Duurzaamheid

Bij Leap geloven we in duurzaamheid. De wereld van vandaag snakt naar duurzaamheid. Daar spelen niet alleen bedrijven, maar ook overheden gretig op in. Zodoende ontstond ook binnen Leap de vraag naar een losstaand team met specialisten op het gebied van duurzaamheid. Wat zij doen, op welke manier en wie het zijn ontdekt u hier!

Uitdagende sector

Onderwerpen rond klimaat en leefomgeving vormen in deze tijd misschien wel de grootste maatschappelijke uitdagingen waarmee we wereldwijd te maken hebben. De uitstoot van broeikasgassen beginnen inmiddels een duidelijke invloed te krijgen op het klimaat, zo zijn de vaste patronen in neerslag over de hele wereld aan het veranderen en worden temperaturen extremer.

 

Nederlandse duurzame uitdaging

Daarnaast heeft Nederland ook nog de aanvullende uitdaging dat onze afhankelijkheid van aardgas de laatste jaren sterk onder druk is komen te staan door de aardbevingen in Groningen en geopolitieke ontwikkelingen. En als dat nog niet genoeg is, staat de natuur in Nederland onder druk door te hoge stikstofuitstoot en verdringing door nieuwbouw.

Duurzaamheid leeft bij bedrijven

Hierdoor ontkomt vrijwel geen enkel bedrijf aan om op de één of andere reden rekening te houden met verduurzaming in de bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om het wagenpark vervangen voor plug-in hybrides of EV’s, de klimaatsystemen in het gebouw te vervangen door systemen die niet langer meer afhankelijk zijn van aardgas of herontwerpen van productiestraten die energiezuiniger zijn. En niet te vergeten, het herontwikkelen van producten die minder grondstoffen nodig hebben of geproduceerd kunnen worden uit gerecycled materiaal.

Stimulatie om te verduurzamen

Na sectoren als industrie en high-tech, is er ook een sector duurzaamheid ontstaan. De Nederlandse overheid stimuleert op meerdere manieren de verduurzaming. Voor het bedrijfsleven wordt ingezet op het omlaag brengen van de CO2-uitstoot door elektrificatie van processen, besparingen in energieverbruik en inzet van gerecyclede materialen. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om te investeren in biodiversiteit verbeterende maatregelen rond de gebouwen en buffer maatregelen voor de (tijdelijke) opvang van regenwater.

Hoe helpt Leap te verduurzamen?

Leap beschouwt deze uitdagingen als één van de belangrijkste uitdagingen waarvoor Nederland op dit moment staat. Met een team van gedreven duurzaamheidsspecialisten ondersteunt Leap haar klanten bij het zo optimaal mogelijk benutten van subsidiemogelijkheden. Niet alleen wordt gekeken naar welke subsidies aansluiten bij de ambitie van de ondernemer, ook kijken onze specialisten wat er mogelijk is als de ondernemer besluit een stap extra te willen zetten in de verduurzaming van het bedrijf.

Welke duurzame subsidies zijn er?

Neem snel een kijkje bij een greep van de regelingen waarmee duurzaamheid gestimuleerd wordt:

  • Energie Investeringsaftrek (EIA) De EIA is dé fiscale stimuleringsregeling voor investeringen die bijdragen bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Maatregelen met een terugverdientijd van 5 tot 15 jaar komen in de regel in aanmerking voor deze regeling.
  • Milieu Investeringsaftrek (MIA/Vamil) De Mia/Vamil is een stimuleringsregeling voor investeringen die bijdragen in het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen naar de omgeving, milieuvriendelijke productietechnieken beschikbaar maken of een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) De SDE++ is een exploitatiesubsidie voor investeringen in duurzame energieproductie. De subsidie kan aangevraagd worden voor installatie die hernieuwbare elektriciteit of warmte opwekken, hernieuwbaar gas produceren, voor de productie van CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

Daarmee zijn we er echter nog niet. Zit uw beoogde duurzaamheidssubsidie er hierboven niet tussen? Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden, denk hierbij aan de regelingen: ISDE, SEBA  en AanZET of de WBSO en SSEB. 

Ervaring duurzaamheid

Door de jaren heen heeft Leap een schat aan ervaring opgedaan. Daarmee is veel kennis en expertise vergaard, niet alleen op het gebied van specifieke subsidieregelingen, maar ook in het vormen van samenwerkingsverbanden en projectmanagement en compliance. Bekijk hieronder het project van Cirrec waarbij Leap heeft geholpen:

Duurzaamheid nieuws

In contact komen met het duurzaamheids specialistenteam?

Onze consultants zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen de Duurzaamheidssector. Bovendien zijn ze vanuit hun brede netwerk in de sector als geen ander in staat om u in contact te brengen met interessante partners die ook met hulp van Leap in ruime mate van financiering zijn en worden voorzien. Neem contact op met ons Duurzaamheid Specialisten Team:

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Chris Hogevonder

Senior Consultant

c.hogevonder@leap.nlBel ons