Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u weten hoe Leap u met deze subsidiekans kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

SLIM-regeling

Wilt u meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in uw organisatie? Met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen) kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling.

 

De SLIM-subsidie aanvragen: welke projecten zijn geschikt?

 

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder het derde onderwerp komen heel veel verschillende projecten rondom scholing voor SLIM-subsidie in aanmerking. De regeling noemt als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor.

 

DOELGROEP VAN DE SLIM-REGELING

 

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

 

“De maximale subsidie hoogte voor individuele subsidieaanvragers is € 25.000-. En voor samenwerkingsprojecten zelfs € 500.000,-!”

 

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 25.000,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.

In afwijking van het bovenstaande geldt voor het 4e onderdeel, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg, een maximaal bedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is voor praktijkleerplaatsen in andere leerwegen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

SLIM-REGELING AANVRAGEN

 

  • Individuele projecten voor het mkb kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september.
  • Individuele projecten voor het grootbedrijf en samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 juni tot en met 30 juni.

Mochten er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons