Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

Subsidiekans ontdekken?

Wilt u de SLIM-subsidie aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Of bel ons direct: 024 711 33 49

SLIM-subsidie

Wilt u meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in uw organisatie? Met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling. Meer over de SLIM-subsidie leest u hieronder.

 

De SLIM-subsidie aanvragen: welke projecten zijn geschikt?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
  4. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

 

Doe de quick scan en kijk of uw bedrijf cybersecurity proof is!

De SLIM-regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder de laatste situatie komen heel veel verschillende projecten rondom scholing voor SLIM-subsidie in aanmerking. SLIM-subsidie voorbeelden zijn:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor.

 

DOELGROEP VAN DE SLIM-REGELING

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de landbouw, horeca en recreatiesector ook in aanmerking voor de SLIM-subsidie. Waar Leap echter haar expertise en ervaring heeft in subsidieverwerving voor technologie gedreven branches, richt zij zich minder op de horeca en recreatiesector. De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

“De maximale subsidie hoogte voor individuele subsidieaanvragers is € 25.000-. En voor samenwerkingsprojecten zelfs € 500.000,-!”

 

SLIM-regeling voorwaarden

Bij de SLIM-regeling is de maximale subsidiehoogte voor individuele subsidieaanvragers € 25.000,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag van de SLIM-regeling in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) bedragen. Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag van de SLIM-regeling in aanmerking te komen. In afwijking van het bovenstaande geldt voor de 4e situatie – het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg – een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is voor praktijkleerplaatsen in andere leerwegen. Kosten die voor de SLIM-subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten (uniek binnen de subsidieregelingen) en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% aan subsidiabele kosten voor alle overige kosten.

SLIM-REGELING deadlines

  • Individuele projecten voor het mkb kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september.
  • Individuele projecten voor het grootbedrijf en samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 juni tot en met 30 juni.

Mochten er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan dat er aan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

SLIM-regeling aanvragen Leap

Heeft u een mkb-bedrijf en heeft u een initiatief gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van uw medewerkers? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de SLIM-subsidie. Leap kan uw project toetsen op haalbaarheid en slagingskans en kan de subsidieaanvraag met u schrijven en indienen. Wij hebben al honderden succesvolle SLIM-aanvragen verzorgd. Met Leap verhoogt u de slaagkans van uw SLIM-project!  Wilt u weten hoe Leap u met deze subsidiekans kan helpen?

SLIM-subsidie: Veel gestelde vragen

Wat is de SLIM-subsidie?

Met de SLIM-regeling kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling.

Waar staat SLIM voor?

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

Welke projecten zijn geschikt voor de SLIM-subsidie?

1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de
scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.
2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming.
3. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de
derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
4. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis,
vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Kan je de SLIM-subsidie aanvragen als je met meerdere bedrijven samenwerkt?

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

Welke kosten komen voor de SLIM in aanmerking?

Kosten die voor de SLIM-subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten (uniek binnen de subsidieregelingen) en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% aan subsidiabele kosten voor alle overige kosten.

Kan je subsidie aanvragen voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen?

Het aanbieden van praktijkleerplaatsen, ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg, kunt u een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats ontvangen. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is voor praktijkleerplaatsen in andere leerwegen.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons

OVER LEAP 

Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van subsidies, financiering en innovatie voor technologiebedrijven in Nederland. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies om daarmee de innovatiekracht van uw organisatie zo groot mogelijk te maken.

Met passie voor innovatie en technologie werken wij met een team van gedreven specialisten om relevante subsidiemogelijkheden in beeld te brengen en te benutten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze consultants spreken de taal van de organisatie en hebben kennis van het subsidielandschap en bijbehorende wet- en regelgeving. Aan de hand van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap verzorgen wij kwalitatieve aanvragen van A tot Z die leiden tot een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (Internationaal) trackrecord helpen wij ook u graag bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

Naast de SLIM-subsidie, kunnen wij u ook helpen met subsidieadvies en de aanvraag van mkb idee (lees ook het mkb idee nieuws), MIT-subsidie, WBSO-subsidie en meer!