’s:

 1. Natuur & biodiversiteit; richt zich op projecten die bijdragen aan de Europese natuur- en biodiversiteitswetgeving of aan de Europese biodiversiteitsstrategie. Voorbeelden: bescherming van natuurgebieden, bedreigde soorten en natuurlijke hulpbronnen. Het subsidiepercentage is 60%. Voor projecten die inspelen op prioritaire habitats is dat 75%.
 2. Circulaire economie en kwaliteit van leven; richt zich op innovatieve ontwikkel- en demonstratieprojecten die bijdragen aan efficiënter hulpbronnengebruik, circulair ontwerp, hergebruik van afval, luchtkwaliteit, water, bodem, chemicaliënbeheer en aan de vermindering van geluidsoverlast. Het subsidiepercentage is 60%.
 3. Klimaatmitigatie en adaptatie; richt zich op projecten die met innovatieve technologie de uitstoot van broeigaskassen weten terug te dringen (mitigatie) óf bijdragen aan het aanpassen van de klimaatverandering (adaptatie). Tevens komen projecten in aanmerking die inzetten op de communicatie en verspreiding van kennis rond het klimaat. Het subsidiepercentage is 60%.
 4. Hernieuwbare energietransitie; richt zich op de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare (duurzame) energie gebaseerde, klimaat neutrale en veerkrachtige economie. Focus ligt op projecten die bijvoorbeeld bouwen aan beleidskaders, het betrekken en mondig maken van burgers, het ondersteunen en versnellen van nieuwe diensten / bedrijfsmodellen en investeringsprojecten gericht op duurzame energie. Projecten die zich richten op het toepassen van innovatieve technieken op dit onderwerp kunnen indienen onder het deelprogramma klimaatmitigatie- en adaptatie. Binnen dit deelprogramma zullen verschillende calls opengesteld worden. Het subsidiepercentage is in principe 60% maar kan voor netwerkactiviteiten oplopen tot maximaal 95%.

 

“Wie de natuur en het milieu een handje wil helpen, grijpt de LIFE-subsidie met beide handen aan!”

 

LIFE-subsidie: onder welke voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een LIFE-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Minimale projectbijdrage van 1 miljoen euro.
 • De gemiddelde looptijd van een project is 3 tot 5 jaar.
 • De oplossingen dienen herhaalbaar te zijn voor partijen in andere EU-lidstaten, en middels een website dient de aanvrager belangstellenden op de hoogte te stellen van de voortgang van het project.
 • Samenwerking met partijen en/of stakeholders uit ten minste één andere Europese lidstaat bieden significantie voordelen in het beoordelingskader maar is niet verplicht.
 • Project dient in pilot/demonstratiefase te zitten, minimaal TRL 6 tot TRL 8.
 • Financiering van eenzelfde project door middel van een ander Europees fonds is niet toegestaan (Horizon Europe, DEI+ etc.).
 • De aanvrager moet de vereiste financiële draagkracht en beroepsbekwaamheden en -kwalificaties bezitten om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen.

 

LIFE-subsidie: wie komen in aanmerking?

Elke organisatie in de EU komt voor toekenning van een LIFE-subsidie in aanmerking. Van grote en kleine bedrijven tot overheden, non-gouvermentele organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen. CINEA (de commissie die de LIFE subsidie verstrekt) zal een LIFE aanvraag beoordelen d.m.v. een puntensysteem (op basis van relevantie, kwaliteit, impact en hulpmiddelen). Het uitgangspunt hiervan is EU-brede herhaalbaarheid.

 

Openstelling

Zodra de data van de openstellingen voor 2024 bekend zijn worden ze hier gepubliceerd.

LIFE-SUBSIDIE AANVRAGEN?

Wilt u de LIFE-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Bertus Postma

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Bertus Postma

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00