Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
europees

LIFE


LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma loopt nog tot 2020 en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van milieu en klimaat.

LIFE-subsidie: hoe hoger de projectkwaliteit, hoe meer kans!

Het LIFE-programma werkt volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat aan de hand van de projectkwaliteit wordt bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie.

LIFE: onderverdeeld in LIFE Milieu en LIFE Klimaat

Het programma LIFE is onderverdeeld in de twee subprogramma’s: LIFE Milieu en LIFE Klimaat. De tenders zijn per subprogramma als volgt onderverdeeld:

LIFE Milieu

 • Traditional projects
 • LIFE Natuur en biodiversiteit
 • LIFE Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
 • LIFE Informatie en bestuur

LIFE Klimaat

 • Traditional projects
 • LIFE Vermindering klimaatverandering
 • LIFE Aanpassing klimaatverandering
 • LIFE Informatie en bestuur

Per subprogramma moeten projecten aansluiten op één van de thema’s en voldoen aan de prioriteiten uit het LIFE Multiannual Work Programma 2018-2020.

“Wie de natuur en het milieu een handje wil helpen, grijpt de LIFE-subsidie met beide handen aan!”

LIFE-subsidie: onder welke voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een LIFE-subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een project dient (liefst meer dan) één stakeholder uit ten minste één andere Europese lidstaat betrokken te worden.
 • Financiering van eenzelfde project uit een ander Europees fonds (denk aan H2020) is niet toegestaan.
 • De aanvrager moet over de vereiste financiële draagkracht, beroepsbekwaamheden en -kwalificaties beschikken om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te brengen.
 • In aanmerking voor LIFE-subsidie komen: proefprojecten, demonstratieprojecten, capaciteitsontwikkeling (HRM, coördinatie en technische faciliteiten) en projecten in verband met beste praktijken.
 • Niet in aanmerking voor LIFE-subsidie komen: projecten gericht op onderzoek of gewijd aan van grote  infrastructurele bouwwerken.

LIFE-subsidie: wie komen in aanmerking?

Voor toekenning van een LIFE-subsidie komen in aanmerking: overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die gevestigd zijn binnen de Europese Unie.

Openstelling

In april 2020 gaat er een nieuwe call voor LIFE open. In 2019 konden aanvragen voor Klimaat medio september worden ingediend. Het indienen van aanvragen voor Milieu was in 2019 middels een zogeheten “two-phase application” procedure:

Stage 1: indienen concept note – medio juni 2020 (ca 10 pagina’s)

Stage 2: indienen volledige aanvraag – januari 2021.

Factsheet aanvragen

Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang de factsheet LIFE direct in uw mailbox!

Ervaringen