Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Fiscaal
Type
subsidie
nationaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de MIA / Vamil-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

MIA / VAMIL

De MIA-subsidie, ook wel Milieu Investeringsaftrek, is er misschien wel voor uw bedrijf. Leap vertelt u graag alles over de MIA zelf en ook zeker hoe onze subsidiespecialisten u kunnen helpen bij een eventuele aanvraag van de Milieu Investeringsaftrek of bij de bijpassende Vamil. Lees snel verder om te weten hoe wij dit doen. 

Investeert u in bijvoorbeeld schone(re) transportmiddelen? In productiemachines die uw grondstofverbruik aanzienlijk verlagen? Of bent u van plan (uiterst) duurzaam te gaan bouwen? Kortom: investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan zouden een subsidie in het kader van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en een subsidie in het kader van de Vamil-regeling, de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen, wel eens heel interessant voor u kunnen zijn. Want zowel de MIA-subsidie als de Vamil-subsidie zijn fiscale regelingen waarmee de overheid ondernemingen ondersteunt in juist het doen van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

WAAROM DE MIA EN VAMIL SAMEN?

De MIA en de Vamil zijn twee aparte regelingen die vaak met elkaar worden gecombineerd. Daarom worden de MIA-subsidie en Vamil-subsidie ook vaak als MIA / Vamil aangeduid. Beide regelingen hebben een gelijk doel en stimuleren milieuvriendelijke investeringen.

 

MIA / VAMIL-SUBSIDIE: EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ UW ONDERNEMING

Via de MIA- en Vamil-subsidie willen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën ondernemers aanmoedigen te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke technieken, zoals bijvoorbeeld het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen met als doel zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. Dit draagt natuurlijk weer bij aan het halen van onze landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

 

MILIEU INVESTERINGSAFTREK AANVRAGEN: WIE KOMEN IN AANMERKING?

Elke onderneming die in Nederland belastingplichtig is voor inkomsten- en vennootschapsbelasting, kan de MIA en Vamil aanvragen. Wel onder twee voorwaarden, namelijk dat het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd voldoet aan de eisen die in de Milieulijst staan en dat de kosten van het bedrijfsmiddel ten minste € 2.500,- bedragen.

 

MIA EN VAMIL-REGELING: FORSE MINDERING OP UW FISCALE WINST

Als een aanvraag voor de MIA / Vamil succesvol is, kortom als een investering voor de MIA / Vamil-regeling in aanmerking komt, dan betekent dit een forse mindering op de aanschaf- en voortbrengingskosten voor uw bedrijf.

Zo mag van deze kosten 13,5%, 27% of zelfs 36% in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Hierdoor betaalt u minder vennootschapsbelasting (Vpb). Bij een maximaal Vpb-percentage van 25% kan het netto-voordeel van de MIA / Vamil subsidie oplopen tot maximaal 9% (36% x 25%) van het investeringsbedrag. De Vamil-subsidie alleen biedt daar bovenop nog de mogelijkheid om 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Dat alles onder één belangrijke voorwaarde: dat uw MIA-aanvraag voor de MIA en Vamil wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier (via schriftelijk bewijs) is bevestigd. 

 

BELANGRIJKE VOORWAARDEN VOOR MIA-AANVRAAG

Het bedrijfsmiddel dient te zijn opgenomen in de MIA-lijst 2023 (middelvoorschrift of doelvoorschrift). Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag voor deze fiscale aftrekregelingen wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd (schriftelijk bewijs).

Wanneer een investering in aanmerking komt voor zowel de EIA als de Milieu-investeringsaftrek (MIA) dan dient er een keuze gemaakt te worden. Er kan gekozen worden voor één van de twee regelingen of de kosten van de investering dienen opgesplitst te worden in een EIA- en een MIA-deel. 

 

INDIENINGSTERMIJN VAN DE MIA

MIA-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden dat binnen 3 maanden na datum waarop de opdracht aan de leverancier wordt bevestigd de aanvraag dient te zijn ingediend. 

 

MIA EN/OF VAMIL SUBSIDIE AANVRAGEN MET LEAP

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Vamil en/of MIA subsidie. Twijfelt u hierover of zoekt u hulp bij het indienen van uw aanvraag voor de Vamil / MIA-regeling? Dan kan Leap u helpen! Onze specialisten hebben een technische achtergrond en weten precies welke informatie relevant is voor uw MIA / Vamil-aanvraag. Samen stellen we een kansrijke aanvraag op! 

Veel ondernemers die duurzaam ondernemen, komen naast de MIA / Vamil in aanmerking voor nog veel meer verschillende regelingen die fiscaal voordeel bieden. Denk hierbij aan de SLIM-regeling en EIA-subsidie. Wellicht u ook? Leap brengt uw subsidiekansen graag in beeld.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Chris Hogevonder

Senior Consultant

c.hogevonder@leap.nlBel ons

Over Leap 

Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in subsidies, financiering en innovatie voor Nederlandse technologiebedrijven. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies. Wij zien het maximaliseren van uw innovatiekracht als onze missie!

Met gedreven consultants die een passie hebben voor technologie en innovatie, brengen wij relevante subsidiekansen in kaart en benutten wij deze op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze consultants spreken de taal van uw bedrijf en hebben knowhow van het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Met strategisch onderzoek en een subsidie roadmap zetten wij kwalitatieve aanvragen neer die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Daarbij hoort vanzelfsprekend een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (internationaal) trackrecord kunnen wij ook u van dienst zijn bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

Naast de MIA / Vamil kunnen wij u ook helpen met advies en aanvraag van de Innovatiebox, MKB Idee, WBSO-subsidie en meer!