Loopduur
Subsidie
3-5 jaar
Max. subsidie
per project
1-3 miljoen
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Europees

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de LIFE-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

LIFE-subsidie 2021-2027

 

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. Het programma draagt bij aan de doelen van de European Green Deal.

 

LIFE-subsidie: hoe hoger de projectkwaliteit, hoe meer kans!

Het LIFE-programma werkt via het tender principe. Dit betekent dat aan de hand van de projectkwaliteit wordt beoordeeld welke aanvragen in aanmerking voor LIFE-subsidie.

LIFE: onderverdeeld in 4 deelprogramma’s

Het LIFE 2021-2027 subsidieprogramma is onderverdeeld in 4 deelprogramma’s:

 1. Natuur & biodiversiteit; richt zich op projecten die bijdragen aan de Europese natuur- en biodiversiteitswetgeving of aan de Europese biodiversiteitsstrategie. Voorbeelden: bescherming van natuurgebieden, bedreigde soorten en natuurlijke hulpbronnen. Het subsidiepercentage is 60%. Voor projecten die inspelen op prioritaire habitats is dat 75%.
 2. Circulaire economie en kwaliteit van leven; richt zich op innovatieve ontwikkel- en demonstratieprojecten die bijdragen aan efficiënter hulpbronnengebruik, circulair ontwerp, hergebruik van afval, luchtkwaliteit, water, bodem, chemicaliënbeheer en aan de vermindering van geluidsoverlast. Het subsidiepercentage is 60%.
 3. Klimaatmitigatie en adaptie; richt zich op projecten die met innovatieve technologie de uitstoot van broeigaskassen weten terug te dringen (mitigatie) óf bijdragen aan het aanpassen van de klimaatverandering (adaptatie). Tevens komen projecten in aanmerking die inzetten op de communicatie en verspreiding van kennis rond het klimaat. Het subsidiepercentage is 60%.
 4. Hernieuwbare energietransitie; richt zich op de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare (duurzame) energie gebaseerde, klimaat neutrale en veerkrachtige economie. Focus ligt op projecten die bijvoorbeeld bouwen aan beleidskaders, het betrekken en mondig maken van burgers, het ondersteunen en versnellen van nieuwe diensten / bedrijfsmodellen en investeringsprojecten gericht op duurzame energie. Projecten die zich richten op het toepassen van innovatieve technieken op dit onderwerp kunnen indienen onder het deelprogramma klimaatmitigatie- en adaptatie. Binnen dit deelprogramma zullen verschillende calls opengesteld worden. Het subsidiepercentage is in principe 60% maar kan voor netwerkactiviteiten oplopen tot maximaal 95%.

 

“Wie de natuur en het milieu een handje wil helpen, grijpt de LIFE-subsidie met beide handen aan!”

 

LIFE-subsidie: onder welke voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een LIFE-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De subsidie per project ligt gemiddeld tussen de 1 en 3 miljoen euro. Minimale projectkosten van 1,8 miljoen euro.
 • De gemiddelde looptijd van een project is 3 tot 5 jaar.
 • De oplossingen zijn voor heel Europa toepasbaar. Bij een project dient (liefst meer dan) één stakeholder uit ten minste één andere Europese lidstaat betrokken te worden.
 • Minimaal TRL 5-6 tot TRL 8.
 • Financiering van eenzelfde project door middel van een ander Europees fonds is niet toegestaan (Horizon Europe, DEI+ etc.).
 • De aanvrager moet de vereiste financiële draagkracht en beroepsbekwaamheden en -kwalificaties bezitten om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen.

 

LIFE-subsidie: wie komen in aanmerking?

Voor toekenning van een LIFE-subsidie komen in aanmerking: overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die gevestigd zijn binnen de Europese Unie.

 

Openstelling

 • De CET calls (deelprogramma 4) zijn opengesteld tot 12 januari 2022, 17.00 uur.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bertus Postma

Managing Consultant

b.postma@leap.nlBel ons