Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

LIFE


De eerste call wordt in juli verwacht en de informatiedagen die gepland staan worden misschien uitgesteld. Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de LIFE subsidieregeling. Onderstaande tekst krijgt een update zodra de wijzigingen bekend zijn.

 

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.

LIFE-subsidie: hoe hoger de projectkwaliteit, hoe meer kans!

Het LIFE-programma werkt volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat aan de hand van de projectkwaliteit wordt bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie.

LIFE: onderverdeeld in LIFE Milieu en LIFE Klimaat

Het programma LIFE is onderverdeeld in de twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat. De tenders zijn per subprogramma als volgt onderverdeeld:

LIFE Milieu

 • Traditional projects
 • LIFE Natuur en biodiversiteit
 • LIFE Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
 • LIFE Informatie en bestuur

LIFE Klimaat

 • Traditional projects
 • LIFE Vermindering klimaatverandering
 • LIFE Aanpassing klimaatverandering
 • LIFE Informatie en bestuur

“Wie de natuur en het milieu een handje wil helpen, grijpt de LIFE-subsidie met beide handen aan!”

LIFE-subsidie: onder welke voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een LIFE-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een project dient (liefst meer dan) één stakeholder uit ten minste één andere Europese lidstaat betrokken te worden.
 • Financiering van eenzelfde project uit een ander Europees fonds (denk aan H2020) is niet toegestaan.
 • De aanvrager moet over de vereiste financiële draagkracht, beroepsbekwaamheden en -kwalificaties beschikken om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen.
 • In aanmerking voor LIFE-subsidie komen: proefprojecten, demonstratieprojecten, capaciteitsontwikkeling (HRM, coördinatie en technische faciliteiten) en projecten in verband met beste praktijken.
 • Niet in aanmerking voor LIFE-subsidie komen: projecten gericht op onderzoek of gewijd aan van grote  infrastructurele bouwwerken.

LIFE-subsidie: wie komen in aanmerking?

Voor toekenning van een LIFE-subsidie komen in aanmerking: overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die gevestigd zijn binnen de Europese Unie.

Openstelling

De openstelling van 2021 zal op korte termijn worden gepubliceerd. Dit is onze verwachting:

 • Aankondiging openstelling: juli 2021
 • Deadline voor indiening: oktober 2021
 • Evaluatie projectvoorstellen: begin 2022
 • Start projecten: juni 2022

Wanneer de openstelling officieel wordt gepubliceerd verwachten wij ook meer informatie over eventuele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het 2014-2020 werkprogramma

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bianca Duiverman

Senior Consultant

b.duiverman@leap.nlBel ons